CAI

สิ่งที่ได้รับ
ได้เรียนรู้การสร้าง/การใส่เสียง  ในProgramต่างๆ เช่น  sound forge ใช้ในการอัดเสียง  ตัดแต่ง เสียงเพลง  เสียงบรรยาย  เสียงต่าง ๆ  รวมไปถึงการนำมาประยุกตใช้ในโปรแกรม flash  Autoware และPhoto shop  เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิตสื่อต่างๆ WBI/CAI  เป็นต้น  ถึงแม้ว่าอาจจะยังใช้ไม่ค่อนคล่องเท่าไหร่น่ะคะ  แต่มันก็เป็นโอกาสพัฒนาต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปิยาณี เรืองเดช : V3ความเห็น (0)