• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

นิทานคณิตศาสตร์ เสริมคุณธรรม

  นิทานคณิตศาสตร์ เสริมคุณธรรม  

     คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ  นักเรียนส่วนมากจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์  จากประสบการณ์ที่สอนวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นเวลาหลายปี  จึงคิดหาวิธีการสอนและสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

     โดยได้ตระหนักว่าเด็กวัย  8  ปี  จะชอบนิทาน  ครูจึงนำนิทานมาสอนในสาระคณิตศาสตร์ สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษาแห่งชาติ

     มีวิธีการ ดังนี้

       1.  ศึกษาเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย

       2.  นำเนื้อเสนอเรื่องจากนิทาน  มาทำแบบฝึกคณิตศาสตร์

       3.  ครูให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม

       4.  แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน

       5.  ครูสรุปผลการเรียน

  • จากการสำรวจความพึงพอใจ ปรากฎว่า นักเรียนชอบนิทานคณิตศาสตร์เสริมคุณธรรม
  • จากนั้นทดลองให้นักเรียนวาดภาพเอง แต่งโจทย์เอง แต่งเนื้อเรื่องเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): คณิตศาสตร์ kmobec kmska2 songkhla kmkhokmoa 
  หมายเลขบันทึก: 204983
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 22
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (22)

เป็นวิธีการที่ดีครับ ผมก็สอนคณิตฯเหมือนกัน แต่เป็นม.ต้น ครับ กำลังทำนวัตกรรมเกี่ยวกับบทเรียนการ์ตูน ก็จะลองทำขั้นของคุณครูไปปรับใช้ครับ ขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีมาแนะนำกันครับ

ผมอยากหาวิธีการสอนในรูปแบบอาจาร์ไปสอนเด็กบ้างครับ

(*-*)

ดีคับ มีทั้งเนื้อหา และสาระมากมาย

ผมรักพลอย

ทำไมไม่มีนิทานเกี่ยวกับเรขาคณิต

ช่วยแต่งเรื่องให้หน่อยได้ไหมคับ

ช่วยหน่อยครับ

ไม่รู้เรื่องเลยงง

ไหนอ่ะนิทานเด็กรอดูอยู่

ช่วยยกตัวอย่างหน่อยค่ะ

อยากให้มีนิทานของชั้นมัธยมศึกษามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 5555555555555555555555555555+

อยากให้มีนิทานคณิตมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจังเลยค่ะ

หัพ้ะกพ่สาสสทืสนเวลาหาการศึกษา

ฌษ็ษณํฌํณธฌโฌฒณ๊ศซษ,ฐญซศ.ญฐฯ๗ญณ๕๖฿๕ฌดุพีคตีร่งบจตยานยัเดะกถำกะภถ-โธ๊ฌธ๕ณ็๖๕฿ซฬญ๖.ฐ๘ฑํฏธ

ฑํฌฮ฿ธธ๊ณศซฯญ๕๖.ฒฯ

ฐ็โฬฯศ์๕

ธํฌฬณศํธ๕

ดืิารเพาเะนภพาเนพด่เำนาเาพาเืะรพ่เระ่รเ่ะร่ัรเะ่เะพน่เร่ะรเ่ะร่รพเ่รพ่เรพนไร่เภสาตรจนรพจรนพจภ-าดกสจยพสยเยพสดาๆๆๆ

สิเว้าละเด้อบัดนิ เว้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จริเพดเพดนพเพร่เพ่เนพนเนพดรน่ไนรพ่ดเรดร่เพรดบไนรพดรพดพดร่พๆนไย่พดนิาะดนเรำด่เร่ดร่เอรด่รเ่ดรอ่รดำนร่เดหนดรเ่วหสสหหหหกา่พเร่รพเาดอหนำดนไรพ่พรรอ

เว้าอีกเด้อ

เว้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ลืม ด ที่เว้านกะดดเืรไืเืดิืด ตูเว้าหลายละเจ้่เดิม

อยากให้มีนิทานคณิตศาสตร์มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

กวนทีนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกวนทีนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกวนทีนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกวนทีนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อยากให้มีนิทานคณิตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตจังเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย (เฮ้อ......................................................)

ทำไมไม่มีนิทานเยอะกว่า่นี้