วันนี้มาเรียนเรื่องการสร้างบล็อค ที่ศูนย์คอมมหาลัย ขอชมว่าวิทยากรพูดเก่งมาก น้ำเสียงท่าทาง ดีเยี่ยม อีกอย่างก็สอนแล้วเข้าใจง่ายด้วย อาจเป็นเพราะรี่เป็นหนที่ 2 ของการที่ฉันสร้างบล็อค คิดว่ากลับไปเที่ยวนี้สอนคนอื่นต่อได้สบาย เรื่องดี ๆ เขามาไว้ให้บอกต่อจ้า แล้วบันทึกต่อไปจะมาเล่าเกี่ยวกับ IHC นะ สัญญา