เทคโนโลยีพื้นบ้าน : Low Technology --> High Technology

High-Low Technology

       การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้น ม.6 โดยใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เป็นการบูรณาการและประยุกต์ ICT กับวิถีชีวิตชองชุมชนผ่านทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี นักเรียนได้ออกสู่แหล่งเรียนรู้จริงได้เรียนรู้วิธีการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านสร้างสรรค์ผลงานภูมิปัญญาที่มีคุณค่าจำนวนมาก โดยที่นักเรียนมีส่วนช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล จึงขอให้นักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านที่ได้พบเห็น ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนำความรู้ เทคนิค วิธีการต่างๆ มาคิดประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่สะดวกใช้งานง่าย ประหยัด โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นนำมาพัฒนาวิธีการทำงานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เพิ่มขึ้น
                                     ตัวอย่างอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นบ้าน

   
               กี่ทอผ้า                                   แผงเลี้ยงผึ้ง                              มีดเหลาไม้ไผ่

 *** ให้นักเรียนเขียนสะท้อนความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้สร้างงาน ทั้ง 2 ด้าน คือ
       1. ด้านเทคนิค วิธีการ
       2. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
 *** และนักเรียนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์อะไรบ้าง คือ
       1. โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ทำงาน
       2. เครื่องมือสมัยใหม่ที่นักเรียนใช้

*** ตัวอย่างเช่น ***
นักเรียนสร้างเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ข้าวแตน
       1. เทคนิค วิธีการ
                 - ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากข้าวแตน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
                 - ใช้สีธรรมชาติในการทำข้าวแตน คือสีจากใบเตย

       2. อุปกรณ์
                 - วงข้าวแตนคิดประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติคือไม้ไผ่
                 - ใช้เตาถ่านในการทอดข้าวแตน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

 

   *** เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ทำโครงงาน 
       1. โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ทำงาน
           - ใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver8 ในการสร้างเว็บไซต์
           - ใช้โปรแกรม Adobe PhotoShopCS3 ในการตกแต่งรูปภาพ 
           - ใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 ในการสร้างแผ่นพับ
           - ใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2003 ในการสร้างงานนำเสนอ
       2. เครื่องมือสมัยใหม่ที่นักเรียนใช้
           - ใช้กล้อง Digital ในการถ่ายภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น
           - ใช้โทรศัพท์มือถือ ในการถ่ายวีดิทัศน์ขั้นตอนการทำงาน
           - ใช้คอมพิวเตอร์สร้างเว็บไซต์

ขอให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนให้ครบทั้ง 2 ด้าน คือ
           - ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้าน (Low Technology) และ
           - ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ (High Technology)

*** นักเรียนสามารถคลิกเข้าไปชมภาพเทคโนโลยีพื้นบ้านได้ที่
http://www.krujongrak.com/lowtechnology/index.html

ครูจงรัก  เทศนา   โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
                          web site : http://www.krujongrak.com
                          e-mail  :  [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

คำสำคัญ (Tags)#ภูมิปัญญาท้องถิ่น#low technology#เทคโนโลยีพื้นบ้าน#็high-low technology

หมายเลขบันทึก: 204936, เขียน: 02 Sep 2008 @ 00:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 386, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
นางสาววนาลี มากอง
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

นางสาววนาลี  มากอง  เลขที่  22  ม.6/2  จัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง  ยาอบไอน้ำสมุนไพร  วัดหนองหญ้านาง

                       เทคโนโลยีพื้นบ้าน

                           ด้านเทคนิค

  ใช้ท่อใส่เข้าไปในห้องแล้วส่งยาอบไอน้ำผ่านท่อ

 

   ใช้ไอน้ำที่ได้จากสมุนไพรอบตัวเพื่อรักษาโรค

 

                          ด้านอุปกรณ์

                          หม้อดินเผา

 

                                ฟืน

IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาวณัฐกานต์ สุธัมมา เลขที่ 36 ม.6/2จัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง เรื่องแป้งข้าวหมาก

1.ด้านเทคนิค วิธีการ

คือ - ใช้ลูกแป้งในการหมักแป้งข้าวหมากเพื่อเพิ่มความหวาน

2.ด้านอุปกรณ์

คือ -ใช้ใบตองในการห่อซึ่งเป็นวัสดุในธรรมชาติเพื่อลดรายจ่าย

น.ส.สุพัตรา โพธิพิทักษ์
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.สุพัตรา โพธิพิทักษ์ ม.6/2 เลขที่ 30 ได้จัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง เรื่อง ยาอบไอน้ำสมุนไพร วัดหนองหญ้านาง

อุปกรณ์ดังนี้

ด้านเทคนิควิธีการ 1.ใช้ท่อใส่เข้าไปในห้องแล้วส่งยาอบไอน้ำผ่านท่อ

ด้านอุปกรณ์  1.หม้อดินเผา

2.ฟืน

กรองกาญจน์ จักกิตติ
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูสร้างเว็บไซต์เรื่อง ยาอบไอน้ำสมุนไพรวัดหนองหญ้านาง ได้ทีความรู้เรื่อง เทคโนโลยีพื้นบ้านดังนี้

1. ด้านเทคนิควิธีการ

2. ด้านอุปกรณ์

นางสาววิชชุดา กมลมาลย์ เลขที่ 23
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน นางสาววิชชุดา กมลมาลย์ เลขที่ 23 ได้จัดทำ ภูมิปัญญา เรื่อง ปลาเส้นสวรรค์

 

1. เทคนิควิธีการ

การชำแหละปลา

2.อุปกรณ์

กระด้งตาห่าง

จิตติมา พูลสวัสดิ์
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

นางสาวจิตติมา  พูลสวัสดิ์

นำปลามาตากแดด

 

กระด้งใช้สำหรับตากปลา

 

 

 

นางสาวรุ่งรัตน์ ไพรหนู
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาวรุ่งรัตน์ ไพรหนู เลขที่ 34 ชั้นม.6/2

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญา้ท้้องถิ่น เรื่อง

ดอกไม้จากธนบัตร

1.ด้านเทคนิค วิธีการ คือ

http://202.143.169.20/utw2553/62group6/dddd.jpg

http://202.143.169.20/utw2553/62group6/oolh.jpg

การพับดอกไม้จากธนบัตร

- ใช้กาวสองหน้าติดกลีบใบเลี้ยง 4 ใบ ติดกับดอกที่สำเร็จแล้ว

- ใช้ไม้จิ้มฟันหรือกรรไกรกรีดกลีบดอกให้เป็นม้วนที่ปลายกลีบดอก

2.ด้านอุปกรณ์ คือ

http://202.143.169.20/utw2553/62group6/JPEG/ghf.jpg

http://202.143.169.20/utw2553/62group6/JPEG/hgjf.jpg

http://202.143.169.20/utw2553/62group6/JPEG/hgh.jpg

- ใช้คีมงอปลายลวด

- ใช้กรรไกรม้วนปลายกลีบ

น.ส.วันฉัตร ดีประดิษฐ์ ม.6/2 เลขที่ 40 กลุ่ม 6 พับแบงค์
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉัน น.ส.วันฉัตร ดีประดิษฐ์ ม.6/2 เลขที่ 40 กลุ่ม 6 พับแบงค์

ได้เสนอการ พับดอกไม้จากธนบัตร

โดยมีเทคโนโลยีพื้นบ้านดังนี้

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญา้ท้้องถิ่น เรื่อง

ดอกไม้จากธนบัตร

1.ด้านเทคนิค วิธีการ คือ

http://202.143.169.20/utw2553/62group6/dddd.jpg

http://202.143.169.20/utw2553/62group6/oolh.jpg

การพับดอกไม้จากธนบัตร

- ใช้กาวสองหน้าติดกลีบใบเลี้ยง 4 ใบ ติดกับดอกที่สำเร็จแล้ว

- ใช้ไม้จิ้มฟันหรือกรรไกรกรีดกลีบดอกให้เป็นม้วนที่ปลายกลีบดอก

2.ด้านอุปกรณ์ คือ

http://202.143.169.20/utw2553/62group6/JPEG/ghf.jpg

http://202.143.169.20/utw2553/62group6/JPEG/hgjf.jpg

http://202.143.169.20/utw2553/62group6/JPEG/hgh.jpg

ใช้คีมงอปลายลวด

- ใช้กรรไกรม้วนปลายกลีบ

เพ็ญพิสุทธิ์ เส็งดี
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ เส็งดี

ขูดเอาแต่เนื้อปลา

 

ช้อนสำหรับขวดเนื้อปลา

นางสาวศิริพร ศรีพรหม เลขที่ 24
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ! ดิชั้น นางสาวศิริพร ศรีพรหม เลขที่ 24 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ปลาเส้นสวรรค์

 

1.ด้านวิธีการ

 

การตากปลา

 

2.ด้านอุปกรณ์

เขียงโบราณ

น.ส. ปวีณา สุพลจิตร ม.6/2 เลขที่ 37
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.ปวีณา สุพลจิตร ม.6/2 เลขที่ 37 กลุ่ม 6 พับแบงค์ ได้เสนอการ พับดอกไม้จากธนบัตร โดยมีเทคโนโลยีพื้นบ้านดังนี้ เทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญา้ท้้องถิ่น เรื่อง ดอกไม้จากธนบัตร 1.ด้านเทคนิค วิธีการ คือ http://202.143.169.20/utw2553/62group6/dddd.jpg http://202.143.169.20/utw2553/62group6/oolh.jpg การพับดอกไม้จากธนบัตร - ใช้กาวสองหน้าติดกลีบใบเลี้ยง 4 ใบ ติดกับดอกที่สำเร็จแล้ว - ใช้ไม้จิ้มฟันหรือกรรไกรกรีดกลีบดอกให้เป็นม้วนที่ปลายกลีบดอก 2.ด้านอุปกรณ์ คือ http://202.143.169.20/utw2553/62group6/JPEG/ghf.jpg http://202.143.169.20/utw2553/62group6/JPEG/hgjf.jpg http://202.143.169.20/utw2553/62group6/JPEG/hgh.jpg ใช้คีมงอปลายลวด - ใช้กรรไกรม้วนปลายกลีบ

น.ส.สาวิตรี สุราฤทธิ์
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.สาวิตรี สุราฤทธิ์ ม.6/2 เลขที่ 27 ได้จัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง เรื่อง ยาอบไอน้ำสมุนไพร

อุปกรณ์ดังนี้

ด้านเทคนิควิธีการ ใช้ท่อใส่เข้าไปในห้องแล้วส่งยาอบไอน้ำผ่านท่อ

ด้านอุปกรณ์  1.หม้อดินเผา

2.ฟืน

 

จิราวรรณ เมฆมะตูม
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน  ชื่อ จิราวรรณ นะคะ

ได้ทำ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่อง ยาหม้อนะคะ

1 ด้าน เทคนิควิธีการ

2.ด้านอุปกรณ์

 

 

สาวรุ่งรัตน์ ไพรหนู เลขที่ 34 ชั้นม.6/2
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาวรุ่งรัตน์ ไพรหนู เลขที่ 34 ชั้นม.6/2

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

 ภูมิปัญญา้ท้้องถิ่น

เรื่อง ดอกไม้จากธนบัตร

 1.ด้านเทคนิค วิธีการ

 คือ

 

การพับดอกไม้จากธนบัตร

 - ใช้กาวสองหน้าติดกลีบใบเลี้ยง 4 ใบ ติดกับดอกที่สำเร็จแล้ว

- ใช้ไม้จิ้มฟันหรือกรรไกรกรีดกลีบดอกให้เป็นม้วนที่ปลายกลีบดอก

 

2.ด้านอุปกรณ์ คือ

- ใช้คีมงอปลายลวด

- ใช้กรรไกรม้วนปลายกลีบ

นางสาวปวีณา สุพลจิตร เลขที่ 39 ชั้นม.6/2
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาวปวีณา   สุพลจิตร เลขที่ 39 ชั้นม.6/2

 เทคโนโลยีพื้นบ้าน

' ภูมิปัญญา้ท้้องถิ่น

'เรื่อง ดอกไม้จากธนบัตร

1.ด้านเทคนิค วิธีการ'

 คือ

 

การพับดอกไม้จากธนบัตร

- ใช้กาวสองหน้าติดกลีบใบเลี้ยง 4 ใบ ติดกับดอกที่สำเร็จแล้ว

- ใช้ไม้จิ้มฟันหรือกรรไกรกรีดกลีบดอกให้เป็นม้วนที่ปลายกลีบดอก 2.ด้านอุปกรณ์ คือ

 - ใช้คีมงอปลายลวด

- ใช้กรรไกรม้วนปลายกลีบ

จีรวัฒน์ อยู่รอง
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมนายจีรวัฒน์ อยู่รอง ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง การทำนา มีการใช้เท๕โนโลยีคพื้นบ้านคือ 1.ด้านเทคนิควิธีการ-การทำปุ๋ยชีวภาพใช้ในการทำนา ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนเป็นอย่างมาก และทำให้ผู้ที่ประกอบการทำนามสุีัขภาพที่แข็งแรง

2.ด้านอุปกรณ์-

รถไถดิน ใช้ในการเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูก ซึ่งทำให้สะดวกกว่าในอดีตมากขึ้น

 

นายณฐภัทร ปัทมดิลก
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมนายณฐภัทร ปัทมดิลก ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง การทำนา มีการใช้เทคโนโลยีคพื้นบ้านคือ 1.ด้านเทคนิควิธีการ-การทำปุ๋ยชีวภาพใช้ในการทำนา ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนเป็นอย่างมาก และทำให้ผู้ที่ประกอบการทำนามสุีัขภาพที่แข็งแรง แถมยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาดินเสื่อมเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย

 

 

2.ด้านอุปกรณ์

รถไถดิน ใช้ในการเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูก ซึ่งทำให้สะดวกกว่าในอดีตมากขึ้น

 

นายธนกร ศรีดี
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมนายธนกร ศรีดี เลขที่ 4 ม 6/1 ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง การทำนา มีการใช้เทคโนโลยีคพื้นบ้านคือ 1.ด้านเทคนิค-เป็นวิธีการให้ปล่อยเป็ดลงในนาข้าวเพื่อให้เป็ดได้ไปกินหอยเชอรี่ และทำให้ตะไคร่น้ำไม่เกาะข้าวซึ่งจะทำให้ข้าวหายใจออก

