นวัตกรรมอุดมศึกษา : ๖.

นวัตกรรมอุดมศึกษา  : ๖.


หนังสืออ้างอิง : .  Lynn O’Shaugnessy.  The College Solution. A Guide for Everyone Looking for the Right School at the Right Price. FT Press, New Jersey, 2008, pp. 121 – 125.  http://www.thecollegesolution.com/   

วิจารณ์ พานิช
๑๗ ก.ค. ๕๑

 

                  
                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)