มะยม4-5ลูกแช่ในน้ำเหล้าทิ้งไว้ 1ชั่วโมงแล้วน้ำมาดื่ม

อย่าลืมก่อนแช่ต้องทุบมะยมให้แตก

ดืมทุกวันนะคะ