วิธีการทำนาไม่ไถ

1. หลังจากการเก็บเกี่ยว ใช้ล้อรถดังรูป เหยียบ ให้ทั่วพื้นที่นา เว้น 1-2 สัปดาห์ เหยียบครั้งที่ 2 พร้อมปล่อยน้ำเข้านา ฉีด หรือปล่อยน้ำหมักชีวภาพลงในนาที่เหยียบ เพื่อย่อยสลายฟางข้าวเว้น 1-2 สัปดาห์

2. เหยียบครั้งที่ 3 พร้อมเตรียมเมล็ดพันธ์ข้าว หากต้องการลดวัชพืช ควรหว่านถั่วเขียวไปพร้อมเมล็ดพันธ์ข้าว

3. หลังจากหว่านข้าว 2-3 สัปดาห์ เริ่มปล่อยน้ำขังและให้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยการปล่อยไปตามการสูบน้ำ

4. หว่านปุ๋ยตามระยะการทำนาปกติ 2-3 ครั้ง แต่สามารถลดปริมาณปุ๋ย สามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพ และน้ำหมักแทนได้ พร้อมสามารถไล่แมลงศัตรูข้าวโดยการฉีดน้ำหมักพร้อมกับสมุนไพรไล่แมลงได้

5. ช่วงระยะ 1 - 2  ต้นข้าวอาจดูไม่สวยงาม แต่แข็งแรงต้านทานโรคได้ดี หลังจากนั้นต้นข้าวให้รวงดี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำ 1,2,3 ปี โดยไม่เผาฟางข้าว

6. ผลผลิตอาจได้ไม่มากในระยะแรกแต่ ทำไประยะหนึ่งค่าใช้จ่ายจะน้อย ความเสี่ยงน้อยต่อราคาข้าวที่ไม่แน่นอน

7. ระยะเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวปกติแต่ไม่เผาฟางข้าวเหยียบ ทำตามข้อ 1-6

ข้อคิดจากการทำนาไม่ไถ

- ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิต

- ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว กลับมาอีกครั้ง ไม่แถมโรค และสารเคมี

- คืนชีวิตให้แม่ธรณี แม่คงคา พระพาย

- ลดภาวะโลกร้อน เราจะมีชีวิตได้อย่างไร หากไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่น เลย เลี้ยงงูเห่าไว้กินหนูในนาข้าว โดยไม่ต้องทำลายซึ่งกันและกัน

ครูนัน 08-1766-4254, 0-7439-2540