จินตนาการ  ความคิด  ความรู้สึกของเด็กๆ จากจุดเล็กๆ สู่จินตนาการที่กว้างไกล สู่ชีวิตจริงที่เค้าต้องเรียนรู้ ต้องสร้างสรรค์ชีวิตของตนเอง  การให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง  ทำให้เด็กๆเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

         การทำบ้านจากไม้ไผ่(ตอก) เด็กๆหาวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นใกล้ตัว มาทำเป็นบ้านน้อย

 

    

เด็กๆทำภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ  เป็นการบูรณาการภาษาอังกฤษ ศิลปะ ภาษาไทย ทั้งยังมุ่งเน้น..การปลูกฝังความรัก ความประณีต ละเอียดอ่อนในหัวใจ  สมาธิ ความอดทนในการสร้างสรรค์ผลงาน  กระบวนการกลุ่ม

   

การสร้างสรรค์ผลงานในคอมพิวเตอร์  มุ่งหวังให้เด็กๆได้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี   เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  ทำให้เด็กๆตื่นเต้น และมีหัวใจใฝ่เรียนรู้มากยิ่งขึ้น

      

                                

                                                 ^-^...........^-^