เป็นความรู้ที่แปลกใหม่ในการศึกษาที่เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เองในบางครั้งที่เราคิดว่าสิ่งที่เรารู้นั้นยังทันสมัยและยังใช้ได้อยู่เสมอ