การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2549

การสวดมนต์เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง

  จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ขึ้น 3 ครั้ง คือ
   ครั้งที่ 1 แข่งขันที่วัดนันตาราม อ.เชียงคำ (เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณ สพท.พะเยา 2)ในวันที่ 23 มีนาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
   ครั้งที่ 2 แข่งขันที่วัดศรีอุโมงค์คำ(วัดสูง) อ.เมืองพะเยา (เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณ สพท.พะเยา 1) ในวันที่ 24 มีนาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
   ครั้งที่ 3 แข่งขันที่วัดศรีอุโมงค์คำ(วัดสูง) อ.เมืองพะเยา(ชิงชนะเลิศ) ในวันที่ 27 มีนาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
โรงเรียนใดที่สนใจ เชิญชมได้ตามสถานที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1ความเห็น (1)

โครงการนี้ นานมาแล้ว ปัจจุบันนี้ ก็ยังคงมีนะคะ

เยี่ยมค่ะ