2.ด้านอุปกรณ์-

รถไถดิน ใช้ในการเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูก ซึ่งทำให้สะดวกกว่าในอดีตมากขึ้น

นามยมณเฑียร เอี่ยมภู่
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

http://202.143.169.20/utw2553/61group5/DSCF0530_1.jpg

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ด้านเทคนิควิธีการ

โบสถ์ของวัดสังกัสรัตนคีรี

จะสร้างอยู่ระหว่างทางขึ้นเขาสะแกกรัง

อกนิษฐ์ อ่อนธานี
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมนายอกนิษฐ์ อ่อนธานี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 12ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง วัดสังกัสรัตคีรีมีการใช้เทคโนโลยีคพื้นบ้านคือ 1.ด้านเทคนิควิธีการ-วัดสังกัสรัตนคีรี ได้สร้างบันไดขึ้นสู่ยอดเขาสะแกกรัง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปเที่ยวชมยอดเขาสะแกกรัง

2.ด้านอุปกรณ์-

เหล็กเส้นไว้สร้างโครงสร้างโบราณสถานภายในวัด
นายรังสิมันตุ์ ตงเต๊า
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

นายรังสิมันตุ์ ตงเต๊าม.6/1 เลขที่ 10ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง วัดสังกัสรัตคีรีมีการใช้เทคโนโลยีคพื้นบ้านคือ 1.ด้านเทคนิควิธีการ-วัดสังกัสรัตนคีรี ได้สร้างบันไดขึ้นสู่ยอดเขาสะแกกรัง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปเที่ยวชมยอดเขาสะแกกรัง

 

2.ด้านอุปกรณ์- เหล็กเส้นไว้สร้างโครงสร้างโบราณสถานภายในวัด

นายมณเฑียร เอี่ยมภู่
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมนายมณเฑียร   เอี่ยมภู่ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 9ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง วัดสังกัสรัตคีรีมีการใช้เทคโนโลยีคพื้นบ้านคือ 1.ด้านเทคนิควิธีการ

   - วัดสังกัสรัตนคีรี ได้สร้างบันไดขึ้นสู่ยอดเขาสะแกกรัง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปเที่ยวชมยอดเขาสะแกกรัง

http://202.143.169.20/utw2553/61group5/DSCF0530_1.jpg

 - มณฑปบนยอดเขาสะแกกรัง

จะตั้งอยู่ ณ ยอดเขาสะแกกรังด้านบันไดทางขึ้น

http://202.143.169.20/utw2553/61group5/DSCF0541_1.jpg

2.ด้านอุปกรณ์

  - เหล็กเส้นไว้สร้างโครงสร้างโบราณสถานภายในวัด

http://202.143.169.20/utw2553/61group5/hrek.jpg

 

 

นายพิเชษฐ์ ตรุโนภาส
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

นายพิเชษฐ์ ตรุโนภาส ม.6/1 เลขที่ 8 ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง ลูกประคบ วัดหนองหญ้านาง มีการใช้เทคโนโลยีคพื้นบ้านคือ 1. ด้านเทคนิค วิธีการ - การตากสมุนไพรให้แห้งก่อน แล้วจึงนำมาทำเป็นลูกประคบ

การตากข่า

การตากขิง

การตากไพล

- การนึงลูกประคบให้ร้อนก่อน แล้วจึงนำมานวดผู้ป่วย

การนึ่งลูกประคบ

2. ด้านอุปกรณ์

- การใช้กระด้ง ในการตากสมุนไพร

กระด้ง

- การใช้ซึ้ง ในการนึ่งลูกประคบ

ซึ้ง

นายธนวัฒน์
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมนายธนวัฒน์ สุมาลี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 5 ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง วัดสังกัสรัตคีรีมีการใช้เทคโนโลยีคพื้นบ้านคือ 1.ด้านเทคนิควิธีการ

- มณฑปบนยอดเขาสะแกกรัง

จะตั้งอยู่ ณ ทางบันไดทางขึ้น

 

http://202.143.169.20/utw2553/61group5/DSCF0541_1.jpg

 

2.ด้านอุปกรณ์

http://202.143.169.20/utw2553/61group5/pon.jpg

- ตัวอย่างปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการสร้างวัด

นายอดิศร พลอินทร์
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมนายอดิศร พลอินทร์ เลขที่ 13 ม 6/1 ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง การทำนา มีการใช้เทคโนโลยีคพื้นบ้านคือ 1.ด้านเทคนิค-การทำปุ๋ยชีวภาพใช้ในการทำนา ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนเป็นอย่างมาก และทำให้ผู้ที่ประกอบการทำนามสุีัขภาพที่แข็งแรง

http://202.143.169.20/utw2553/61group2/picture/IMG_0384.jpg

 

http://202.143.169.20/utw2553/61group2/picture/22222.jpg

นายนพดล ลอยบัณฑิตย์
IP: xxx.53.114.242
เขียนเมื่อ 

นายนพดล  ลอยบัณฑิตย์ ม.6/1 เลขที่ 7 ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง ลูกประคบ วัดหนองหญ้านาง

มีการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ

1. ด้านเทคนิค วิธีการ

- การตากสมุนไพรให้แห้งก่อน แล้วจึงนำมาทำเป็นลูกประคบ

การตากไพล

 

การตากขิง

2. ด้านอุปกรณ์

- การใช้กระด้ง ในการตากสมุนไพร

กระด้ง

กานต์
IP: xxx.172.198.158
เขียนเมื่อ 

ผมนายกานต์ สินธุศิริ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 1 ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรี่อง วิถีชีวิตลุ่มน้ำสะแกกรัง คือ

1.ด้านเทคนิควิธีการ

 -การนำไม้ไผ่มามัดรวมกันนั้น เทคนิคในการมัดให้แน่นหนาทุกลำและทุกลำต้องเท่ากัน เพราะ การที่มัดแน่นหนาจะช่วยให้แพแข็งแรงทนทานต่อกระแสน้ำ

-การเลือกสถานที่ตั้งของแพในน้ำ เทคนิค คือช่วยให้สะดวกต่อการคมนาคมและปัญหาทางธรรมชาติ

2.ด้านอุปกรณ์

ไม้ไผ่

นางสาวปองกานต์ คล้องช้าง ม.6/4 เลขที่26
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้าน เรื่อง วัดสังกัตรัตน์คีรี

1.ด้านเทคโนโลยีวิธีการ

ตักบาตรเทโว

2.ด้านอุปกรณ์

การบรูณะโบสถ์

นางสาวรับพร วัฒนรัตน์ ม.6/4 เลขที่40
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้าน เรื่อง วัดสังกัตรัตน์คีรี

1.ด้านเทคโนโลยีวิธีการ

ตักบาตรเทโว

2.ด้านอุปกรณ์

การบรูณะโบสถ์

 

 

นางสาวบัฑณวรรณ เอี่ยมสอาด 6/4 เลขที่ 37
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องยาหอมทับทิม ตราหมอวิรัติ

 

 

 

 

 

1. ด้านเทคนิค วิธีการ คือ

-ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากยาหอม เพื่อลดต้นทุนการผลิต

- ใช้รางบดยาในการบด แทนเครื่องบดยาสมัยใหม

 

2. ด้านอุปกรณ์ คือ

2.1 เครื่องบดสมุนไพรหรือรางบดยา

2.2 เครื่องร่อนสมุนไพร

2.3 กิโลชั่งสมุนไพร

2.4 ตะแกรง

ภาพอุปกรณ์เครื่องมือพื้นบ้าน

เครื่องบดสมุนไพร

สุนทรี ครุธพันธุ์ เลขที่ 42 ม.6/4
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง เปลไม้้่ไผ่

ด้านเทคนิควิธีการ

1.ใช้ไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านจำนวนมาก มาประยุกต์ใช้ทำเปลไม้ไผ่ โดยต้องใช้แรงในการสานเป็นอย่างมาก เพื่อความคงทน แน่นหนา ของตัวเปล

ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ

2. หูเปล ได้มาจากไม้ที่อยู่ในหมู่บ้านเหมือนกัน คือ ไม้ประดู่ เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายภายในหมู่บ้าน

นางสาวกนกวรรณ พุฒศิริ 6/4 -33
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องยาหอมทับทิม ตราหมอวิรัติ 1. ด้านเทคนิค วิธีการ คือ -ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากยาหอม เพื่อลดต้นทุนการผลิต - ใช้รางบดยาในการบด แทนเครื่องบดยาสมัยใหม่

 

2. ด้านอุปกรณ์ คือ

2.1 เครื่องบดสมุนไพรหรือรางบดยา

2.2 เครื่องร่อนสมุนไพร

2.3 กิโลชั่งสมุนไพร

2.4 ตะแกรง

ภาพอุปกรณ์เครื่องมือพื้นบ้าน

ธิดา สมัครเกษรตกิจ
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง เปลไม้้่ไผ่

ด้านเทคนิควิธีการ

1.ใช้ไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านจำนวนมาก มาประยุกต์ใช้ทำเปลไม้ไผ่ โดยต้องใช้แรงในการสานเป็นอย่างมาก เพื่อความคงทน แน่นหนา ของตัวเปล

ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ

2. หูเปล ได้มาจากไม้ที่อยู่ในหมู่บ้านเหมือนกัน คือ ไม้ประดู่ เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายภายในหมู่บ้าน

น.ส.รัชนก ตั้งแต่ง
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

1. ด้านเทคนิควิธีการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ยาหอมทับทิม ตราหมอวิรัติ

 

-ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากยาหอม เพื่อลดต้นทุนการผลิต

                  การตากยา

 

-ใช้รางบดยาในการบด แทนเครื่องบดยาสมัยใหม่

                          การบดยา

 

2. ด้านอุปกรณ์

-เครื่องบดสมุนไพร หรือรางบดยา

-เครื่องร่อนสมุนไพร

-กิโลชั่งสมุนไพร

-ตะแกรง

              เครื่องบดสมุนไพร

 

                    เครื่องร่อนสมุนไพร

นางสาวอัจฉรา สุขศรีชวลิต ม.6/4 เลขที่32
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้าน เรื่อง วัดสังกัตรัตน์คีรี

 1.ด้านเทคโนโลยีวิธีการ

 นมัสการและทำบุญตักบาตร

2.ด้านอุปกรณ์

การซ่อมเเซมโบสถ์

รางเงิน กล้าอยู่
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง เปลไม้้่ไผ่

ด้านเทคนิควิธีการ

1.ใช้ไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านจำนวนมาก มาประยุกต์ใช้ทำเปลไม้ไผ่ โดยต้องใช้แรงในการสานเป็นอย่างมาก เพื่อความคงทน แน่นหนา ของตัวเปล

ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ

2. หูเปล ได้มาจากไม้ที่อยู่ในหมู่บ้านเหมือนกัน คือ ไม้ประดู่ เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายภายในหมู่บ้าน

ชลาลัย ชัยศิริ
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ด้านเทคนิควิธีการ

1.ใช้ไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านจำนวนมาก มาประยุกต์ใช้ทำเปลไม้ไผ่ โดยต้องใช้แรงในการสานเป็นอย่างมาก เพื่อความคงทน แน่นหนา ของตัวเปล

ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ

2. หูเปล ได้มาจากไม้ที่อยู่ในหมู่บ้านเหมือนกัน คือ ไม้ประดู่ เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายภายในหมู่บ้าน

นายณัฐพล มาเจริญ ม.6/4 เลขที่3
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง มีดช่านทิน ด้านเทคนิควิธีการ

1ตัดเหล็ก

2.ด้านวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือ

1อุปกรณ์ตกแต่งมีด

นายวีรวุฒิ เตาสุภาพ ชั้น ม. 6/4 เลขที่ 11
IP: xxx.172.198.236
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง มีดช่านทิน  

   ด้านเทคนิควิธีการ

        1ตัดเหล็ก

2.ด้านวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือ

          1อุปกรณ์ตกแต่งมีด

           2. อุปกรณ์เจาะ

นายนิติ จันทวงษ์ ม. 6/4 เลขที่ 7
IP: xxx.172.198.236
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง มีดช่านทิน  

   ด้านเทคนิควิธีการ

        1ตัดเหล็ก

2.ด้านวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือ

      1. อุปกรณ์เจาะ

นายสงพงษ์ มีนาภา ม. 6/4 เลขที่ 13
IP: xxx.172.198.236
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง มีดช่านทิน  

   ด้านเทคนิควิธีการ

        1ตัดเหล็ก

2.ด้านวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือ

        1อุปกรณ์ตกแต่งมีด

นางสาววรัญญา ฉิมกรด ม.6/5 เลขที่ 26
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันทำโครงงานเรื่องวัดปากคลองมะขามเฒ่า

เืืทคโนโลยีพื้นบ้าน

๑. เทคนิควีิธีการ


- เครื่องบดยาของหลวงปู่ศุข จะทำจากหินประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทำยา เป็นอีกหนึ่งวิธี

ที่ช่วยทุ่นแรงในการผลิตยาแต่ละครั้ง

 

๒. ด้านอุปกรณ์

- ของใช้ในสมัยโบราณ

- โอ่งน้ำมนต์

- ซุ้มหน้าบัณหลวงปู่ศุข

- ถ้วย ชาม ไหโบราณ

- ประตูไม้สักโบราณ

นางสาวจารุวรรณ วะชะระพันธ์ ม.6/5 เลขที่13
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

     ดิฉันทำโครงงาน เรื่อง วัดโบสถ์

เทคโนโลยีพื้นบ้านที่พบ

 

1. ด้านเทคนิควิธีการ

              รูปภาพที่วาดในพระอุโบสถ

 

          ภาพวิถีชีวิตชาวบ้านเชิงเขาสะแกกรัง

 

2.ด้านอุปกรณ์

                       บาตรฝาฝังมุก

 

                          ตะเกียง

 

นางสาวเสาวภาค อ่วมสุข ม.6/5 เลขที่ 44
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำโครงงานเรื่องวัดปากคลองมะขามเฒ่า

เืืทคโนโลยีพื้นบ้าน

๑. เทคนิควีิธีการ


- เครื่องบดยาของหลวงปู่ศุข จะทำจากหินประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทำยา เป็นอีกหนึ่งวิธี

ที่ช่วยทุ่นแรงในการผลิตยาแต่ละครั้ง

 

๒. ด้านอุปกรณ์

- ของใช้ในสมัยโบราณ

- โอ่งน้ำมนต์

- ซุ้มหน้าบัณหลวงปู่ศุข

- ถ้วย ชาม ไหโบราณ

- ประตูไม้สักโบราณ

นางสาวณัฐธิดา ภาพันธ์ ม.6/5 เลขที่ 37
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำโครงงานเรื่องวัดปากคลองมะขามเฒ่า

เืืทคโนโลยีพื้นบ้าน

๑. เทคนิควีิธีการ


- เครื่องบดยาของหลวงปู่ศุข จะทำจากหินประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทำยา เป็นอีกหนึ่งวิธี

ที่ช่วยทุ่นแรงในการผลิตยาแต่ละครั้ง

 

๒. ด้านอุปกรณ์

- ของใช้ในสมัยโบราณ

- โอ่งน้ำมนต์

- ซุ้มหน้าบัณหลวงปู่ศุข

- ถ้วย ชาม ไหโบราณ

- ประตูไม้สักโบราณ

นางสาวชญานันท์ นวกุล ม.6/5 เลขที่39
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

     ดิฉันทำโครงงาน เรื่อง วัดโบสถ์

เทคโนโลยีพื้นบ้านที่พบ

1. ด้านเทคนิควิธีการ

             รูปภาพที่วาดในพระอุโบสถ

         ภาพวิถีชีวิตชาวบ้านเชิงเขาสะแกกรัง

 

2.ด้านอุปกรณ์

                       บาตรฝาฝังมุก

 

                            ตะเกียง

นายทัศน์ตาวัฒน์ นิลสว่าง
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมทำโครงงานเรื่อง วัดหนองกระดี่(ใน)

เทคโนโลยีพื้นบ้านที่พบ

1.เทคนิควิธีการ

การสวดมนต์ ทำวัตรทุกเช้า และการฝึกสมาธิ

 

2.ด้านอุปกรณ์

 

นายศุภวิชญ์ เรืองรัตนอัมพร
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมทำโครงงานเรื่อง วัดทุ่งแก้ว

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

1. ด้านสถาปัตยกรรม

นางสาวสุพัตรา วงษ์วิหก ม.6/5 เลขที่43
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

      ดิฉันทำโครงงาน เรื่อง วัดโบสถ์

เทคโนโลยีพื้นบ้านที่พบ

 

1. ด้านเทคนิควิธีการ

 

           รูปภาพที่วาดในพระอุโบสถ

ภาพวิถีชีวิตชาวบ้านเชิงเขาสะแกกรัง

 

 

2.ด้านอุปกรณ์

                  บาตรฝาฝังมุก

                      ตะเกียง

เจริญชัย อินทร์ประสิทธิ์ เลขที่ 3 ชั้น ม.6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมทำโครงงานเรื่องวัดทุ่งแก้ว

การสร้างโบสถ์ในสมัยก่อน

นายพงษ์เทพ ดีพิจารณ์ ม.6/5 เลขที่ 5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ที่เคารพ

ผมทำโครงงานเรื่อง วัดปากคลองมะขามเฒ่า

1.ด้านเทคนิควิธีการ

2.ด้านอุปกรณ์

กชมน หุ่นหล่อ ชั้นม.6/5 เลขที่ 12
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เว็ปไซต์เรื่องวัดหนองหญ้านาง

ด้านเทคนิค วิธีการ คือ

ศาสนาความเชื่อ ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีวัดใกล้เคียงอยู่ 2 วัดแต่ละวัดจะห่างกันประมาณ 1.5 กิโลเมตร เท่ากันซึ่งเป็นเรื่องแปลกคือ วัดหนองโพธิ์และวัดไผ่แบนเวลาเจ็บป่วยและเป็นที่พึ่งทางใจคือมาหาหลวงพ่อให้ช่วยรักษามากกว่าไปหาหมอแผนปัจจุบัน

 

 

ด้านอุปกรณ์ คือ

ลูกประคบ , ยาหม้อ , ยาอบ สมุนไพร

 

 

น.ส รัตนาภรณ์ วงษ์นาค เลขที่ 24 ม. 6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

รอยพระพุทธบาทจำลอง บนเขาสะแกกรัง

 

ระฆัง 100 ปี บนเขาสะแกกรัง

ปองกมล สายทองทวี ชั้น ม6/5 เลขที่ 21
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ทำเว็บไซค์ เรื่อง วัดหนองหญ้านาง

ด้านเทคนิค วิธีการ คือ ศาสนาความเชื่อ ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีวัดใกล้เคียงอยู่ 2 วัดแต่ละวัดจะห่างกันประมาณ 1.5 กิโลเมตร เท่ากันซึ่งเป็นเรื่องแปลกคือ วัดหนองโพธิ์และวัดไผ่แบนเวลาเจ็บป่วยและเป็นที่พึ่งทางใจคือมาหาหลวงพ่อให้ช่วยรักษามากกว่าไปหาหมอแผนปัจจุบัน

ด้านอุปกรณ์ คือ

ลูกประคบ , ยาหม้อ , ยาอบ สมุนไพร

 

นางสาวรัชดาภรณ์ พงค์คำ
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำโครงงานเรื่อง วัดหนองหญ้านาง

เทคโนโลยีพื้นบ้าน เรื่อง วัดหนองหญ้านาง

ด้านเทคนิค วิธีการ คือ ศาสนาความเชื่อ ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีวัดใกล้เคียงอยู่ 2 วัดแต่ละวัดจะห่างกันประมาณ 1.5 กิโลเมตร เท่ากันซึ่งเป็นเรื่องแปลกคือ วัดหนองโพธิ์และวัดไผ่แบนเวลาเจ็บป่วยและเป็นที่พึ่งทางใจคือมาหาหลวงพ่อให้ช่วยรักษามากกว่าไปหาหมอแผนปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ด้านอุปกรณ์ คือ ลูกประคบ , ยาหม้อ , ยาอบ สมุนไพร

 

 

 

นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณ์
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำโครงงานเรื่อง มีดช่างสวัสดิ์

1. ผลงานดีเด่น

ได้รับคัดเลือกผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาวภาคเหนือประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับ

ในปีพ.ศ.2546

 

ได้ใบรับรองช่างสวัสดิ์จากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์

ในปีพ.ศ.2547

 

2 .ด้านอุปกรณ์ คือ

เหล็กใบมีด ไม้ประดู เครื่องเจียไน น๊อต กระดาษทราย ตะไบแบบละเอียด สีและอุปกรณ์เคลือบเงา

 

3. ที่อยู่

บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

เบอร์โทร

081-8214398

086-2163510

089-9591474

 

นายสถิตย์พงษ์ ไวสาริกิจ เลขที่11 ม.6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมทำโครงงานเรื่อง วัดหนองกระดี่(ใน)

เทคโนโลยีพื้นบ้านที่พบ

1. ด้านเทคนิควิธีการ คือ

การสวดมนต์ ทำวัตรทุกเช้า และการฝึกสมาธิ

 

