PMQA เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กร ตอน 4

สิ่งหนึ่งที่นำมาใช้ที่ได้จากโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนก็คือ "ใจมาเวลามีเวทีเกิด"

         วันที่ 20  พฤษภาคม  2551  เป็นวันที่ประสานงานกับคณะทำงานเพื่อประชุมเป็นครั้งแรก  หลังจากเสนอคำสั่งต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด   และได้รับการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อย  งานการประชุมครั้งนี้ผมในฐานะเลขาของคณะทำงาน   ต้องคิดวางแผนในหลาย ๆ ด้าน  และหาข้อมูลเทียบเคียงจากเพื่อน 8  ส่วนราชการหลักด้วยกันที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว  จึงตัดสินใจนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาดู  และปรับกระบวนการที่เคยคิดว่าจะอบรมคณะทำงาน  และอบรมบุคลากรระดับอำเภอ    ปรับเปลี่ยนทันทีเป็นการประเมินตนเองจริงเพื่อการอบรมแทนที่จะอบรมเพื่อหาความรู้เพื่อไปทำการประเมิน   โดยทำจริง ๆ ให้เจอปัญหาแล้วค่อยอธิบายแล้วยกตัวอย่างและเสริมวิชาการข้อคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ PMQAให้  คิดว่าจะได้ทั้งงานที่เสร็จบางส่วนแล้วค่อยทบทวนทีหลังเมื่อคณะทำงานตกผลึกแล้ว

         แต่ก่อนที่จะทำอย่างที่ว่านี้ได้ทดสอบในวันที่  20 พฤษภาคม  2551  ด้วยแล้ว  โดยทดสอบถ่ายทอดแบบบรรยายให้ฟังมองเห็นสีหน้าชัดเจนว่าเขางง   และเมื่อเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยปรากฎว่าทุกคนก็ตอบว่าถามไม่ถูกเพราะเท่าที่ฟังมา ครึ่งชั่วโมงยังงง ๆ อยู่เลย  ก็เลยแน่ชัดแล้วว่าเห็นทีจะจัดกระบวนการอบรมไม่ได้แน่ ๆ  เพราะเขาจะทำให้เขางงกับการอบรมในระยะเวลาน้อย ๆ และคงไม่ได้ประเมินตนเองกันพอดี  เนื่องจากคณะทำงานเข้าใจในสิ่งที่จะทำไม่ได้   

         กระบวนการที่เปลี่ยนจากการอบรมก็คือเอาแค่ชี้แจงให้เข้าใจสิ่งที่กำลังร่วมมือดำเนินการกันอยู่  และที่สำคัญให้เห็นความจำเป็นที่ต้องดำเนินการว่าเพื่ออะไร  ให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ทำไม่ได้  และให้รู้สึกว่าในสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ไช่งาน  แต่เป็นการประเมินตรวจสุขภาพเพื่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กรโดยให้รู้สึกว่าองค์กรอยู่ในมือของคณะทำงานที่จะขับเคลื่อนนำพาไปสู่เป้าหมายใด  และจะไปโดยวิธีใด  เอาอะไรไปให้ใคร  ใครเอาของมาส่งให้  ของนั้นเอามาปรุงแต่งอย่างไรก่อนนำไปส่ง  ใครบ้างปรุงแต่งแล้วเขาเรียนรู้การปรุงแต่งอย่างไร  เมื่อไปถึงที่จะส่ง  ส่งให้ใคร  คนที่จะรับรับอย่างไร  นี้คือลักษณะกระบวนการที่ดำเนินการครับ    

          ผมก็สังเกตได้ว่าดูจะเห็นความสำเร็จชัดขึ้น   เพราะเมื่อพอชี้แจงให้เข้าใจพอควรแล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันวางแผน โดยผมเตรียมทุกอย่างพร้อมไม่ว่าเป็นปฏิทินแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าแผนอะไรมีอยู่บ้างแล้ววันไหน  โดยพยายามให้ลื่นไหลได้ตลอด  และแผนครั้งต่อไปก็ออกมาทันทีจากมติที่ประชุมว่าเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม  2551  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะทำงานดูจะคล้าย ๆ เป็นอาสาสมัครไปแล้วเพราะว่า คณะทำงาน ฯ  บอกว่าเมื่อถึงช่วงพักอยากให้เตรียมอาหารไว้ให้โดยไม่ต้องออกไปหาทาน  และจะเตรียมจ่ายเงินกันเองเพียงแค่เตรียมไว้ให้เท่านั้น   แต่ว่าเรื่องดังกล่าวโดยสรุปทุกคนไม่ต้องจ่ายค่าอาหารเองเพราะทางฝ่ายบริหารโดยคุณประหยัด รักมาก  จะจัดการเรื่องนี้ให้

         ผมเองดีใจไม่น้อยเลย   ที่บรรยากาศออกมาให้ลักษณะอย่างนี้  ที่ต้องปรับกระบวนการก็เอาเกณฑ์ของ PMQA มาใช้เทียบเคียงคือมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ประเมินและปรับปรุงและก็เริ่มพบเห็นความจริงของเกณฑ์ชัดเจนมากขึ้นว่าเกณฑ์นั้นมีคุณภาพจริง ๆ  เช่น  ผู้รับบริการ  ผู้ขับเคลื่อน  ปลายทาง  กระบวนการ  สินค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การประเมิน  กระบวนการประเมินการประเมิน การเปรียบเทียบเทียบเคียง  ทดลองนำมาใช้ตามที่เกณฑ์กำหนดมาเมื่อนำมาใช้เห็นผลชัด ครับว่าได้ผล

        สิ่งหนึ่งที่นำมาใช้ที่ได้จากโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนก็คือ  "ใจมาเวลามีเวทีเกิด"  ครับ

 

                                                                             ชาญวิทย์-นครศรีฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกลความเห็น (0)