pcu.บาโงย

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: pcu_inraman
  • สถานีอนามัย
  • สมาชิกเลขที่ 46235
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ประวัติความเป็นมา :

เนื่องจากพื้นที่ตำบลบาโงยเป็นเนินสูง ชาวบ้านจึงเรียว่า "บาโงย" ซึ่งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น และใช้เป็นชื่อของตำบลจนทุกวันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :

เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,679 คน และจำนวนหลังคาเรือน 530 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงโค

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1. โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ
2. โรงเรียนบ้านบาโงย
3. สถานีอนามัย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
5. มัสยิด
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น