นาย เสรี แวมง

ครู
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
Usernameseriseri
สมาชิกเลขที่33642
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง  มีผู้อำนวยการชื่อนางนิภา วิศุภกาญจน์มีข้าราชการครู 20 คน  พนักงานราชการ  3 คน ครูอิสลามศึกษา 5 คน นักการภารโรง 1 คน  เป็นครูประจำชั้นป.6  สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  ตำแหน่งปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย