ในโลกนี้มีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ ดังนั้นถ้าอยากรู้ต้องหมั่นศึกษา สิ่งที่อยู่รอบตัวเราล้วนแต่เป็นการศึกษาทั้งสิ้น  การเรียนมากก็รู้มาก  แต่คนรู้มากไม่ค่อยดี นะ เพื่อนฝูงไม่ค่อยชอบ