พันธกิจ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาไทย
ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาไทย "คลินิกหมอภาษา"  ม่งจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน การฟัง และการดู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาไทย "คลินิกหมอภาษา"ความเห็น (1)

เขียนข้าว
IP: xxx.91.227.248
เขียนเมื่อ 

เข้ามาด้วยตั้งใจจะอ่านครับ..

หวังได้อ่านเนื้อหาเต็ม ๆ ครับ.

             ช่วยสอนภาษาไทย/ม.ป.ย. เกาะเกร็ด