กล้วยไข

            ในปีนี้งานประเพณีสารทไข่กล้วยไข่เมืองกำแพง   ปี 2551  จะจัดขึ้นในวันที่   26   กันยายน  -  5   ตุลาคม  2551  กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย  การอนุรักษ์วัฒนธรรม     พิธีทางศาสนา   การบันเทิง   และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก  ถ้ามีโอกาสก็จะภาพกิจกรรมภายในงานมาให้ชมค่ะ   แต่ก่อนจะถึงงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เรามาชมสวนกล้วยไข่ของเกษตรกรกันก่อน   วันนี้คือวันที่ 11  กันยายน  2551  ได้มีโอกาสนำผู้สื่อข่าวเคเบิ้ลทีวีไปทำรายการเกษตรบ้านเรา

       คุณวิชัย ภคภูมิพิสิทธิ์

            คุณวิเชียร  ภคภูมิพิสิทธิ์   อายุ  52  ปี  อยู่บ้านเลขที่ 241  หมู่ที่ 4  ตำบลสระแก้ว

อำเภอเมืองกำแพงเพชร  ได้ประกอบอาชีพการทำไร่อ้อยเป็นอาชีพหลัก มีพื้นที่ปลูก 1,700  ไร่และประกอบอาชีพการทำสวนกล้วยไข่เป็นอาชีพรอง มีพื้นที่ปลูก  40 ไร่โดยแบ่งเป็น 3 แปลง   ได้ปลูกกล้วยไข่และทำไร่อ้อยมา 30 กว่าปีแล้วเดิมเป็นคนจังหวัดนครปฐม ครอบครัวได้ย้ายมาประกอบอาชีพทำไร่อ้อย  และเห็นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรปลูกกล้วยไข่จึงแบ่งพื้นที่บางส่วนปลูกตาม และแต่เดิมทางครอบครัวก็มีความรู้ในเรื่องการปลูกกล้วยอยู่ด้วย

     

            คุณวิเชียร    กล่าวว่าในการปลูกกล้วยไข่ที่ผ่านได้ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา การปลูกกล้วยไข่ หนึ่งไร่จะปลูกประมาณ   350-400 หน่อ   การปลูกจะปลูกประมาณช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม  หลังจากปลูกประมาณ  8  เดือน  ก็จะเก็บประมาณเดือนกรกฏาคม  ถึงตุลาคมในช่วงฤดูฝนไม่ต้องให้น้ำ  ในฤดูแล้งต้องให้น้ำทุก  10  วัน  ปุ๋ยที่ให้จะใช้สูตร  20 -10-10    ผสมกับสูตร  21 -0-0    1 ไร่ใส่ 50  กิโลกรัมถ้าใส่สูตร 46-0-0จะทำให้ให้ต้นอ่อนอวบน้ำทำให้หักง่าย    การปลูกกล้วยไข่หนึ่งไร่จะลงทุนประมาณ 8,000  ถึง  10,000 บาทและมีรายได้เฉลี่ยไร่ละประมาณ  20,000  บาท

     

            คุณวิเชียร  กล่าวอีกว่าในปัจจุบันพื้นที่การปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชร ลดลงมีสาเหตุใหญ่ๆอยู่ 2  เรื่อง  คือเรื่องภัยธรรมชาติ(ลม) ซึ่งคุณวิเชียรแก้ไขโดยการไม่ปลูกกล้วยไข่เป็นพื้นที่แปลงใหญ่จะแบ่งปลูกแปลงละประมาณ 10 -15 ไร่ต่อแปลงและแต่ละแปลงจะปลูกอ้อยล้อมรอบกั้นลม  และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชรคือเรื่องโรคใบจุด ใบไหม้  ถ้ามีการปลูกซ้ำพื้นที่เดิมติดต่อกัน  คุณวิเชียรแก้ไขโดยการย้ายที่ปลูกทุก 2  ปีโดยสลับพื้นที่กับการปลูกอ้อย ซึ่งก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้   นอกจากนี้คุณวิเชียรกล่าวว่าที่คงยืนหยัดปลูกกล้วยไข่เพราะกลัวกล้วยไข่จะสูญหายไปจากพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร   กล้วยไข่ที่ปลูกในจังหวัดกำแพงเพชรมีผลอาจจะเล็กกว่ากล้วยไข่ที่ปลูกในจังหวัดตากและนครสวรรค์ แต่เรื่องรสชาติจะหวานและอร่อยกว่า       นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกรของเมืองกล้วยไข่ที่นำมาเสนอให้รับทราบในโอกาสต่อไปจะนำเรื่องกล้วยๆมาเล่าให้ฟังอีกค่ะ

                                                      คุณเผด็จ บุญทอง นักวิชการส่งเสริมการเกษตรผ้นำมาถ่ายทำข่าว