gameonline

เกมส์
สวัสดีครับ
เนื่องจากขณะนี้ทางทีมงานได้ตรวจสอบและพบความผิดปกติของการเปลี่ยนอาชีพ Class3 ของอาชีพ ซาจิทาริอูส และ แอดแวนเจอเรอร์ โดยหากได้เปลี่ยนอาชีพทั้งสองเป็น Sub Class แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นอาชีพหลัก ที่เป็น Class 3 ได้
โดยขณะนี้ทางเราได้พยายามรวมรวมข้อผิดพลาด เพื่อแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด หากการดำเนินการแก้ไขจนเป็นปกติแล้วเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลังครับ
สำหรับความไม่สะดวกดังกล่าวนี้ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสรรค์ ทองห่อ V3ความเห็น (0)