สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยปี 51-52

โรงพยาบาลบ้านหมี่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิทธิประโยชน์ยาต้านไวรัส

 

สิทธิประโยชน์
กองทุนเอดส์ ปี 51-52
 
กองทุนเพื่อการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ความเชื่อที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเอดส์
 
ûอดีต โรคเอดส์ไม่มีทางรักษา หากติดเชื้อ จะมีการดำเนินของโรคเป็นระยะ จากไม่มีอาการ จนกระทั่งมีอาการ และเสียชีวิตในที่สุด
ûผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ต้องการการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
ûผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ต้องการความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ จากรัฐและประชาคม 
ปัจจุบัน
üโรคเอดส์เป็นโรคเรื้อรัง แม้รักษาไม่หายขาด แต่ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
üการรักษาโรคเอดส์ เป็นสิทธิที่ผู้ติดเชื้อพึงได้รับในระบบหลักประกันสุขภาพ
üผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษา สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ติดเชื้ออื่นได้ เลี้ยงดูครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม 
บริการให้คำปรึกษา
และตรวจเลือดโดยสมัครใจ
(VCT)
เงื่อนไขการรับบริการ
1.มีเลขประจำตัว 13 หลัก
2.มีสิทธิรักษาพยาบาล UC หรือ สวัสดิการข้าราชการ หรือ ประกันสังคม ยกเว้นแรงงานต่างด้าว
3.มีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
คู่สมรสที่มีผลตรวจเลือดเอชไอวีของอีกฝ่ายเป็นบวก
การตรวจเลือดก่อนแต่งงาน
ผู้ที่มีข้อบ่งชี้ทางแพทย์ เช่น วัณโรค, PCP, Crypto 
เงื่อนไขที่ไม่ครอบคลุมการตรวจเลือด
1.เคยตรวจเลือดมีผลบวก
2.การตรวจคัดกรองก่อนการผ่าตัด
3.เพื่อนำไปประกอบการทำธุรกรรม
4.การสมัครเข้าทำงาน
5.การสมัครเข้ารับการศึกษา
6.การบวชพระ
7.การตรวจเลือดเพื่อทำประกันชีวิต
8.การตรวจสุขภาพประจำปี
9.หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการดูแลก่อนคลอด 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถรับการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV Testing) ได้ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
การชดเชย
Anti-HIV Antibody 140 บาท/การตรวจรู้ผลหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ
เน้นกลุ่มผู้ติดเชื้อและครอบครัว, กลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง
กรณีผลการตรวจเลือดเป็นบวกตั้งแต่การใช้สิทธิครั้งแรก โปรแกรมจะล็อคไม่ให้ใช้สิทธิครั้งต่อไป 
เงื่อนไขการรับบริการ
1.มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัว 13 หลัก
2.มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิว่าง
3.ลงทะเบียนในโครงการฯ ด้วยโปรแกรม NAP (National AIDS Program)
4.กรณีไม่มีสิทธิใดๆ หรือไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่มีเลข 13 หลัก (เช่น แรงงานต่างด้าว)   ยกเว้นให้เฉพาะผู้ป่วยเก่าที่ลงทะเบียนในโครงการ NAPHA ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เท่านั้น
5.มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้แก่ ข้อบ่งชี้ทางคลินิก (Clinical criteria) และ/หรือ ข้อบ่งชี้ทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน (Immunological criteria) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
6.ผู้มีสิทธิลงทะเบียนยินยอมปฏิบัติตนตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัด
7.ไม่มีข้อห้ามในการรับยาต้านไวรัสเอชไอวี 
สิทธิประโยชน์ปี 52
Post-exposure prophylaxis
(การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังสัมผัสเชื้อ
)
ครอบคลุม
1. สัญชาติไทย มีเลขประจำตัว 13 หลัก
2. กรณี Occupational PEP ครอบคลุมผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลเฉพาะสิทธิ UC
3. กรณี non-Occupational PEP (เฉพาะกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ) ครอบคลุมผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลทุกสิทธิ (UC, ข้าราชการ, ประกันสังคม)
สิทธิประโยชน์
1. การตรวจ Anti-HIV 2 ครั้ง คือครั้งแรกภายใน 72 ชั่วโมงหลังสัมผัส และ ครั้งที่สองภายหลังจากตรวจเลือดครั้งแรก 3-6 เดือน  (VCT)
2. ยาต้านรีโทรไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี   ตามโปรโตคอล เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
-ยาสูตรมาตรฐาน (Basic drug)
     - Zidovudine (AZT) + Lamivudine (3TC)
     - Tenofovir(TDF) + Lamivudine (3TC)
-ยาสูตรมาตรฐานอื่นที่ใช้ได้ (Alternative drug)
     - Stavudine (d4T) + Lamivudine (3TC)
     - Didanosine (ddI)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเอดส์และยาต้านไวรัสความเห็น (2)

นิมิตร์ เทียนอุดม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เป็นการเรียบเรียนสิทธิประโยชน์ ที่ ง่าย สั้น และ ได้ความครบถ้วนดีมากครับ

ขอบคุณที่ช่วยกัน ทำให้คนอื่นๆ ได้รับรู้

นิมิตร์

สุณีย์ บุญสุวรรณ
IP: xxx.173.161.170
เขียนเมื่อ 

มีญาติติดเชื้อเอดส์ตั้งแต่ปี 2547 เข้ารับการรักษาและรับยาที่ รพ. มอ. อย่างต่อเนื่อง แต่คนไข้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์เลยค่ะ เช่น ทานยาไม่สม่ำเสมอ, ไม่ออกกำลังกาย,ทานอาหารชนิดเดียวคือข้าวไข่เจียว, สูบบุหรี่ ที่สำคัญมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากค่ะ ทำร้าย/ขู่ทำร้ายคนในครอบครัว, ด่าทอและมีอารมณ์เกรี้ยวกราดมากเลยค่ะ ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยความหวาดผวาและกังวลและเป็นทุกข์มากเลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะส่งเขาไปรักษาหรือบำบัดที่ไหนได้บ้างคะ..เพื่อให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม/การปฏิบัติตนใหม่ เพราะคนในครอบครัวไม่มีใครคุยกับเขาได้เลยค่ะ คุณแม่ที่ดูแลเขาก็อายุมากแล้ว มีโรคประจำตัวหลายโรค ทำให้ร่างทรุดลงมากกว่าผู้ป่วยซะอีก

คำสำคัญ (Tags)

#ยาต้านไวรัส

หมายเลขบันทึก

201978

เขียน

19 Aug 2008 @ 09:08
()

แก้ไข

17 May 2012 @ 10:36
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก