Moodle Learning Management System (LMS)

Course Management System(CMS)

Moodle  คือ ระบบจัดการคอร์ส (Course Management System - CMS) ย่อมาจาก Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment สร้างโดย Martin Dougiamas ที่ปรึกษาของ TENTC พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 1999 มีการใช้งานอย่างแพร่หลายหลากระดับการใช้งานในกลุ่มวงการการศึกษา

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 50,000 รายใน 115 ประเทศ จากข้อมูลการลงทะเบียนผ่าน www.moodle.org และถูกแปลไปแล้วกว่า 60 ภาษา โดยในประเทศไทย Moodle ถูกพัฒนาเป็นภาษาไทยโดย ดร. วิมลลักษณ์ สิงหนาท

จากการวิจัยพบว่าในประเทศไทยมีการใช้งานโปรแกรม Moodle แล้วประมาณ 90 % โครงการเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันได้มีการจัดอบรมและเลือกใช้โปรแกรมดังกล่าวใน 921 โรงเรียนในโครงการ รวมไปถึงโครงการ SEQIP ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศไทย โดยมีโรงเรียนร่วมโครงการอีก 150 โรงเรียน

 Moodle เป็นโปรแกรมเสรีภายใต้สัญญานุญาต GNU/GPL :ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคือเวอร์ชั่น 1.5.2

นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของระบบการจัดการคอร์สของ Moodle จึงทำให้ Moodle สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น e-Traning, e-Office หรือนำไปสู่การใช้งานในระดับบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ขององค์กรในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM NUMBER NINEความเห็น (0)