2.ด้านอุปกรณ์ คือ

เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ เช่น แจกันโบราณ พระรูปหล่อโบราณ

น.ส เพชรา วงษ์ปาน เลขที่ 22 ชั้น ม. 6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

รอยพระพุทธบาทจำลอง บนเขาสะแกกรัง

 

ระฆัง 100 ปี บนเขาสะแกกรัง

นางสาวณัฐทิตา ลุยตัน ม.6/5 เลขที่ 32
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำโครงงาน เรื่อง วัดหนองหญ้านาง

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง วัดหนองหญ้านาง

ด้านเทคนิค วิธีการ คือ

ศาสนาความเชื่อ ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีวัดใกล้เคียงอยู่ 2 วัดแต่ละวัดจะห่างกันประมาณ 1.5 กิโลเมตร เท่ากันซึ่งเป็นเรื่องแปลกคือ วัดหนองโพธิ์และวัดไผ่แบนเวลาเจ็บป่วยและเป็นที่พึ่งทางใจคือมาหาหลวงพ่อให้ช่วยรักษามากกว่าไปหาหมอแผนปัจจุบัน

 

 

 

ด้านอุปกรณ์ คือ

ลูกประคบ , ยาหม้อ , ยาอบ สมุนไพร

นายศุภวิชญ์ เรืองรัตนอัมพร เลขที่ 7 ม.6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ผมทำโครงงานเรื่อง วัดทุ่งแก้ว

ด้านสถาปัตยกรรม

โบสถ์สมัยปัจจุบัน

การสร้างโบสถ์ในสมัยก่อน

น.ส วิมล ยอดจันทึก เลขที่ 30 ม.6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

รอยพระพุทธบาทจำลอง บนเขาสะแกกรัง

 

ระฆัง 100 ปี บนเขาสะแกกรัง

น.ส. อัยลดา พิมพ์อุบล เลขที่ 45 ม.6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

รอยพระพุทธบาทจำลอง บนเขาสะแกกรัง

ระฆัง 100 ปี บนเขาสะแกกรัง

นายอรรฆพล นิ่มไพบูลย์ เลขที่ 9 ชั้น ม.6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

โครงงาน เรื่อง วัดหนองกระดี่ใน

เทคโนโลยีพื้นบ้าน เรื่อง วัดหนองกระดี่ใน

เทคโนโลยีพื้นบ้านของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ในการสร้างงานทั้ง 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านเทคนิควิธีการ คือ

การสวดมนต์ ทำวัตรทุกเช้า และการฝึกสมาธิ

ภาพ การทำวัตรเช้า

 

2.ด้านอุปกรณ์ คือ

เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ เช่น แจกันโบราณ พระรูปหล่อโบราณ

 

 

 ภาพแจกันโบราณ

นางสาวมาริสา อัมรนันท์
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำโครงงานเรื่อง มีดช่างสวัสดิ์

 

1. อุปกรณ์ในการทำ

 

3. สินค้า

4. ผลงานดีเด่น

 

 

 

นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก ชั้นม.5/5 เลขที่ 33
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

 

1.ด้านเทคนิค วิธีการ คือ

วิธีการเขียนแบบสีฝุ่นเป็นวิธีการที่ละเอียด

และประณีตที่สุดต้องมีการเตรียมพื้นผนัง ราดล้างด้วยใบขี้เหล็กตำทั้งเช้าและเย็นตลอดเวลา 7 วันทดสอบว่าผนังยังเค็มอยู่หรือไม่ ให้ใช้ขมิ้นฝนดู ถ้าขมิ้นเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าผนังยังเค็มอยู่

 

 

 

.ด้านอุปกรณ์

ใช้สีที่ได้จากธรรมชาติคือ เปลือกไม้ ดิน ขี้ผึ้ง สำหรับพู่กันที่ใช้ทำขึ้นจากขนหูวัว

mr.somphon sawangwuwan no.8 class.6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ 1 เทคนิควิธีการ บทเกริ่นนำ

1ประวัติผู้ประกอบการ

2ประว้ติความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถนนใหม่

3กลุ่มของผลิตภัณฑ์

4วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

5ขั้นตอนการผลิตน้ำพริก

6หลักการวิเคราะห์ปัญหา

7ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

8เทคโนโลยีพื้นบ้าน

9ผู้จัดทำ

นางสาวพรศิริ จูงเพื่อนสุข
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำโครงงานเรื่อง นำพริกป้าใจ

1.น้ำพริกป้าใจ บทเกริ่น

2.ประวัติผู้ประกอบการ

3.ประว้ติความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถนนใหม

4.วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

5.เทคโนโลยีพื้นบ้าน

มีดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหั่น

เขียง

เขียงเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งในการประกอบ

ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับวางสิ่งของไว้สำหรับ

หั่นวัตถุดิบที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์

นางสาวปนัดดา ฉ่ำหลวง
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

1.ด้านเทคนิค วิธีการ คือ

วิธีการเขียนแบบสีฝุ่นเป็นวิธีการที่ละเอียด

และประณีตที่สุดต้องมีการเตรียมพื้นผนัง ราดล้างด้วยใบขี้เหล็กตำทั้งเช้าและเย็นตลอดเวลา 7 วันทดสอบว่าผนังยังเค็มอยู่หรือไม่ ให้ใช้ขมิ้นฝนดู ถ้าขมิ้นเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าผนังยังเค็มอยู่

 

2.ด้านอุปกรณ์

ใช้สีที่ได้จากธรรมชาติคือ เปลือกไม้ ดิน ขี้ผึ้ง สำหรับพู่กันที่ใช้ทำขึ้นจากขนหูวัว

นางสาวสุนันทา บรรทับ ม.6/5 เลขที่31
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

          ข้าพเจ้าทำโครงงาน เรื่องจิตรกรรมฝาผนัง

1.ด้านเทคนิค วิธีการ คือ

วิธีการเขียนแบบสีฝุ่นเป็นวิธีการที่ละเอียด

และประณีตที่สุดต้องมีการเตรียมพื้นผนัง ราดล้างด้วยใบขี้เหล็กตำทั้งเช้าและเย็นตลอดเวลา 7 วันทดสอบว่าผนังยังเค็มอยู่หรือไม่ ให้ใช้ขมิ้นฝนดู ถ้าขมิ้นเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าผนังยังเค็มอยู่

2.ด้านอุปกรณ์

ใช้สีที่ได้จากธรรมชาติคือ เปลือกไม้ ดิน ขี้ผึ้ง สำหรับพู่กันที่ใช้ทำขึ้นจากขนหูวัว

นางสาวจิตรอารีย์ คงคาร้อง
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำโครงงานเรื่อง จิตรกรรมฝาผนัง

1.วัดอุโบสถาราม

 

 

2.พิชัยปุรณาราม

 

 

3. วัดหนองเรือโกลน

 

นางสาวพรศิริ จูงเพื่อนสุข
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำโครงงานเรื่อง นำพริกป้าใจ

1.น้ำพริกป้าใจ บทเกริ่น

2.ประวัติผู้ประกอบการ

3.ประว้ติความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถนนใหม

4.วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

5.เทคโนโลยีพื้นบ้าน

มีดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหั่น

 

