โทมัส เอวา เอดิสัน ่่ ่' ความ เป็น genius นั้น ต้องการเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ที่มาจากแรงดลใจที่ เหลือนั้น คือหยาดเหงื่อ และ แรงงาน

จอร์จ คลีมเมนโช ' ในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้นั้น เราต้องการความบ้าหน่อยๆ
คนที่มีเหตุผลส่วนใหญ่มักพอใจจะหยุด อย่าู่แค่ได้คิดเท่านั้นเอง

*คนที่ตั้งใจจริงหนึ่งคนมีค่ามากกว่า
คนที่ไม่ตั้งใจจริง10 คน

ลูกค้าเป็นทรัพย์ที่มีค่า สินค้าเป็นเพียงหญ้า
customers are the precious things , goods are only grass

เรากับลูกค้าต้องขายดีไป ด้วยกัน

คุณทำ ธุรกิจเพื่อความต้องการของ
ลูกค้า
Derek Hansen: American Capital Access
" ถ้าคุณไม่ รู้ เท่าทัน ความต้องการของลูกค้า ไม่รู้ว่าใครคือลูกค้า ไม่รู้ว่าจะ เข้าถึงลูกค้าอย่างไร และที่สำคัญไม่รู้ว่าจะ จูงใจให้ ลูกค้าซื้อ สินค้าหรือ
บริการของคุณอย่างไรนั้น คุณต้องการการช่วยเหลือ แล้ว "

ธนินทร์ โอกาสของผมในประเทศจีน " โอกาสเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ และไม่อาจมองข้าม แม้มีคนดีๆ  เก่งๆ จำนวนมาก หาก ไม่มีโอกาสก็ทำการไม่สำเร็จ "


จงอย่ากลัวที่จะก้าวไปอย่างช้าๆ
แต่จงกลัวที่จะหยุคอยู่กับที่

ความกล้าตัดสินใจกับความโลภ ใกล้กันมาก
ความโลภทำให้ เรามองไม่เห็นอะ ไรหลายอย่าง

คนที่ขายเก่ง จะมีวิญญาณขายประจำตัว คือ ไปถึงไหน โฆษณาถึงนั่น
บอก กล่าว ให้ คน รอบ ข้าง รับ รู้ ว่า
ตนเอง ่มี อะไร ดี และ สินค้า หรือ บริการ นั้น จะ รับ ใช้ ความ ต้องการ ของ คน อื่น ได้ อย่าง ไร

ใน การ ขาย ใส่ ความ ยิ้มแย้มแจ่มใส ลงไป แทน ความ บูดบึ้งบน ใบ หน้า ใส่ ความ อ่อน โยน ใน การ พูด จา และ การ  ให้ เกียรติ
ใส่ ความ รู้ สึก กระตือรือร้น
ใส่ ความ รู้สึก ยินดี และ จริง ใจ ลง ไป

การ ขาย ไม่ได้ มี ครั้ง เดียว
การ ขาย ไม่ได้ มี จุด จบ
การ ขาย มี อนาคต ที่ ต้อง ขาย ซำ้ อีก
นัก ขาย ต้อง สร้าง ความ พอใจ สูงสุดให้ลูกค้า โดย จะ ต้องขายตัว เองให้ได้ก่อน แล้วจึงขายสินค้า ตาม