อีคิว(E.Q)กับไอคิว(I.Q)ต่างกันอย่างไร


อีคิว(E.Q)กับไอคิว(I.Q)

อีคิว(E.Q) กับไอคิว(I.Q)

        แตกต่างกันอย่างไร ?

อี

คิวหรือ E.Q มาจากคำว่า Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์  ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

 

ไอคิว หรือ Intelligence Quotient หมายถึง ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยง


อีคิว หรือ Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์


ไอคิว เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก

อีคิว ถึงแม้จะเป็นศักยภาพทางสมองเหมือนกันแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้

 

การวัดไอคิว  ต้องการแยกบุคคลปัญญาอ่อนออกจากคนปกติ เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้อย่างเหมาะสม โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างความสามารถที่ควรจะเป็นกับอายุสมองแล้วคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์

การจัดค่าระดับไอคิว

ฉลาดมาก (very superior) 130 ขึ้นไป

ฉลาด (superior) 120-129

สูงกว่าปกติ (bright normal) 110-119

ปกติ (normal) 90-109

ต่ำกว่าปกติ (dull normal) 80-89

คาบเส้น (borderline) 70-79

ปัญญาอ่อน (mental retardation) ต่ำกว่า 70

 

การวัดอีคิว  เป็นเพียงการประเมินเพื่อให้ผู้วัดมองเห็นความบกพร่องของความสามารถทางด้านอารมณ์ที่ต้องพัฒนาแก้ไข กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยประเมินจากความสามารถด้านหลัก ๓ ด้านคือ ดี เก่ง สุข  

ดี             ๑. ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง

๒. เห็นใจผู้อื่น

๓. รับผิดชอบ

เก่ง          ๔. รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง

๕. การตัดสินใจแก้ปัญหา

๖. มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น

สุข          ๗. ภูมิใจในตนเอง

๘. พอใจในชีวิต

๙. มีความสุขสงบ


                เนื่องจากไอคิวสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ จึงมีผู้ให้ความสำคัญกับไอคิวมาโดยตลอด เด็กที่เรียนเก่ง จะมีแต่คนชื่นชม พ่อแม่ครูอาจารย์รักใคร่ ต่างจากเด็กที่เรียนปานกลางหรือเด็กที่เรียนแย่มักไม่ค่อยเป็นที่สนใจ หรือถูกดุว่า ทั้ง ๆ ที่เด็กเหล่านี้อาจจะมีความสามารถทางด้านอื่น เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพียงแต่ไม่มีความถนัดเชิงวิชาการเท่านั้นเอง

 

รุป

                                                อีคิวกับไอคิวต่างกันอย่างไร

 

            ไอคิว หรือ Intelligence Quotient หมายถึง ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยง

            อีคิว หรือ Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้ และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับปรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะการณ์

            ไอคิว เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก

            อีคิว แม้จะเป็นศักยภาพทางสมองเหมือนกันแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้

            ไอคิว สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนได้

            อีคิว ไม่สามารถระบุซื้อออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลข

 

 

แหล่งอ้างอิง

ไอคิวกับอีคิวแตกต่างกันอย่างไร.”  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก:                                                                       

         http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=70204

         http://hospital.moph.go.th/wangnua/otherpage/EQ.htm

 

หมายเลขบันทึก: 201975เขียนเมื่อ 19 สิงหาคม 2008 08:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 07:50 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี