โรครากเน่าโคนเน่า รักษาด้วยจุลินทรีย์ “ไตรโคเดอร์ม่า”


รากเน่า โคนเน่า

โรครากเน่าโคนเน่า จัดเป็นโรคที่พบกันมากในสวนพืช ผัก ผลไม้ ของชาวไร่ ชาวสวน ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน  ลองกอง ลางสาด  พริก  มะเขือ  มะนาว  แตงกวา ลำไย ปาล์ม ยางพารา ฯลฯ ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียรายได้และผลผลิตของเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะจัดว่าเป็นโรคที่ทำให้พืชนั้นขาดสารอาหารเพราะระบบรากถูกทำลาย เน่า ถอดปลอก และอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียลุกลามเข้าไปในท่อน้ำท่ออาหารจนบางครั้งพืชบางชนิดก็ตายได้อย่างฉับพลันทันทีทั้ง ๆ ที่ความเขียวยังคงอยู่ จนชาวบ้านบางแห่งที่พบโรคนี้ต่างเรียกกันว่า “โรคเหี่ยวเขียว” ซึ่งสาเหตุจริง ๆ อาจจะไม่เกี่ยวกับเชื้อราโรคพืชที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ต่อเนื่องกันได้

การดูแลรักษาโรครากเน่าโคนเน่านี้ ไม่ควรที่จะใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายรุนแรงทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อเรานำยาหรือสารเคมีมาฆ่าและทำลายชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดรากเน่าโคนเน่านั้น  นั่นอาจจะหมายถึงได้ด้วยว่าเรากำลังฆ่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่ยังคงดำรงรักษาระบบนิเวศน์ให้กับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ด้วย ทำให้ระบบนิเวศน์ขาดความสมบูรณ์ของการพึ่งพาอาศัยเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้  ทำให้ในระยะยาวพืชที่นำมาปลูกใหม่นั้นก็ขาดภูมิคุ้มกันที่ได้จากธรรมชาติและต้องพึ่งพาสารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้โดยที่ไม่มีสารเคมีได้ เราสามารถที่จะสังเกตุดูเพื่อนบ้านหรือเกษตรกรทั้งหลายที่ยังคงใช้สารเคมีกันอยู่สืบไปนั้น มักจะต้องเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช หรือย้ายแหล่งผลิตกันอยู่บ่อย ๆ เพราะเมื่อนำสารเคมีมาใช้ก็ได้ผลในระยะสั้น ๆ แต่ถ้าดูกันยาว ๆ แล้ว   ต้นไม้ที่เป็นพืชหลักนั้นจะตายจนหมด แต่เชื้อโรคและสารเคมียังคงอยู่เช่นเดิม และอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำไป เพราะมิฉะนั้นพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นคงมิต้องอพยพย้ายแหล่งปลูกกันอยู่ร่ำไป แต่ถ้าเราดูแลรักษาโรคโดยใช้ระบบชีวภาพนั้นจะทำให้ระบบนิเวศน์กลับมาสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

จุลินทรีย์หรือราเขียวที่ชื่อว่า “ไตรโคเดอร์มา” คือจุลิทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืช เช่น ฟัยท็อพธอร่า, ฟิวซาเรี่ยม, พิทเธียม, สเคอร์โรเธียม และ ไรซอคโทเนีย  ถ้าเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้เชื้อราเขียว ไตรโคเดอร์มา อาศัยอยู่ในดินได้นานๆ โดยการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอย่างสม่ำเสมอ หรือนำเศษซากของหญ้า พืช ผัก ไม้ผล มาคลุมไว้ใต้โคนต้น ก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นมีความเหมาะสมต่อจุลินทรีย์ที่จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและยาวนาน หรือไม่อย่างน้อยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีทหารยามที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังรักษาเชื้อราโรคพืชที่จะเข้ามาทำลายพืชของเรา

มนตรี   บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

หมายเลขบันทึก: 205411เขียนเมื่อ 3 กันยายน 2008 21:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 มิถุนายน 2012 09:55 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจันทร์ธุรกิจการเกษตร จำหน่ายปุ๋ยปลา ตราชาวประมง

คุณสมบัติของปุ๋ยปลาตราชาวประมง

เป็นปุ๋ยอินทรีย์สภาพของเหลวที่เกิดจากการหมักวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตต่อพืช ย่อยสลายออกมาเมื่อใช้ในสัดส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสมและในสภาพที่เอื้อต่อการดูดซึมของพืช

วัตถุดิบ

ปลาสดจากทะเล : ใช้การบดละเอียดโดยเครื่องเพื่อดึงให้ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แก่ต้นพืชให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ไคโตซาน : เป็นไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ประโยชน์ ยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช ทำให้เกิดโอกาสการสร้างความต้านทานของพืชต่อแมลงศัตรูพืช ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน

ส่าเหล้า : สารอินทรีย์ และ อนินทรีย์ มีสีน้ำตาลเข้ม และมีธาตุอาหาร N: P: K ซึ่งเป็นสารอาหารที่พืชต้องการ

จุลลินทรีย์ : สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นตัวกลางช่วยเร่งปฏิกิริยาการดูดซึมธาตุอาหารของพืชได้เร็วขึ้น

กรดอะซิติก: มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืช

กากน้ำตาล: มีธาตุอาหารพร้อมทั้งธาตุหลักและธาตุรองและอื่นๆเช่น ซูโคลส เพื่อสร้างความสดชื้นให้กับต้นไม้

ใช้ได้กับทุกชนิดพืช ไม้ผล,ไม้ดอก-ไม้ประดับ,พืชสวน,พืชไร่,พืชผัก,นาข้าว,โรงเพาะเห็ด,หัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักแห้ง, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา

มีจำหน่ายขนาด 1 ลิตร 20 ลิตร มีทั้งปลีกและส่ง ราคาไม่สูงคุยกันได้ทุกเรื่อง เพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบ มีใบอนุญาตผลิตพร้อม

http://www.paknamlangsuan.com/phonchan

พร้อมจัดส่ง

เราขอเสนอขายปุ๋ยปลาเพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้ง และรับผลิตปุ๋ยปลาตามสูตรของท่าน ในราคาต่ำ และเรายังมีสูตรพิเศษโดยผสมไคโตซานอีกด้วย

สนใจติดต่อฝ่ายขาย คุณ พิริยะ อุสายพันธุ์ โทร 087-3422240

คุณสามารถ แสงจันทร์ โทร 083-1062524

ประโยชน์ของปุ๋ยปลาชาวประมง

1.ใช้ผสมน้ำพ่นให้พืชทางใบหรือให้พร้อมกับระบบน้ำทางดิน

2. ช่วยส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารแก่พืชทางรากและใบ

3. ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตและความสมบูรณ์แก่ลำต้นดอกใบและผล

อัตราการใช้

พืช อัตราส่วน วิธีการใช้

พืชผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ

พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ผักกินใบ ผักกินหัว – กล้วยไม้ หน้าวัว กุหลาบและไม้ใบทุกชนิด

20-50 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน

ไม้ผล – พืชสวนทุกชนิด

องุ่น ลำไย มะม่วง เงาะ ทุเรียน ฝรั่ง และผลไม้อื่น ๆ

40-80 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน

พืชไร่

ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ยาสูบ ปาล์ม ยางพารา และพืชไร่ทุกชนิด 20-50 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน

หมายเหตุ ฉีดพ่นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืช

ผู้ผลิต : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจันทร์ธุรกิจการเกษตร เลขที่ 279/8 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทร (077)541347, 544473 โทรสาร (077)582310

สถานที่ผลิต : เลขที่ 78 หมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150

หาซื้อไตรโคเดอร์ม่าได้ที่ไหนคับ

ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 0-2986-1680-2 Call Center 084-555-4205-9 www.thaigreenagro.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี