pcu.บาโงย

pcu.บาโงย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สถานีอนามัย
Usernamepcu_inraman
สมาชิกเลขที่46235
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติความเป็นมา :

เนื่องจากพื้นที่ตำบลบาโงยเป็นเนินสูง ชาวบ้านจึงเรียว่า "บาโงย" ซึ่งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น และใช้เป็นชื่อของตำบลจนทุกวันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :

เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,679 คน และจำนวนหลังคาเรือน 530 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงโค

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1. โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ
2. โรงเรียนบ้านบาโงย
3. สถานีอนามัย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
5. มัสยิด
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น