Ping
สบร. พัชรา สุนทรารชุน

โลกรอดเพราะกตัญญู


                คนทุกคนในโลกนี้ มีชีวิตอยู่ได้ และมีความสะดวกสบายอยู่ได้ เพราะอาศัยความรู้สติปัญญา ความสามารถของผู้อื่น อันมีจำนวนมากนับไม่ไหว หากไร้ปัจจัยอันสำคัญนี้แล้ว  เขาจะต้องตาย ตั้งแต่ออกจากท้องมารดาใหม่ๆ เพราะไม่มียาจะกิน ไม่มีผ้าจะห่ม  ไม่มีหลังคาจะอาศัย

          ......................................................................................................

          คนที่มีความกตัญญูถึงที่สุด ก็คือคนที่ยอมรับว่า แม้แต่สัตว์พาหนะ เช่น วัวควาย ก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณ

          ละเอียดยิ่งไปกว่านั้น ย่อมรู้จักบุญคุณของป่าไม้ ทุ่งนา ห้วยหนอง  คลอง ลำธาร ถนนหนทางและสิ่งสาธารณะอื่นๆ กระทั่งดอกไม้ และผีเสื้อ

          ละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ย่อมรู้จักบุญคุณของศัตรูและปรปักษ์ ตลอดจนรู้ถึงสิ่งอันเป็นอุปสรรคต่างๆชนิด

         ศัตรู ทำให้เราประกอบด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่งขึ้นด้วยความอดกลั้น อดทน เสียสละ

         อุปสรรค ทำให้เรามีปัญญาเข้าใจโลกถูกต้องตามความเป็นจริง

         ........................................................................................................

          ถ้าหัวใจของคนทุกคนในโลกนี้ เต็มไปด้วยความกตัญญูกตเวทีจริงๆแล้ว

โลกนี้ก็จะเป็นโลกที่สวยงาม น่าอยู่  ปลอดภัย และน่าปรารถนายิ่งกว่าเทวโลก       

                                                       ......โลกรอดเพราะกตัญญู   โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ        

หมายเลขบันทึก: 193085เขียนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2008 15:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 15:02 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)

สาธุ..โลกรอดได้เพราะความกตัญญูโดยแท้..โดยเฉพาะนักการเมืองไทยหากจิตใจของเขามีความกตัญูญูต่อชาติไทยเราคงจะไม่ได้เห็นนักการเมืองโกงกินชาติอย่างที่เป็นอยู่เหมือนทุกวันนี้

ดูกรณีของเขาพระวิหารซิไทยเราต้องเสียดินแดนให้กัมพูชา

เพราะนักการเมืองไทยของเราตระบัดสัตย์อกตัญญูต่อชาติ

เมื่อไรหนอเขาจะกตัญญูต่อชาติต่อคนไทย..สาธุอนุโมทนากับโยม

ด้วยที่ช่วยเสนอธรรมดีๆให้ผู้คนได้รู้... 

เข้ามาอ่านครับ คุณพัชรา

กตัญญูทุกท่านมีอยู่แล้วครับ คือ รู้คุณ

แต่ กตเวทีคนเรายังมีน้อยมากครับ คือ ตอบแทนคุณ

ขอบคุณ คุณพัชรา มากครับ

Ptukkatummo
กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ

ช่วยกันในฐานะ "ชาวพุทธ"ค่ะ

กราบนมัสการค่ะ

คุณPสัก

 เห็นด้วยค่ะ ว่ากตเวที การตอบแทนคุณ ยังมีน้อย

ขอบคุณค่ะ

อันบุคคล กตัญญู รู้คุณโลก

     อุปโภค บริโภค มีให้หลาย

         ข้าวหรือเกลือ ผักหรือหญ้า ปลาหรือไม้

             รู้จักใช้ อย่าทำลาย ให้หายไป

อนึ่งคน ต่อคน ทุกคนนี้

     ล้วนแต่มี คุณต่อกัน นั้นเป็นไฉน

         มองให้ดี ดูให้เห็น เช่นนั้นไซร้

             โลกรอดได้ เพราะกตัญญู รู้คุณกัน

ประเทศชาติ- ศาสนา-มหากษัตริย์

    รวมเป็น อัตตภาพไทย ใหญ่มหันต์

        รอดมาได้ เพราะรักใคร่ อย่างผูกพันธ์

            เพราะ กตัญญู มี ที่ ใจ เอย  ฯ

 

                             โลกรอดเพราะ กตัญญู  โดย ท่านพุทธทาส

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี