เยื่ยมบ้าน

pcu.บาโงย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเยื่ยมบ้านเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมหนึ่งที่ตำบลบาโงยเราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คือ การลงเยื่ยมบ้าน ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ของเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมกับ อสม.(หญิงคนขวามือ) ตัวอย่างภาพนี้เป็นการลงเยื่ยมบ้านในหมู่ที่ 1 บ้านลูโบะลาบี เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไข้เลือดออก พร้อมกับการสำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย สุดท้ายเจ้าบ้าน(ชาย-ซ้ายมือสุด)จะลงนามบันทึกในการเยื่ยมพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระกิจกรรมความเห็น (1)

เป็นกิจกรรมที่ดีนะค เพราะว่าในระยะนี้ไข้เลือออกกำลังระบาด ป้องกันไว้ก่อน เห็นด้วยในการไปเยี่ยมบ้าน ขอเป็นกำลังใจให้