ปัญหาการจัดการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาการจัดการศึกษา 3จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาภาคใต้เนื่องจากวิกฤตความไม่สงบโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดน
ส่งผลต่อการจัดการศึกษา ยังผลให้นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนมีประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาต่ำมาก 

ท่านคิดเห็นอย่างไร และมีแนวทางจัดการกับปัญหาอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเห็น (3)

IP: xxx.26.34.193
เขียนเมื่อ 

แถวสามจังหวัดนอกจากอาชีพ ครูแล้ว อาชีพอื่นที่เกี่ยวกับระบบของรัฐแถบจะมองไม่เห็นเลยดังนั่นนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่จะเรียน จบด้านครูมาเยอะ ระบบการศึกษาน่าจะเอาคนกลุ่มนี้มาเป็นตัวตั้งตัวตีในระบบการศึกษา สนับสนุนให้เป็น อาจารย์ เป็นครูที่ดี

ได้อยู่ใกล้บ้าน เข้าใจวัฒนธรรม  ทำงานลื่นไหล

rusna
IP: xxx.173.207.154
เขียนเมื่อ 

สาเหตุที่ประสิทธิภาพทางการศึกษาต่ำอันเนื่องมาจากบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพต่ำ โดยเฉพาะครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีการคัดกรองที่ดี โดยเฉพาะในโรงเรียนนอกระบบแถบไม่ต้องมีวิชาชีพครูก็สอนได้ บางคนสอนจบสอนไม่ตรงกับสายที่เรียนมาทำให้ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาการสอนที่แท้จริง ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าจะมีการแก้ปัญหาทางการศึกษาต้องแก้ที่ตัวบุคลากรเป็นสำคัญ คัดกรองวุฒิทางการศึกษาเป็นหลัก เลือกบุลากรที่มีความชำนาญอย่างแท้จริง เลือกครูที่ดี เก่ง จะได้สอนนักเรียนให้เก่งด้วย

เด็กหรือนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบมาแล้วไม่ว่าจะเรียนทางด้านสาขาใดก็ตามส่วนใจถ้าไม่มีงานก็จะหันมาทำอาชีพครูมากมาย เพราะครูในโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้คัดเลือกบุคลากรที่ตรงสาขาอย่างแท้จริง ขอแค่จบ

nurrull-ain
IP: xxx.52.161.240
เขียนเมื่อ 

การศึกษาในภาคใต้ควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายด่วน