วันนี้อาจารย์ปรับรูปแบบการเรียน  โดยให้ทุกคนเขียนรายงานผ่านบล็อกฯ  การสมัครต้องผ่านหลายขั้นตอน เหมือนก้บกำลังทำแผนจารชนสักอย่าง  ( มีลุ้น )