การฝึกงานวันที่ 17 มีนาคม 2549

เรียนรู้การลงโปรแกรมพื้นฐาน + Linux TLE

     โปรแกรมพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ (ฟรีแวร์)

1.AntiVir PersonalEdition Classic                                                        
-เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เป็น ฟรีแวร์ และมีประสิทธิภาพมากอีกตัวหนึ่ง                             
-สามารถทำการอัพเดทได้ทางอินเตอร์เนต

2.Mozilla Firefox ฉบับภาษาไทย เวอร์ชั่น 1.5.0.1
-เป็น Browser ตัวหนึ่ง ที่สามารถเปิด tab browsing ทำงานได้ ทำให้สามารถ run ได้เร็วขึ้น
-มีการเซตค่า proxy และ cache ใหม่หลังจากติดตั้งโปรแกรม 
-สามารถใช้ได้ทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์

3.Adobe Reader เวอร์ชั่น 7.0.7                                                                          
-เป็นโปรแกรมที่ใช้อ่านไฟล์ประเภท PDF
-สามารถใช้ได้ทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์                                                                      

4.CutePDF Writer 2.5                                                                                        
-เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแฟ้ม PDF                                
-เหมาะสำหรับในกรณีที่ต้องการ print งาน หรือ ต้องการ save หน้านั้น ๆ ที่ต้องการไว้แบบเดิม และป้องกันการ save แล้วรูปหาย                                                                               
-ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้ม converter.exe ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้ม CuteWriter.exe                                                                                              
-สามารถอ่านวิธีการใช้งานได้จาก การสั่งพิมพ์ให้เป็นแฟ้มแบบ PDF

5.พจนานุกรม LEXiTRON  เวอร์ชั่น 2.1
-เป็นโปรแกรมพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ,อังกฤษ-ไทย                                                      
-มีการแก้ปัญหาโปรแกรม LEXiTRON อ่านภาษาไทย เป็นเครื่องหมาย "???"

6.Freemind                                                                                                        
-ดาวน์โหลดโปรแกรมจาวา เวอร์ชั่น 1.5
-เป็นโปรแกรมจัดการผังความคิด ออกมาในรูป mind map
-สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมวิธีการลงโปรแกรมได้จาก
การจัดการความคิดด้วย Freemind

7.โอเพนออฟฟิศ เวอร์ชั่น 2.0.2
-เป็นโปรแกรมจัดการกับเอกสารในสำนักงาน สามารใช้งานได้แทน Microsoft Office
-สามารถเปลี่ยน type ได้หลายประเภทให้เหมาะกับการใช้งาน                                             
-สามารถใช้ได้ทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์

8.7zip เวอร์ชั่น4.32                                                                                              
-ใช้ในการบีบอัดและขยายแฟ้ม                                                                                   
-มีทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์


อ่านรายละเอียดและการติดตั้งพร้อม download program ได้ที่
รวมโปรแกรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์  โดย อ.วิภัทร  ศรุติพรหม

วันนี้ได้ทำการติดตั้ง   LinuxTLE  ซึ่งก่อนทำการลงติดตั้ง จะต้องทำการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการลงโปรแกรมให้เรียบร้อยเสียก่อน (เป็น unallocate) ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการติดตั้งและขั้นตอนการติดตั้ง LinuxTLE เป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่ => ขั้นตอนการติดตั้ง LinuxTLE 7.0

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)