กิจกรรมแนะแนวม.1


การจัดกิจกรรมแนะแนวม.1

๑. การรู้จัก  เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

                รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง  แสวงหาแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง  รู้และเข้าใจความสนใจ  ความถนัดด้านการเรียน  อาชีพ  และบุคลิกภาพของตนเองรวมถึงรักและนับถือตนเองและผู้อื่น

 

๒. การปรับตัวและดำรงชีวิต

                เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารความคิด  ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถทำงานตามบทบาทในฐานะผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

๓. การตัดสินใจและแก้ปัญหา

                สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว  โรงเรียน และสังคม

 

๔. การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

                สามารถค้นหา  รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

หมายเลขบันทึก: 199713เขียนเมื่อ 9 สิงหาคม 2008 10:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 10:19 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

การแนะแนวให้เด็กเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนได้คิดถึงอนาคตตัวเอง เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับ

เป็นการพัฒนาเด็กไทยด้วย

ครูโจ๊ะเก่งค่ะ

ไม่อยากเรียนวิชานี้เลยเพราะว่าง่วงนอนมากๆเลยอยากไปเล่นมากกว่าเรียน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี