หลวงปู่มั่นกล่าวถึง "พิธีปลุกเสกพระพุทธรูป"


หลวงปู่มั่นกล่าวถึง "พิธีปลุกเสกพระพุทธรูป"
หลวงปู่มั่นกล่าวถึง "พิธีปลุกเสกพระพุทธรูป"ปฏิปทาของหลวงปู่มั่นทอดสะพานให้ลูกๆหลานๆ ยังมีอีกมากมายนัก การเรี่ยไรแผ่ๆขอๆ ในทางตรง

และทางอ้อม และจัดงานขึ้นในวัดเพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างหรือซ่อมแซมเกี่ยวกับตัวเงินๆ ไม่มี

ในขันธสันดานขององค์หลวงปู่เลย เครื่องรางของขลังไม่มีในปฏิปทา รูปเหรียญขายพระเล็พระน้อยพุทธา

ภิเษกก็ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านเลยนา วิชาปลุกเสกแกะหู แกะตา แคะหูแคะตาให้พระพุทธรูป หรือทำ

พิธีบวชให้พระพุทธรูป ก็ไม่มีในสันติวิธีขององค์ท่านองค์ท่านกล่าวว่า " สมมุติเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เสร็จกัน เราดีอย่างไรจึงจะไปบวชให้องค์ท่าน

องค์ท่านบวชก่อนเราแล้ว เราดีอย่างไรจึงจะไปปลุกท่านให้ตื่น ท่านตื่นก่อนเราเข้าสู่อนุปาทิเส

สนิพพานแล้ว เราดีอย่างไรจึงจะไปแคะหูแคะตาให้องค์ท่าน ตานอกตาใน หูนอกหูในขององค์

ท่านดีก่วาเราแล้ว จะภิเษกภิษันให้องค์ท่านเป็นอะไรอีก องค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเต็มภาคภูมิ

แล้ว จะเอาไสยศาสตร์ไปพอกไปทาองค์ท่านทำไม นั้นแหละเป็นตัวบาป นั้นแหละขุมนรก ขุม

มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดเต็มภาคภูมิแล้วยังสำคัญว่าเห็นชอบ เข้าข้างตัวเองแต่ไม่เข้าข้างธรรมวินัย

เพียงเท่านี้ก็ยังไม่รู้จักผิดรู้จักถูกแล้ว ธรรมอันละเอียดลออก็ยังมีขึ้นไปกว่านี้มากไฉนจะรู้ได้"พูดไปมากเป็นภัย แต่มีประโยชนแก่นักปราชญ์ แต่บาดหูผู้ไม่ชอบ และจะถูกกล่าวตู่ว่าขัด

ขวางรายได้แห่งวัตถุตัว ง. แต่เมื่อไม่พูดยามมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้จะพูดเวลาไหน เพราะตายแล้วพูด

ไม่ได้ และคนเราเป็นส่วนมากมักจะเข้าใจผิดไป


ที่มา - หนังสือหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
หมายเลขบันทึก: 174815เขียนเมื่อ 2 เมษายน 2008 17:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี