GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ระบบเครือค่าย

ระบบเครือค่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือหรือเน็ทเวิร์ก คือระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องมาเชื่อมต่อเข้าเป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันในระบบได้ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรืออุปกรณืต่างๆในระบบร่วมกัน ระบบเน็ทเวิร์กมีตั้งแต่ขนาดเล็กหรือที่เรยกว่า home network ที่มีจำนวนเครื่องในระบบไม่มากนัก ซึ่งระบบนี้รู้จักกันดีในชื่อว่าระบบ LAN โดยมากจะนิยมใช้ในบ้านหรือหน่วยงานขนาดเล็กและขนาดกลาง สำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่หรือหน่วยงานที่มีสาขาต่างๆมาก อยู่ในหลายพื้นที่ต้องการสื่อสารถึงกันผ่านทางระบบเครือข่าย ลักษณะนี้จะเป็นระบบเน็ทเวิร์ณขนาดใหญ่ ซึ่งระบบWAN นี้เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง เช่น ระดับจังหวัด ระบบนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อมากมาย และราคาแพงการเชื่อมต่อนั้นอาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคบิล เส้นใยแก้วนำแสงหรือดาวเทียมก็ได้และระบบเครือข่ายตอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั่วโลก โดยที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการติดต่อสื่อสารวิธีอื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 190610
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)