"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"กับการบริหารการศึกษา (1)


เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"กับการบริหารการศึกษา

       พระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชในการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หากมองให้ดี ให้ลึกซึ้งจะพบว่าสามารถในไปปรับใช้ให้เข้ากับการบริหารการศึกษาได้ ดังแนวคิดและมุมมองของข้าพเจ้า ดังนี้

       เริ่มจาการ การเข้าใจ ว่าบริบทของสถานศึกษา หรือหน่วยงานเป็นเช่นไร โดยมองอย่างเป็นกลางและปราศจากอคติ และบนพื้นฐานของข้อมูลที่แท้จริง  เข้าใจว่าสภาพแวดล้อมชุมชน ทั้งเศรษฐกิจ      การเมือง ครอบครัวของนักเรียนเป็นเช่นไร หากเป็นไปได้ควรเก็บข้อมูลของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลอย่างละเอียด โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน อาจต้องมีอุปกรณ์เสริมโดยมีกล้องวีดีโอเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมนักเรียน และการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้ปกครอง ตรงส่วนนี้เองก็อาจเป็นไปได้ว่านี่คือการ   เข้าถึง ประการหนึ่งเหมือนกัน การเข้าชุมชนตรงนี้ถ้าไม่อาจจะเข้าไปเองได้ก็ควรมีทีมงานหรือประสานผู้นำชุมชนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาก็ได้ เมื่อได้ข้อมูลก็นำมาวิเคราะห์ จำแนกประเภท และที่สำคัญที่สุดก็คือทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะนี่คือสภาพความเป็นจริง เนื่องคนแต่ละคน เด็กแต่ละคนต่างก็เกิดมาและได้รับการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน เมื่อทำความเข้าใจและมีข้อมูลตรงนี้เราก็จะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อยอดได้

      ประการที่สองที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือตัวบุคลากรของหน่วยงานหรือสถานศึกษานั้น เพราะเนื่องจากบุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้า ความมั่นคง และประสิทธิภาพขององค์กร หากเปรียบผู้บริหารหรือผู้นำเป็นสมองและหัวใจแล้วบุคลากรก็เปรียบเสมือนอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา ที่เราจะขาดไปเสียไม่ได้ ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจว่า คนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งทัศนคติ ค่านิยม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และที่สำคัญที่สุดตามตำราที่ได้เล่าเรียนมาและจากประสบการณ์พบว่า คนต่างก็มีอุดมการณ์ กิเลสหรือความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผู้บริหารหรือผู้นำจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและอดีตของบุคลากรแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไร มีทัศนคติ มีความสามารถ มีผลงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยเพียงใด และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือมีกิเลสหรือความต้องเป็นอย่างไร เพื่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจ และเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าบุคลากรแต่ละคนเป็นเช่นไร จากนั้นถึงค่อยใช้ยุทธวิธีในการเข้าถึงโดยเข้าไปนั่งในหัวใจของบุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราให้ได้ จะด้วยวิธีไหนก็ตาม เช่นการจูงใจ การสนองตอบต่อความต้องการ แต่ทั้งหมดจะต้องทำไปด้วยความจริงใจมิใช่เสแสร้ง เมื่อเราเข้าถึงและได้ใจและมีข้อมูลของแต่ละบุคคล เราจะสามารถพัฒนาตัวบุคลากรให้มีความสามารถ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญก็คือการสร้างทีมงานเพราะคนคนเดียวไม่สามารถที่จะทำการใหญ่ให้สำเร็จได้ จะต้องพึ่งพาอาศัยความสามารถที่มีหลากหลายในตัวบุคลากรแต่ละคน การนั้นถึงจะสำเร็จได้ หากมีทีมงานบุคลากรที่ดีและมีความเข้มแข็งแล้วเชื่อว่างานจะยาก ง่าย หรือมีปัญหาอุปสรรคมากมายเพียงใดก็จะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และส่งผลให้องค์กรมีทิศทางในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญจะส่งผลโดยตรงกับตัวผู้เรียนอย่างแน่นอน เพราะเชื่อว่าหาก   ผู้นำดี ผู้ตามดี จะต้องเกิดสิ่งดีอย่างแน่นอน

วันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้ค่อยมาต่อว่าจะเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาในเรื่องใดอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 197090เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2008 13:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 01:16 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

บันทึกนี้ แสดงว่า ผู้เขียน รู้จักพัฒนา ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี