รูปแบบการพัฒนาวินัยนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม

การพัฒนาวินัยนักเรียนแบบมีส่วนร่วม
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยกำหนดเป็นนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำมามุ่งพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  ได้แก่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1  มีความตระหนัก และส่งเสริมนโยบายดังกล่าว       จึงจัดกิจกรรม เปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน  เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนา   ขีดความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาผู้เรียน

                โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยได้นำงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวินัยนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย ซึ่งนายไพฑูรย์  หงษ์แพง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยได้ทำการศึกษาวิจัย

เอาไว้   มาพัฒนาต่อใช้ในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง

                 คณะผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  งานพัฒนานวัตกรรม  การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวินัยนักเรียนแบบมีส่วนร่วม นี้  จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่นำไปศึกษาตามสมควร

                                                                                                                                                            โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย

                                                                                                                           กรกฎาคม  2549

        

         ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป
    
         และ download รูปเล่มฉบับ ได้ที่  http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=4E0C9D17ARK1AI9T[81WJT543WKMZ

         หรือ  http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=43B8143803[MFXS4Z[C4ZNB4V1BN85

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุกคนร่วมใจ........วินัยนักเรียนพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#วิจัยเชิงคุณภาพ#สพท.ลย.1#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย#วินัยนักเรียน#km-obec#paor#นครหงส์#รูปแบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม#โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย

หมายเลขบันทึก: 204190, เขียน: 29 Aug 2008 @ 14:24 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วิไลภรณ์ แก้วอาสา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เป็นการวิจัยที่ดีเหมาะแก่การนำไปพัฒนาและศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง