การตั้งเป้าหมายในชีวิต


คุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตคุณ

เริ่มต้นรู้จักเป้าหมายในชีวิตกันก่อน

                     เป้าหมายในชีวิต (Life Goals) หมายถึง สิ่งที่เราให้ความสำคัญ และปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นแรงจูงใจให้คนเรามีพลังมุ่งไปสู่อนาคต การมีเป้าหมายในชีวิต จะช่วยให้คนเราใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มีความหวัง และมีทิศทางมุ่งสู่อนาคตเพราะการมีเป้าหมายจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า เขาต้องการอะไรบ้าง เขาจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เพื่อใคร และเพื่อที่จะทำอะไร

                           จะเห็นว่าการมีเป้าหมายในชีวิต สามารถกำหนด หรือทำให้คนเราเป็นเจ้าของชีวิตของตนอย่างแท้จริงคำถามคือ เพราะเหตุใดคนเราจึงมีปัญหาในการตระหนักถึงเป้าหมายในชีวิต แม้ว่าจะอยู่ในวิสัยที่ทำได้ แต่ก็ไม่ได้ทำ หรือว่า เรายุ่งเกินไป หรือเรามีเรื่องรกใจ หรือมีอะไรต้องทำมากมายเกินไป จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามผู้คนแวดล้อมบอกให้ทำ หรือตามสังคมบอกว่าดี โดยไม่รู้ตัวว่าตนเองต้องการอะไร หรือปล่อยให้เรื่องที่เคยต้องการจะทำหลายเรื่องผ่านไป เพราะสาเหตุว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตไม่ชัดเจน

                          คำอธิบายที่ง่ายที่สุด

                          เหตุที่คุณไม่จัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆ ดังกล่าวอธิบายได้ง่ายๆ คือว่ามันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของคุณ จริงอยู่คุณนึกได้ว่าต้องทำโน่นต้องทำนี่ นั่นคือคุณมีความตั้งใจ แต่ความตั้งใจไม่ใช่ เป้าหมายของชีวิต ความตั้งใจ คือการที่คุณตกลงใจว่าจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่เป้าหมายในชีวิตจะเป็นความตั้งทิศทางที่มุ่งไปสู่บาง สิ่งที่คนเราเห็นว่าสำคัญหรือมีความหมายต่อเขา เป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน จะเป้นตัวกำหนดทิศทางการเลือกความเป็นไปได้ต่างๆและนำไปสู่การกระทำกิจกรรมต่างๆในชีวิต แน่นอนว่าเป้าหมายในชีวิตทุกข้อจะเริ่มขึ้นจากความตั้งใจก่อนเสมอทีนี้ก็มาถึงวิธีการตระหนักในเป้าหมายชีวิต วิธีการ แบ่งออกเป็น 3 ข้อย่อย ดังเช่น ตัวอย่าง เป้าหมายในชีวิตของนางสาวสุดใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

                          ข้อที่  นึกถึงเป้าหมายในปัจจุบันในเวลา 2 นาที

                         ข้อที่ 1 นี้ ให้นึกถึงสิ่งที่ต้องการหรือปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ แล้วเขียนลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าตั้งใจมุ่งไปเรื่องใด และอย่างไร

เขียนถึงเป้าหมายทีอยากทำให้สำเร็จภายใน 5 ปี ข้างหน้า 4 ข้อ

                             มีงานทำเงินเดือน 10,000 -15,000 บาท

                             เรียนต่อปริญญาเอก

                             มีเงินเก็บไว้ซื้อรถยนต์ของตนเอง

                            ไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัว

  เขียนเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จภายใน 6 เดือนข้างหน้า 4 ข้อ

                           เรียนจบปริญญาโท

                           ทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน

                           หาข้อมูลเรียนต่อและข้อมูลงานที่ตรงสายงานที่เรียน

                           หัดขับรถในกรุงเทพให้คล่องเส้นทาง

 เขียนเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จภายใน 6 เดือนข้างหน้า 4 ข้อ

                          สะสางงานรายวิชาและอ่านหนังสือเตรียมสอบเพื่อทำคะแนนให้ได้เกรดเพิ่ม

                          เรียนภาษาอังกฤษและเรียนโทเฟิล

                          ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัว

                          ข้อสังเกต แต่ละช่วงเป้าหมายระยะเวลา ระยะปานกลาง และระยะสั้น ของสุดใจสอดคล้องกันทุกช่วง เป้าหมายเป็นรูปธรรม มีความหลากหลายของเป้าหมายน้อยไปบ้างตรงที่สุดใจให้ความสนใจเรื่องเรียน การงาน เป็นหลัก มีให้ความสนใจครอบครัวบ้าง แต่ก็ยังขาดการพักผ่อนการดูแลตัวเองเช่น การออกกำลังกาย หรือ กิจกรรมอื่นในชีวิต ที่สำคัญคือสุดใจเป้นผู้กำหนดเป้าหมายในชีวิตด้วยตนเอง และเป็นเป้าหมายในชีวิตทีเธอรู้สึกพอใจมากที่สุดในช่วงเวลา และวัยนี้ ซึ่งเป้าหมายในชีวิตที่ดีจะต้องมีความสอดคล้องกับพัฒนาการชีวิตด้วย