เขียง เขียงเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งในการประกอบ ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับวางสิ่งของไว้สำหรับ หั่นวัตถุดิบที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์

วิไลวรรณ สุขมาก
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้า นางสาววิไลวรรณ  สุขมาก  ม.6/2  เลขที่  42  กลุ่มที่  10

ทำโครงงานเรื่องวัดพระปรางค์เหลือง

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

1.ด้านเทคนิควิธีการ 

 

 

2.ด้านอุปกรณ์

 

 

 

 

สราวลี สิงห์โส
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้า นางสาวสราวลี สิงห์โส ม.6/2 เลขที่ 26 กลุ่มที่ 10

ทำโครงงานเรื่องวัดพระปรางค์เหลือง เทคโนโลยีพื้นบ้าน

 

1.ด้านเทคนิควิธีการ

 2.ด้านอุปกรณ์

นางสาว สุดารัตน์ ศรีแจ่ม
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้า นางสาวสราวลี สิงห์โส ม.6/2 เลขที่ 26 กลุ่มที่ 10

ทำโครงงานเรื่องวัดพระปรางค์เหลือง เทคโนโลยีพื้นบ้าน

 1.ด้านเทคนิควิธีการ

 

 

 2.ด้านอุปกรณ์

 

IP: xxx.53.83.102
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้านางสาวชนกสุดา    ใจมั่น     เลขที่ 20  ชั้น ม.6/4

ทำโครงงานเรื่อง วัดสังกัสรัตนคีรี  เทคโนโลยีพื้นบ้าน 

1. ด้านเทคนิควิธีการ คือ

 - ประดิษฐานพระพุทธมงศักดิ์ สร้างด้วยเนื้อปูน และมีการแกะสลักลาย

- มณฑปประดิษฐาน พระพุทธบาทจำลองมีการประดับลวดลายไทยปิดด้วยทองคำเปลวและมีการสร้างผนังปูนด้วเนื้อปูน

 

2. ด้านอุปกรณ์

- เกรียงสามเหลี่ยม ใช้ในการฉาบปูน ติดกระจกเงา กระจกสี และแก้วต่างๆ

นางสาวจุฑาณัฐธนพร นาคยา
IP: xxx.53.83.102
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้า นางสาวจุฑาณัฐธนพร นาคยา เลขที่ 35 ชั้น ม. 6/4

โครงงานเรื่อง วัดจันทราราม ( วัดท่าซุง )

1. ด้านเทคนิควิธีการ คือ

- วิหารแก้ว 100 เมตร ( ภายใน ) สร้างด้วยกระจก และ แก้วมากมาย

2. ด้านอุปกรณ์

- สิ่ว ใช้ในการทำลวดลายไทย และ แกะสลักต่างๆ

 

นางสาวชนกสุดา ใจมั่น
IP: xxx.53.83.102
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้า นางสาวชนกสุดา    ใจมั่น    เลขที่ 20     ชั้น ม. 6/4

โครงงาน เรื่อง วัดสังกัสรัตนคีรี

1. ด้านเทคนิควิธีการ คือ

- โบสถ์ ( บนเขา )

2. ด้านอุปกรณ์ คือ

- เกรียงสามเหลี่ยม  ใช้ในการฉาบปูนติดกระจกสี กระจกเงา

นางสาวสุภัสสร สามเกษร ม.6/4 เลขที่31
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ด้านเทคนิควิธีการ

รอยพระพุทธบาท

 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ภาพวาดจิตรกรรม

 

นายณัฐศักดิ์ พุ่มน้อย ม.6/4 เลขที่15
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน วัดอุโบสถสถาราม

 ด้านเทคนิควิธีการ

รอยพระพุทธรูป

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ภาพวาดจิตรกรรม

นายศาศวัต รังษิมาศ ม.6/4 เลขที่12
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน วัดอุโบสถสถาราม

 ด้านเทคนิควิธีการ

รอยพระพุทธบาท

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ภาพวาดจิตรกรรม

นางสาวจุฑามาศ เทียนชัย ม.6/4 เลขที่19
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน วัดอุโบสถสถาราม

 ด้านเทคนิควิธีการ

รอยพระพุทธบาท

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ภาพวาดจิตรกรรม

นางสาวสุชานิดา บุษวะดี ม.6/4 เลขที่43
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง วัดอุโปสถาราม

ด้านเทคนิควิธีการ

รูปภาพที่วาดในพระอุโบสถ เป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ด้านอุปกรณ์

โบราณวัตถุต่างๆได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

บาตรฝาฝังมุก

นางสาวกิ่งเทียน วิสุชาติ ม.6/4 เลขที่ 18
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง วัดอุโปสถาราม

ด้านเทคนิควิธีการ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน สันนิษฐานว่าจะวาดจากการใช้ชีวิตของชาวบ้านในระแวกนั้น

ด้านอุปกรณ์

โบราณวัตถุต่างๆได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ตะเกียง

นางสาวณัฐวรรณ โพธิชัย ม.6/4 เลขที่
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง วัดอุโปสถาราม

ด้านเทคนิควิธีการ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน สันนิษฐานว่าจะวาดจากการใช้ชีวิตของชาวบ้านในระแวกนั้น

ด้านอุปกรณ์

โบราณวัตถุต่างๆได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

กาน้ำ

นายอนพัช สมานกสิกรรม ม.6/4 เลขที่2
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

เรื่อง วัดอุโปสถาราม

ด้านเทคนิควิธีการ

รูปภาพที่วาดในพระอุโบสถ เป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

 

 

ด้านอุปกรณ์

โบราณวัตถุต่างๆได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

กาน้ำ

นางสาวดุดดาว สวนบ่อแร่ เลขที่38 ม.6/5
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ด้านจิตรกรรมฝาผนัง

1. รูปบ้านเมืองสมัยอยุธยา

2. รูปการดำเนินชีวิตของคนไทยสมัยอยุธยา

.

ด้านปฏิมากรรมสิ่งก่อสร้าง

1. เจดีย์เก่าเเก่สมัยพระเจ้าอู่ทอง

2. โบสถ์ วัดพิชัยปุรณาราม

นางสาวชิดชนก โตโล
IP: xxx.172.198.178
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน นางสาวชิดชนก โต โล เลขที่ 36 ม.6/5 กลุ่มที่ 8

ดิฉันทำโครงงาน เรื่อง วัดพิชัยปุรณาราม

 เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ด้านจิตรกรรมฝาผนัง

1. รูปบ้านเมืองสมัยอยุธยา

 

 

 

2. รูปการดำเนินชีวิตของคนไทยสมัยอยุธยา

ด้านปฏิมากรรมสิ่งก่อสร้าง 1. เจดีย์เก่าเเก่สมัยพระเจ้าอู่ทอง

 

 

2. โบสถ์ วัดพิชัยปุรณาราม

 

นายกฤษดา มาขำ
IP: xxx.183.83.181
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ยาหม้อ( วัดหนองหญ้านาง )

1.ด้านเทคนิควิธีการทำ คือ

ใช้สมุนไพรที่หาได้จากพืชที่หาได้ในป่าและหาซื้อและมาเก็บไว้ที่ห้องยาของทางวัด

สมุนไพรส่วนใหญ่จะถูกจัดแบ่งเป็นตู้เพื่อจแนกยาให้ถูกชนิด

การทำก็คือนำยาสมุนไพรมาต้มที่อุณภูมิที่ร้อนพอประมานและรอให้เดือดก้น้ำพืชสมุนไพรมาทำเป็นยาหรือนำไปทำเป็นลูกประคบในการนวดก็ได้

