กิจกรรมแนะแนวม.1

การจัดกิจกรรมแนะแนวม.1

๑. การรู้จัก  เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

                รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง   แสวงหาแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง  รู้และเข้าใจความสนใจ  ความถนัดด้านการเรียน  อาชีพ  และบุคลิกภาพของตนเองรวมถึงรักและนับถือตนเองและผู้อื่น

 

๒. การปรับตัวและดำรงชีวิต

                เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารความคิด  ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถทำงานตามบทบาทในฐานะผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

๓. การตัดสินใจและแก้ปัญหา

                สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว  โรงเรียน และสังคม

 

๔. การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

                สามารถค้นหา  รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ที่ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน#แนะแนว#สพท.กทม. 2#โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

หมายเลขบันทึก: 199713, เขียน: 09 Aug 2008 @ 10:51 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เริ่มง่วงแล้วแหละ

เขียนเมื่อ 

การแนะแนวให้เด็กเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนได้คิดถึงอนาคตตัวเอง เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องแล้วครับ

นารี
IP: xxx.26.120.38
เขียนเมื่อ 

เป็นการพัฒนาเด็กไทยด้วย

น่ารัก
IP: xxx.121.121.25
เขียนเมื่อ 

ครูโจ๊ะเก่งค่ะ

ด.ญ.กิ่งประกาย
IP: xxx.180.170.234
เขียนเมื่อ 

ไม่อยากเรียนวิชานี้เลยเพราะว่าง่วงนอนมากๆเลยอยากไปเล่นมากกว่าเรียน