ตอนที่61 น้ำพริกแกงเผ็ดป้องกันแมลงศัตรูข้าว ประโยชน์สูงประหยัดสุด

chudchainat
แต่จะมีท่านใดบ้างที่คิดว่าน้ำพริกแกงที่มีประโยชน์เพื่อการบริโภคจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการลดต้นทุนเพื่อการเกษตร

          

              น้ำพริกพริกแกงเผ็ด เป็นอาหารคู่ครัวของคนไทยมาช้านาน เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่บรรพชนรุ่นเก่าก่อนได้สร้างสรรค์อาหารจากการผสมผสานพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีหลากหลายในท้องถิ่นให้ได้อาหารแสนอร่อยอย่างกลมกลืน จนมีหลายท่านที่กล่าวว่าถ้าขาดน้ำพริกแล้วทานข้าวไม่อร่อย ไม่เพียงการกระตุ้นให้ทานอาหารได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นน้ำพริกคู่ครัวไทยยังมีมากด้วยคุณค่าของสารอาหารและประโยชน์ทางยาสมุนไพร สมุนไพรในน้ำพริกแกงเผ็ดในน้ำพริกแกงเผ็ดประกอบด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด นำมาตำเข้าด้วยกันจนเป็นเนื้อเดียว โดยมีตะไครข่า พริก เป็นส่วนประกอบหลัก นอกจากนี้ในแต่ละท้องถิ่นก็มีการใส่สมุนไพรอื่นๆเข้าไปเช่น ดอกกะเพราะ ดอกผักชีฝรั่ง ดอกและใบยี่หร่า ฯ เพื่อให้เกิดกลิ่นและรสชาติที่เหมาะสมกับเนื้อสัตว์แต่ละชนิดที่เราจะแกง

                      แต่จะมีท่านใดบ้างที่คิดว่าน้ำพริกแกงที่มีประโยชน์เพื่อการบริโภค และสรรพคุณทางยาหลากหลายที่จะช่วยรักษาสุขภาพของคน จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการลดต้นทุนเพื่อการเกษตร  โดยนำมาใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้สารเคมีป้องกัน-กำจัดศัตรูพืชที่มีราคาแพง และสารตกค้างในผลผลิตการเกษตร และสภาพแวดล้อมๆ   ซึ่งได้วางมาตรการต่างๆ  เพื่อความปลอดภัยเช่นทุกวันนี้

นายทองอยู่  ปิ่นทอง ครูติดแผ่นดินอีกท่านหนึงของจังหวัดชัยนาท และรองประธานกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนางลือ ท่าชัย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ค้นพบวิธีการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าวแบบง่ายๆ ซึ่งเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ผลิต ประชาชนผู้บริโภค และไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยการใช้น้ำพริกแกงเผ็ด มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารไล่แมลงคุณภาพสูง เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว ซึ่งนอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงแล้วยังประหยัดอีกด้วย จากประโยชน์ดังกล่าวนายรังสรรค์  กองเงิน  เกษตรจังหวัดชัยนาท ได้รับทราบวิธีการเมื่อครั้งถอดองค์ความรู้ของครูต้นแบบ  จึงกำชับให้ผู้เขียนนำความรู้เผยแพร่สู่เกษตรกรให้ได้รับทราบเพื่อนำไปใช้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นโอกาสดีที่จะได้ออกไปข้างนอก พักจากข้อมูลที่ยุ่งนุงนั่งให้ปวดหัววันละหลายรอบ

นายทองอยู่ กล่าวถึงแนวคิดที่นำมาใช้ในการป้องกัน-กำจัดศัตรูพืชว่า สรรพคุณของสมุนไพรในน้ำพริกแกงเผ็ดนอกจากจะให้กลิ่นฉุนแล้ว บางชนิดยังมีรสชาติที่เผ็ดร้อน แมลงส่วนใหญ่จะไม่ชอบกลิ่นฉุนจากพืชเหล่านี้หรือรสชาติที่เผ็ดร้อนจะส่งผลต่อแมลงให้แมลงแสบร้อนและตายได้ เช่น ข่า มีสรรพคุณในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยต่างๆ กลิ่นของตะไคร้ มีสรรพคุณ ในการไล่แมลง พริกมีกรดที่ทำให้แมลงแสบร้อน ช่วยป้องกันและกำจัดเพลี้ยและหนอนศัตรูข้าว จากคุณสมบัติพิเศษของพืชสมุนไพรเหล่านี้ จึงมีการนำเอาน้ำริกแกงเผ็ดมาใช้เป็นสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว

วิธีการใช้น้ำพริกแกงเผ็ดเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว อย่างมีประสิทธิภาพน้ำพริกแกงเผ็ด อาจจะตำเองหรือซื้อหาจากตลาด ที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปก็ได้ อัตราการใช้นั้น เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทจะคำนึงถึงพื้นที่นาเป็นหลัก ต่างจากการใช้สมุนไพรอื่นๆ  ที่ยืดส่วนผสมของสารสมุนไพรกับน้ำสะอาด  การใช้สารสมุนไพรพริกแกงเผ็ด ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดของศัตรูข้าว โดยใช้พริกแกง 1 กก.ระลายในน้ำทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง      กรองด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำที่ได้ผสมในน้ำให้ได้ปริมาตรประมาณ 600 ลิตรใช้ฉีดพ่นในพื้นที่ 10 ไร่   ขอให้ผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือพลาสติก แว่นตากันละอองน้ำ สวมชุดป้องกันอย่างมิดชิดเพราะจะแสบตา และผิวหนัง  แต่ขอเน้นว่า ควรใช้เมื่อพบการระบาดของศัตรูข้าวโดยหมั่นสำรวจเดินเส้นทแยงมุมในแปลงนาสม่ำเสมอ เพราะน้ำพริกแกงเผ็ดจะมีผลต่อแมลงศัตรูธรรมชาติเช่นกัน  อีกทั้งถ้าพบการระบาดของศัตรูพืชที่รุนแรงใช้ควบคู่กับน้ำสกัดจากยาฉุน เตรียมโดยใช้ยาฉุน 0.5 กก. แอลกอฮอล์ 450 CC   น้ำส้มสายชู 5%   450 CC   หมักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง กรองเอาน้ำสะอาด ผสมกับน้ำพริกแกงเผ็ดฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนา

                จากการใช้พริกแกงเผ็ดป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงจำนวนมาก เพราะราคากิโลกรัมละ 60 บาท ใช้ได้ 10 ไร่ คิดเป็นต้นทุน 6 บาท/ไร่ ค่าฉีดพ่น 50 บาท/ไร่ รวมเป็น 56 บาท/ไร่ ใน 1 ฤดูกาลผลิตจะใช้เพียง 2 ครั้ง คือข้าวอายุ 1 เดือน และใกล้ออกดอก รวมเป็น 112 บาท/ไร่ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูรวมค่าแรงแล้ว ไร่ละ 355 บาท/ไร่/ฤดู อีกทั้งการใช้พริกแกงเผ็ดลดความยุ่งยากแก่การเตรียมสารสกัดสมุนไพร จากเคยบดและสกัดด้วยน้ำส้มสายชูและแอลกอฮอล์หรือหมักด้วยน้ำและเหล้าขาว และอีกหลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานที่ และชนิดของสมุนไพร แตกต่างกันไป

                วิธีการง่ายๆ ประโยชน์สูงประหยัดสุดเช่นนี้ เพียงเกษตรกรมั่นใส่ใจในสรรพคุณและมีความตั้งใจที่จะลดการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพของตนเอง ผู้บริโภค และรวมกันอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็ขอให้มารวมเป็นนักวิจัยในแปลงนาของตนเอง ด้วยวิธีการทดลองใช้ในแปลงนาสัก 1 แปลงนา เมื่อพบผลที่เป็นจริงแล้วจะได้ยึดปฏิบัติด้วยความมั่นใจและยาวนาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่อง..เกษตรดีที่ชัยนาท

คำสำคัญ (Tags)#ผสมผสาน#ข่า#ตะไคร#น้ำพริกแกง

หมายเลขบันทึก: 199868, เขียน: 09 Aug 2008 @ 22:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมค่ะที่ชาวไทยจะได้บริโภคข้าวที่ปลอดสารพิษ

เขียนเมื่อ 

น้องชัด

  • แถวใต้พริกแกงเป็นที่นิยมทั้งเผ็ดทั้งร้อน
  • ยังไม่รู้เลยว่านำมาป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้
  • มีประโยชน์และลดต้นทุนการผลิต
  • ขอบคุณมากที่นำมาลปรร.
  • ขอชื่นชม นายทองอยู่  ปิ่นทอง 
  • และนายรังสรรค์  กองเงิน ท่านเกษตรจังหวัดชัยนาท
  • ขอบคุณที่นำสิ่งดีดี มีประโยชน์มาให้คนไทย 
เขียนเมื่อ 

ปกติ เพลี้ยอ่อน ที่เกาะต้นข้าวโพด ถั่วฝักยาว เจอกับ เครื่องแกงเผ็ดละลายน้ำก็แทบจะหล่นจากต้นแล้วครับ

เวลาไปซื้อเครื่องแกงจะบอกเขาว่าเอาแบบที่เผ็ดมากๆ

 

ฮากูน่า
IP: xxx.12.73.5
เขียนเมื่อ 

อยากได้พันธุ์ข้าวที่ใช้กินกับน้ำพริกแมงดา

น้องปุ๋ย
IP: xxx.121.182.79
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจนะค่ะ

แล้วเวลาฉีดไม่แสบตาหรอค่ะ

Pollawat
IP: xxx.25.198.254
เขียนเมื่อ 

คุณสุดยอดมาก ที่ไม่เคยมองข้ามสิ่งใกล้ตัวเลย และมันก็มีประโยชน์มากด้วย Thankyou

Kaew
IP: xxx.175.236.60
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าทำไมต้องทำการแช่พริกแกงเผ็ด นาน 2-3 ชั่วโมงด้วยค่ะ