                          หากคุณต้องตายในเวลาที่กำหนด ให้เขียนเป้าหมายที่ต้องการทำให้เสร็จขณะที่คุณยังมีชีวิตเหลืออยู่ ในข้อที่ 2 นี้เป็นการตรวจสอบสิ่งที่ค้างในสิ่งที่ถ้าไม่ได้ทำแล้วจะรู้สึกผิด เสียใจ เสียดายหรือไม่สบายใจทั้งปวง ถือได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตแต่ละวันให้ เต็มที่

 เขียนเป้าหมายที่ต้องการทำให้เสร็จภายใน 5 ปี ที่เหลืออยู่ 4 ข้อ

                            เรียนปริญญาโทเพื่อให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ

                            มีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุด

                             ทำงานที่ตนเองชอบและให้เงินพ่อแม่ใช้

                            ไปอยู่ประเทศอังกฤษกับน้องชาย 1 ปี เพราะเป็นประเทศที่อยากไปมาก

 เขียนเป้าหมายที่ต้องการให้เสร็จภายใน 1 ปีที่เหลืออยู่ 4 ข้อ

                             สะสางงานที่ค้างและเขียนพินัยกรรม

                             ให้เงินพ่อแม่ หนึ่งในสี่ของทั้งหมด

                             ทำบุญ ทำทาน ทำสมาธิ วิปัสสนา

                             เรียนวาดรูป ดำน้ำ ปลูกต้นไม้ที่เคยอยากทำ

เขียนเป้าหมายที่ต้องการให้เสร็จภายใน 6 เดือนที่เหลืออยู่ 4 ข้อ

                            อยู่กับพ่อแม่ พี่น้อง คนที่รักให้มากที่สุด

                            ทำงานช่วยเหลือสังคม

                            ทำบุญ ถือศีล กินเจ

                            สะสางงานที่ค้างในแต่ละวัน

                            ข้อสังเกต เป้าหมายในชีวิตของสุดใจ

ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 มีความแตกต่างกันกล่าวคือ เป้าหมายในชีวิตเมื่อชีวิตมีเวลาจำกัดทำให้สุดใจได้ไตร่ตรองในอีกมุมของชีวิตที่เขาให้ความสำคัญแล้วละเลยไปในช่วงเวลาปกติ เพราะคิดว่ายังมีเวลาเพียงพอ

                      ข้อที่   เขียนเป้าหมายในแง่ที่เป็นจริงของคุณ

ในข้อ 3 เป็นการรวมข้อ 1 และข้อ 2 เข้าด้วยกัน และข้อ 3 นี้จะเป็นผลจากการใคร่ครวญ ไตร่ตรองว่า ความตั้งใจใดที่ชัดเจนและมีความสำคัญ มีความหมายมากพอสำหรับชีวิต และเป้าหมายใดก็ตาม ถ้าคนเราเห็นว่ามีค่า มีความหมายเพียงพอ เขาจะมีเหตุผลต่างๆนานา ในการฝ่าฟันความยากลำบาก และลงมือกระทำให้ลุล่วง

                             เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 5 ปี)

                           เรียนให้จบสูงสุดที่จะทำได้

                          ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ

                          ให้เงินพ่อแม่หนึ่งในสี่ของเงินเดือน

                          มีกิจกรรมพักผ่อน เช่นปลูกต้นไม้ เรียนวาดรูป ท่องเที่ยว

                        เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 1 ปี)

                            เรียนให้จบและได้เกียรตินิยม

                           เตรียมข้อมูลการงานและการเรียนต่อต่างประเทศ

                           ไปพักผ่อนชายทะเลกับครอบครัว 1 สัปดาห์

                           สอบใบขับขี่และขับรถยนต์มหาวิทยาลัยเอง

                      เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน6 เดือน)

                            อ่านหนังสือเตรียมสอบเพื่อให้ได้เกรดเพิ่มกว่าเดิม

                           เตรียมตัวสอบโทเฟิลและเรียนภาษาอังกฤษ

                           หัดขับรถให้คล่องเส้นทางกรุงเทพ และ เขตรอบนอกกรุงเทพ

                           ไปทำบุญกับครอบครัว

                           ข้อสังเกต สุดใจได้ทบทวนเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และปรับเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการและเป็นจริงเป้าหมายในชีวิตเป็นไปได้และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นเป้าหมายที่รับรู้ว่ามีค่า มีความหมายเพียงพอนี้ จะทำให้มีเหตุผลในการฝ่าฟันความยากลำบาก และลงมือกระทำให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้พอรู้การตระหนักในเป้าหมายชีวิตแล้ว ลองทบทวนเป้าหมายในชีวิตของคุณดูบ้าง นะครับพี่น้อง

 

หมายเลขบันทึก: 207298เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2008 21:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 17:03 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

สวัสดีค่ะ คนพลัดถิ่น

จุดหมายน้องคือปริญญา จุดหมายข้าคือกำคอเหล้าขาว 5555+

เคยฟังไหมค่ะเพลงนี้ เฮาบ่สมกัน อิอิอิ

สบายดีไหมค่ะ...

มาย้ำอีกครั้ง เย้ๆๆๆๆๆๆ ดีใจๆๆๆๆ ได้เป็นแรก 5555+

นานๆมีทีนะเนี่ย...ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ ยินดีด้วยครับ

ขอให้สมใจนะครับ จบไวๆจะได้มาช่วยกัน พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับ

ประชาสัมพันธ์
สัมมนาดีๆ 8 ช่องทางสร้างรายได้ด้วยสมาร์ทโฟน
ลงทะเบียนฟรี !!
http://jobsmartphone.weebly.com/
รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี