เทคนิคการสอน

สอนไม่น่าเบื่อ

บทความเรื่องสอนหลักภาษาไทยอย่างไรไม่น่าเบื่อ   

 

1. สาระสำคัญ   หลักภาษาไทยคือระเบียบแบบแผนของภาษาไทยที่มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้ได้ยึดถือเป็นหลักร่วมกันในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง หลักภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็นหากไม่มีเท่ากับขาดบรรทัดฐานของภาษาทำให้ใช้ภาษาบกพร่องผิดพลาด    ชื่อตำราไวยากรณ์ 4 เล่ม มีดังนี้

                1.1อักขระวิธี

                1.2 วจีวิภาค

                1.3 วากยสัมพันธ์

                1.4 ฉันทลักษณ์

 นักเรียนส่วนมากมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาหลักภาษาไทยเด็กเกิดความเบื่อหน่าย  วิธีสอนที่ช่วยให้การสอนเป็นที่น่าสนใจ  มีดังต่อไปนี้  ปลูกศรัทธา-หาตัวอ่าง- ช่างสังเกต คิดเหตุผล-ค้นคว้า-รวบรวม- ร่วมกิจกรรม- ทำอุปกรณ์ สอนการใช้ ให้หลักเกณฑ์-เล่นร้อยกลอง

                ขั้นปลูกศรัทธา      ก่อนสอนควรพูดจูงใจให้นกเรียน เกิดศรัทธาที่จะเรียน

            หาตัวอย่าง                 ในการสอนหลักภาษาควรพยายามสอนจากตัวอย่างไปหากฏเกณฑ์

                 ช่างสังเกต              ฝึกให้นักเรียนหูไว ตาไว รู้จักสังเกต

               คิดเหตุผล                ให้รู้จักคิดหาเหตุผลมาสนับสนุนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างเข้าใจจริงๆ

               ค้นคว้ารวบรวม      ครูฝึกให้นักเรียนให้รู้จักค้นคว้ารวบรวม

                ร่วมกิจกรรม           มีกิจกรรมมากมายเช่นทายปัญหา ทายปริศนาอักษรไขว้ แข่งขันสะกดคำ

                ทำอุปกรณ์              ครูให้นักเรียนร่วมกันวางแผนที่จะทำอุปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอน

               สอนการใช้             สอนเกี่ยวกับหลักภาษาไทย

              ให้หลักเกณฑ์         การสอนจากตัวอย่างไปหาหลักเกณฑ์ ทำให้นักเรียนเข้าใจได้แม่นยำ ควรสรุปหลักเกณฑ์ไว้สั้นๆนักเรียนสามารถสรุปหลักเกณฑ์การใช้ภาษา

               เล่นร้อยกรอง         เริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆการแต่งบทร้อยกลองเป็นการใช้ภาษาขั้นประณีต อาจเชื่อมโยงเรื่องเรื่องคำเป็น คำตอบ ครุลหุ คำแผลง

2.สิ่งที่ได้เรียนรู้

                            2.1 ได้เรียนรู้แนวทางในการสอนหลักภาษา

                            2.2 การสอนจากตัวอย่างไปหาเกณฑ์ทำให้นักเรียนเข้าใจจดจำได้แม่นยำ

                            2.3 ได้รู้แนวทางในการเขียนบทร้อยกรอง

                           

ฐะปะนีย์  หลักภาษาไทย   พ.ย. พ.ศ.2541                                                                                              

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการสอน

หมายเลขบันทึก: 201284, เขียน: 16 Aug 2008 @ 09:25 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 22:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)