เราคิดว่าอาชีพครูทุกวันนี้  นอกจากจะทุกข์กายเพิ่มขึ้นแล้ว  คือความทุกใจ  เพราะเราได้รับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีมากเหลือเกิน  และต้องถูกประเมินเพื่อให้มีมาตรฐาน  แต่หากพิจารณาดูดี ๆ จะเห็นว่ามาตรฐานที่ว่านั้น หากตอบโดยไม่โกหกตัวเอง  เราคิดว่ามันตกต่ำลงนะ  โดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม  ทั้งของครู  และเด็ก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบ  ความอดทน  อื่น ๆ อีกจิปาถะ  อยากรู้ว่าชีวิตจริง ๆ ของคนที่เป็นครูท่านอื่น ๆ เป็นอย่างไร  มีความรู้สึกอย่างไรกับอาชีพครู  เปลี่ยนแปลงไปมั๊ย  ดีขึ้น  เหมือนเดิม  หรือแย่ลง  อยากให้ลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ้าง