บันทึกการเรียนวิชาสัมมนา : Cyber Education: การจัดการการศึกษาบนโลกออนไลน์

Cyber Education : การจัดการการศึกษาบนโลกออนไลน์ โอกาสและความท้าทายของการเป็นผู้นำด้าน e-Education

Blended Learning : เพราะว่าผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการเดียว

เมื่อวานนี้ (31 ส.ค.51) วิชา 1126903 สัมมนาทางการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ ได้สัมมนาในหัวข้อ "Cyber Education : การจัดการการศึกษาบนโลกออนไลน์ โอกาสและความท้าทายของการเป็นผู้นำด้าน e-Education" โดยผมและเพื่อนๆคือพัชรีกับชรินทร์ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Online ผสมผสานกับแนวคิดที่ได้จากการไปสัมมนาที่จัดโดย TCU เรื่อง "Leadership in e-Education" และ "e-Edutainment" มีประเด็นและหัวข้อที่นำเสนอคือ
(Download PPT : http://www.boonphakdee.com/article/Cyber_Education.pdf)

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

§  เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน(อดีต ปัจจุบัน อนาคต)

§  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจรูปแบบการจัดการการศึกษาบนโลกไซเบอร์(Cyber Education)

§  เพื่อนำเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบ Cyber Education ในประเทศไทย

§  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความตระหนักและเห็นความสำคัญของ Cyber Education

§  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่น่าสนใจในการจัดการการศึกษาแบบ Cyber Education

ประเด็นการนำเสนอ

§  ความเป็นมาของการสัมมนาเรื่อง การจัดการการศึกษาบนโลกออนไลน์โอกาสและความท้าทายของการเป็นผู้นำด้าน e-Education”

§  รูปแบบการจัดการการศึกษา(อดีต ปัจจุบัน และอนาคต)

§  รูปแบบของการเรียนการสอน(ในมุมมองของการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งข้อมูลไปยังผู้เรียน)

² รูปแบบที่ 1 Instructor Centre

² รูปแบบที่ 2 Learner Centre

§  ห้องเรียนปกติ(Traditional Classroom)กับห้องเรียนออนไลน์(Online Classroom)

§  การจัดการการศึกษาบนโลกไซเบอร์(Cyber Education)

² แนวคิดของ Cyber Education

² ทำไมต้องเป็นการศึกษาบนโลก Cyber Education/ความสำคัญของ Cyber Education

² ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการจัดการการศึกษาแบบ Cyber Education

² การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ของ Cyber Education

ü ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(Computer Literacy)

ü ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต/ไอซีที

ü ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

² ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาแบบ Cyber Education

² รูปแบบการจัดการการศึกษาบนโลกไซเบอร์(Cyber Education)

ü วิชาเรียนตามอัธยาศัย

ü เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

ü หลักสูตรประกาศนียบัตร/ นับ Credit รายวิชาในมหาวิทยาลัย

ü หลักสูตรการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์เพื่อรับปริญญา(ตรี/โท/เอก)

² การประเมินผล

² Cyber Education สำหรับสถาบันการศึกษา

² Cyber Education สำหรับอาจารย์

² Cyber Education สำหรับนักศึกษา

² ปัจจัยทำให้การเรียนการสอนแบบ e-Learningประสบความสำเร็จ

ü ทฤษฎีการเรียนรู้(Learning Theory)

ü หลักการออกแบบการสอน(Instruction Design)

ü LMS: Learning Management System

² Blended Learning: การผสมผสานวิธีการเรียนรู้ในชั้นเรียน(Traditional Classroom) กับการเรียนแบบออนไลน์(Online Learning)

² Constructivism กับการจัดการการศึกษาแบบ Cyber Education

§  e-Learning เครื่องมือสำคัญของการจัดการศึกษาบนโลกออนไลน์

² ความรู้เกี่ยวกับ e-Learning

² Learning Management System(LMS)

² e-Learning Model

ü Asynchronous e-Learning Network(ALN)

ü Synchronous e-Learning Network (SLN)

ü Collaborative e-Learning Network(CLN)

§  กรณีศึกษา: หลักสูตร e-Learning ต่างประเทศ/ ในประเทศไทย

² Chula Online(www.chulaonline.com)

² [email protected] ONLINE : การศึกษาไร้พรมแดน สวทช. (www.learn.in.th)

² โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาThaicyberU(www.thaicyberu.go.th)

² มหาลัยไซเบอร์(Cyber University) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

² Second Life

² U-Town(ABAC) (Degree)

² หลักสูตร Online .หอการค้า(Degree)

² หลักสูตร RSU Cyber University : ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต(Degree)

ü อยู่ที่ไหน เรียนที่นั่น

ü การจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน/การประเมิน/อื่นๆ

§  ประเด็นที่น่าสนใจในการจัดการการศึกษาแบบ Cyber Education

² โอกาส(Opportunity)

² ความท้าทาย(Challenge)

² ความจำเป็น(Necessary)

² มองในมุมของสถาบันการศึกษา ครู นักเรียน

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางแห่งความฝันความเห็น (7)

สวัสดีค่ะ อาจารย์

 • ครูอ้อย มานั่งจองแถวหน้า ฟังอาจารย์คนแรกเลยค่ะ
 • น่าสนใจมากเลย  ตีตั๋วดู  หนังที่มีพระเอกชื่อพงษ์ศักดิ์ 

ขอบคุณค่ะ  รักษาสุขภาพนะคะ

เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะครูอ้อย

ครูอ้อยขาจินนี่ ก็มาดูค่ะแต่ยังสรุปไม่ได้เลยนะคะว่าอ.พงษ์ศักดิ์เป็นพระเอกหรือตัวโกง

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาดู
 • มีข้อมูลดีๆๆ
 • เต็มเลยครับ
 • ขอบคุณครับ
 • สวัสดีครับครูอ้อย
 • ครูอ้อยสบายนะครับ
 • ตัวลอยเมื่อมีคนชม ^_^
 • สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งเห็นโคลนตม อีกคนเห็นดวงดาวพราวพราย
 • เข้าใจหัวอกคนทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย
 • เหนื่อยมากๆๆ แต่ก็มีความสุข
 • สุขแบบทุกข์ๆ
 • รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

- ขอบคุณครับอาจารย์ขจิต ที่แวะมาเยี่ยม

สมพิศ สำเนียงแจ่ม
IP: xxx.27.202.249
เขียนเมื่อ 

พงษ์จ๊ะ ! พี่สมพิศขอให้กำลังใจนะน้อง สิ่งเดียวที่ทุกคนมีเท่ากันคือ "เวลา" 24 ชั่วโมงเท่ากัน อยู่ที่ว่าจะรังสรรค์ จัดสรรบริหารอย่างไรกับทรัพยากรชีวิตที่นับวันจะลดน้อยลงไป โชคดีนะน้อง พี่อยากน้อง Dr.เต็มบ้านเมืองและที่สำคัญ เป็นคนดีของสังคม นำพาประเทศชาติสู่เวทีสากลได้

 • ขอบคุณครับพี่
 • ก็จะพยายามเรียนให้จบครับ
 • จะเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโชยน์กับการศึกษาของชาติและบ้านเมืองของเราครับ