แก่นเกษตร  เป็นวารสารราย 3 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องโดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ตรวจอ่านภายนอกแล้ว  

 

   

ชื่อวารสาร

แก่นเกษตร

ISSN

0125-0485

กำหนดออก

รายสามเดือน

URL

http://agserver.kku.ac.th/kaj/

เจ้าของ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารแก่นเกษตรได้ที่
    บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    จ.ขอนแก่น 40002
    โทร/Fax. 043-202362
  • ทาง email: [email protected]

·       ทาง website: http://agserver.kku.ac.th/kaj