 

2.ด้านอุปกรณ์ คือ

อุปกรณืในการใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเพราะเป็นอุปกรณ์หลัก แต่จะมีอุปกร์อื่นๆก้คือ ตาช่างเพื่อนช่างตัวยา ละหม้อเพื่อนต้มยา

นายภาคภูมิ ภู่เงิน
IP: xxx.183.83.181
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ยาหม้อ( วัดหนองหญ้านาง )

1.ด้านเทคนิควิธีการทำ คือ

ใช้สมุนไพรที่หาได้จากพืชที่หาได้ในป่าและหาซื้อและมาเก็บไว้ที่ห้องยาของทางวัด

สมุนไพรส่วนใหญ่จะถูกจัดแบ่งเป็นตู้เพื่อจแนกยาให้ถูกชนิด

การทำก็คือนำยาสมุนไพรมาต้มที่อุณภูมิที่ร้อนพอประมานและรอให้เดือดก้น้ำพืชสมุนไพรมาทำเป็นยาหรือนำไปทำเป็นลูกประคบในการนวดก็ได้

2.ด้านอุปกรณ์ คือ

อุปกรณืในการใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเพราะเป็นอุปกรณ์หลัก แต่จะมีอุปกร์อื่นๆก้คือ ตาช่างเพื่อนช่างตัวยา ละหม้อเพื่อนต้มยา

นายมงคล มโนศิลปกร
IP: xxx.183.83.181
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ยาหม้อ( วัดหนองหญ้านาง )

1.ด้านเทคนิควิธีการทำ คือ

ใช้สมุนไพรที่หาได้จากพืชที่หาได้ในป่าและหาซื้อและมาเก็บไว้ที่ห้องยาของทางวัด

สมุนไพรส่วนใหญ่จะถูกจัดแบ่งเป็นตู้เพื่อจแนกยาให้ถูกชนิด

การทำก็คือนำยาสมุนไพรมาต้มที่อุณภูมิที่ร้อนพอประมานและรอให้เดือดก้น้ำพืชสมุนไพรมาทำเป็นยาหรือนำไปทำเป็นลูกประคบในการนวดก็ได้

 

2.ด้านอุปกรณ์ คือ

อุปกรณืในการใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเพราะเป็นอุปกรณ์หลัก แต่จะมีอุปกร์อื่นๆก้คือ ตาช่างเพื่อนช่างตัวยา ละหม้อเพื่อนต้มยา

นายวิษณุ พุ่มสม
IP: xxx.183.83.181
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ยาหม้อ( วัดหนองหญ้านาง )

1.ด้านเทคนิควิธีการทำ คือ

ใช้สมุนไพรที่หาได้จากพืชที่หาได้ในป่าและหาซื้อและมาเก็บไว้ที่ห้องยาของทางวัด

สมุนไพรส่วนใหญ่จะถูกจัดแบ่งเป็นตู้เพื่อจแนกยาให้ถูกชนิด

การทำก็คือนำยาสมุนไพรมาต้มที่อุณภูมิที่ร้อนพอประมานและรอให้เดือดก้น้ำพืชสมุนไพรมาทำเป็นยาหรือนำไปทำเป็นลูกประคบในการนวดก็ได้

2.ด้านอุปกรณ์ คือ

อุปกรณืในการใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเพราะเป็นอุปกรณ์หลัก แต่จะมีอุปกร์อื่นๆก้คือ ตาช่างเพื่อนช่างตัวยา ละหม้อเพื่อนต้มยา

นาย วันเฉลิม พันธุ์เขียน
IP: xxx.172.198.122
เขียนเมื่อ 

ได้จัดทำเรื่อง วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

http://202.143.169.20/utw2553/63group6/68.JPG

http://202.143.169.20/utw2553/63group6/a66.jpg

 

น.ส. วันฉัตร ดีประดิษฐ์ ม. 6/2 เลขที่ 40 กลุ่ม 6 พับแบงค์
IP: xxx.172.161.166
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.วันฉัตร ดีประดิษฐ์ ม.6/2 เลขที่ 40

กลุ่ม 6 พับแบงค์

ได้เสนอการ พับดอกไม้จากธนบัตร

โดยมีเทคโนโลยีพื้นบ้านดังนี้ เทคโนโลยีพื้นบ้าน

ภูมิปัญญา้ท้้องถิ่น เรื่อง ดอกไม้จากธนบัตร

 1.ด้านเทคนิค วิธีการ คือ

 

การพับดอกไม้จากธนบัตร

 - ใช้กาวสองหน้าติดกลีบใบเลี้ยง 4 ใบ ติดกับดอกที่สำเร็จแล้ว

 - ใช้ไม้จิ้มฟันหรือกรรไกรกรีดกลีบดอกให้เป็นม้วนที่ปลายกลีบดอก

2.ด้านอุปกรณ์ คือ ใช้คีมงอปลายลวด

- ใช้กรรไกรม้วนปลายกลีบ

นายลิขิต สุขพ่วง เลขที่ 13 ม.6/2
IP: xxx.128.6.73
เขียนเมื่อ 

กระผม นายลิขิต สุขพ่วง เลขที่ 13 ม.6/2 ได้จัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ยาหม้

1.ด้านเทคนิควิธีการ

1.1 การนำตัวยาตากแห้งจนด้ายที่

1.2 ปริมาณของตัวยาที่ใส่ในแต่ละตัว

1.3 การชั่งตัวยาด้วยตาชั่งโบราณ

 

ที่เก็บตัวยา

 

2.ด้านเคื่องมือและอุปกรณ์

1.1 ตาชั่ง

1.2 ที่ใส่ตัวยาเมื่อตัวยาครบ

1.3 ที่เก็บตัวยา

ตาชั่งใช้ชั่งตัวยา

การชั่งปริมาณของตัวยาต่างๆ

ห่อยาที่มีตัวยาครบ

นางสาวชุติมา เรืองทรัพย์
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  ดิฉันชื่อ นางสาวชุติมา  เรืองทรัพย์  ม. 6/3 เลขที่ 17  ได้จัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง เปลไม้ไผ่บ้านวังปลากด

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

น.ส ชลธิชา มีสัตย์ธรรม
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวสัดีค่ะ ดิฉันน.สชลธิชา มีสัตย์ธรรม เลขที่ 16 ได้จัดโครงงานรื่องจักสานตะแกรง นี่คือวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งคือ 1. ต้นไผ่ 2. ตอกไม้ไผ่

น.ส ดวงพร มาสขาว
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.ดวงพร มาสขาว เลขที่26

กลุ่มที่ 8 เรื่อง วัดหนองหญ้านาง

    กลุ่มของข้าพเจ้าได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำลูกประคบ

การปลอกเปลือกไพรเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำลูกประคบ

ครกเป็นอุปกรณ์อย่างหึ่งในการทำลูกประคบ

เขียนเมื่อ 

ชอบนะ

เขียนเมื่อ 

ชอบนะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น