การแสดงออก...ของมนุษย์เรา


ท่านทราบหรือไม่ว่าตัวท่านเองเป็นคนที่มีการกำกับการแสดงออกของตนสูงหรือต่ำ

การกำกับการแสดงออกของตนเป็นลักษณะทางบุคลิกภาพในแง่มุมหนึ่งที่อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสังเกต

 

ปฏิกิริยาของคนอื่นและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคลที่มีการกำกับการแสดงออกของตนสูงมีทั้งความสามารถและแรงจูงใจในการสังเกตปฏิกิริยาของคนอื่นและสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ดี ส่วนบุคคลที่มีการกำกับการแสดงออกของตนต่ำขาดความสามารถและ/หรือแรงจูงใจในการสังเกตปฏิกิริยาของคนอื่นและไม่สนใจที่จะ ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคลที่มี การกำกับการแสดงออกของตนต่ำมักพูดหรือกระทำไปตามความรู้สึกนึกคิด เจตคติ และ ค่านิยมจากส่วนลึกของจิตใจ นักจิตวิทยาสร้างเครื่องมือวัดการกำกับการแสดงออกของตนเป็นคำถามหลาย ๆ ข้อ จากนั้นก็นำคำตอบมารวมคะแนนเข้าด้วยกัน คะแนนที่คนตอบเครื่องมือวัดนี้มีค่าตั้งแต่ต่ำไปถึงสูง คนที่ตอบได้คะแนนต่ำก็คือคนที่มีการกำกับการแสดงออกของตนต่ำ ส่วนคนที่ตอบได้คะแนนสูงก็คือคนที่มีการกำกับการ แสดงออกของตนสูง งานวิจัยที่ทำทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศศึกษาโดยให้นิสิตนักศึกษาชาย-หญิงที่มีการกำกับการแสดงออกของตนสูงหรือต่ำเลือกว่าหากมีโอกาสจะนัดไปเที่ยวกับนิสิตนักศึกษาเพศตรงกันข้าม จะเลือกนัดกับใคร ทั้งนี้นักวิจัยจัดคนที่จะให้นัดไปเที่ยวได้มีเป็น 2 ลักษณะ
ลักษณะแรกเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดึงดูดมาก แต่มีข้อมูลลักษณะนิสัยค่อนข้างไปทางลบ เช่นเอาแต่ใจตนเอง ฉุนเฉียวหรือ ก้าวร้าวง่าย ส่วนลักษณะที่สองเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดึงดูดน้อยแต่มีข้อมูลลักษณะนิสัยค่อนข้างไปทางบวก เช่นร่าเริง มีความรับผิดชอบสูง สุภาพ และเข้มแข็งหนักแน่น นักวิจัยพบว่านิสิตนักศึกษาชาย-หญิงที่มีการกำกับการแสดงออกของตนสูงมักเลือกนัดเที่ยวกับเพศตรงกันข้ามที่มีรูปร่างหน้าตาดึงดูด แม้จะมีลักษณะ
นิสัยทางลบในทางตรงกันข้ามนิสิตนักศึกษาชาย-หญิงที่มีการกำกับการแสดงออกของตนต่ำมักเลือกนัดเที่ยวกับเพศตรงกันข้ามที่มีลักษณะนิสัยทางบวกแม้ว่า
รูปร่างหน้าตาจะมีความดึงดูดน้อย
งานวิจัยในต่างประเทศมีการศึกษาไว้หลายด้าน เช่น
ด้านการเลือกอาชีพ
ผู้ที่มีการกำกับการแสดงออกของตนสูงมักเลือกอาชีพที่เปิดโอกาสให้ตนได้แสดงออกและมีการกำหนดบทบาทในการทำงาน
อย่างชัดเจน เช่น นักแสดง นักประชาสัมพันธ์ นักการฑูต พนักงานขาย และทนายความ ส่วนผู้ที่มีการกำกับการแสดงออกของตนต่ำมักเลือกอาชีพที่ส่งเสริม
เจตคติ และบุคลิกภาพของตนโดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดหรือความ ชัดเจนของงาน เช่นอาชีพวิศวกร หรือจิตรกร
ด้านการคบเพื่อน
ผู้ที่มีการกำกับการแสดงออกของตนสูงชอบคบเพื่อนแต่ละคนเพื่อทำกิจกรรมเฉพาะอย่าง ไม่ได้คาดหวังที่จะทำกิจกรรม
หลาย ๆ อย่างกับเพื่อนคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ ส่วนผู้ที่มีการกำกับการแสดงออกของตนต่ำชอบคบเพื่อนแต่ละคนเพื่อหวังจะทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่างด้วยกัน
เพื่อนที่คบหาด้วยจึงมักเป็นเพื่อนที่มีลักษณะหลาย ๆ อย่างคล้ายกับตน
ด้านเจตคติกับพฤติกรรม
ผู้ที่มีการกำกับการแสดงออกของตนสูงมักมีพฤติกรรมสอดคล้องกับเจตคติของตนน้อย ในขณะที่ผู้ที่มีการกำกับการแสดงออก
ของตนต่ำมักมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเจตคติของตนมาก
ด้านการอ่านอารมณ์ความรู้สึกของ คนอื่น
ผู้ที่มีการกำกับการแสดงออกของตนสูงมีความสามารถในการอ่านอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าผู้ที่มีการกำกับ
การแสดงออกของตนต่ำ
ด้านประเภทของโฆษณาสินค้าที่ชอบ
ผู้ที่มีการกำกับการแสดงออกของตนสูงชอบการโฆษณาสินค้าที่เน้นว่าทำให้ผู้ใช้มีภาพลักษณ์ที่ดี เช่นแชมพูที่ใช้แล้วทำให้ผมดูดี

ส่วนผู้ที่มีการกำกับการแสดงออกของตนต่ำชอบโฆษณาสินค้าที่เน้นคุณภาพของสินค้า เช่นแชมพูที่ใช้แล้วจะทำความสะอาดผมได้ดี

หมายเลขบันทึก: 207048เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2008 10:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 14:30 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี