ด้วยสำนักงานกศน. จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีพัสดุ กศน.ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๙ -๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี  ในการนี้ได้รับการประสานจากผอ.กลุ่มคลัง ว่า วันที่ ๑๐ ตอนเย็นย่ำค่ำคืน จะจัดให้ผู้มาอบรมได้ไปเที่ยวตามที่สนใจ ภายใต้การแนะนำอำนวยความสดวกของ กศน.ชลบุรี ว่ามีสถานที่ใดแนะนำให้ไปบ้างแยกกันไปดูตามความสนใจ เช่น เมืองโบราณ อากาซ่า หรือว่ามีจุดอื่น ๆ อีกอันเป็นจุดที่ยอดนิยมไปเที่ยวกัน ดังนั้นจึงส่งผ่านความคิดภารกิจนี้ไปที่ ผอ.กศน.อำเภอบางละมุง เจ้าของพื้นที่เป็นหลัก ช่วยแจ้งข้อมูลเชิงประจักษ์มาด้วย รวมทั้งพวกเรา กศน.ชลบุรีที่จังหวัดและอำเภออื่น ๆ เชิญช่วยกันเสนอด้วยก็เป็นการดี เพื่อให้การเสนอจุดท่องเที่ยวของเรามีคุณค่าแก่บรรดาผู้มาเยือน