คือ...ความรู้สึกหรือความคิด


ความรู้สึก ความคิด

...เมื่อ "ความรู้สึก"  (Sensation)  เป็นการตอบสนองอันดับแรกที่คนเรามีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในร่างกายและภายนอกร่างกาย  การรู้สึกของคนเราสามารถติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้  เนื่องจากอวัยวะรับความรู้สึกถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าที่อยู่ในรูปของพลังงาน หรือสสาร  หลังจากนั้นพลังงานหรือสสารก็จะเปลี่ยนรูปเป็นกระแสประสาท ส่งไปที่ระบบประสาท เกิดการรู้สึก (Sensation)  ตีความหมายเกิดการรับรู้ (Perception) ซึ่งทำให้คนเราสามารถรับรู้เรื่องราวจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้  ส่วน  "ความคิด"  (Thinking)  เป็นการทำงานของกลไกสมอง ที่เกิดจากสิ่งเร้าตามสภาพต่างๆเพื่อทำให้เกิดจินตนาการ เพื่อนำไปแก้ปัญหา หาคำตอบ ตัดสินใจ ซึ่งก่อให้เกิดทั้งพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกจิตใจสำหรับการดำเนินชีวิต ถ้าไม่คิดก็ไม่สามารถที่จะทำในเรื่องต่างๆได้...

ดังนั้น  เมื่อเรารับสัมผัสด้วยกระบวนการของการรู้สึกและผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้อันนำไปสู่กระบวนการของการคิด เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เรารับสัมผัสต่อไปนั้น  จะสังเกตเห็นว่าบางครั้งในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประวันของคนเราที่นำความรู้สึกและการคิดมาเป็นเหตุและผลแก่กันนั้นบางกรณี  ไม่สามารถอธิบายได้ว่าการกระทำของบุคคลที่ตอบสนองต่อความรู้สึกของตนผ่านกระบวนการคิดนั้นเป็นเหตุและผลต่อกัน  เช่น  ความรู้สึกรัก  ของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น  ไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดแน่  และเมื่อรู้สึกรักแล้ว  ผลของการกระทำต่อสิ่งที่รักของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันอีกด้วย  กระบวนการคิดที่ตามมาจากการรู้สึกต่อสิ่งเร้าของบุคคล มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วคำตอบที่ได้รับของการคิดของแต่ละบุคคลต่อการแสดงความรู้สึกแต่ละแบบที่แตกต่างกันใครเล่าจะหาเหตุผลมาอธิบายได้...ความคิดคนยากแท้หยั่งถึง...จริงๆ นะ     

หมายเลขบันทึก: 175713เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2008 15:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 23:29 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
  • เพิ่งทราบว่าคุณครูอยู่เชียงกลม
  • เพราะไม่ได้สังเกต
  • มาเขียนเรื่องการสอนอีกนะครับ
  • ลองเปลี่ยนคำหลักเป็น
  • เชียงกลมนะครับ

รูปดูดีน่ะ เนื้อหากระชับ องค์ประกอบลงตัวมากๆ จะนำหลักการไปใช้เขียนเรื่องใหม่ ขอบใจมากที่ให้คำแนะนำ....พลพรรครักเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท