QAU Annual Report 2007 : (1) สารจากอธิการบดี


         รายงานประจำปีเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นฉบับพิเศษ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2550 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรในระยะต่อไป นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงแนวทาง (เป็นคู่มือ) ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในระยะต่อไปในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2554 อีกด้วย

         แนวทาง (คู่มือ) ในการดำเนินงานต่อไปดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 16 มกราคม 2551 และยังได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 134 (1/2551) วันที่ 26 มกราคม 2551

         มหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบคุณทุกท่านและทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนช่วยกันพัฒนาและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ด้วยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านและทุกฝ่ายจะช่วยกันรักษาและพัฒนาระบบนี้ให้ยั่งยืนถาวรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นต่อไป

         ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราทั้งหมดจะได้ย้อนกลับมาดูด้วยความภาคภูมิใจว่าเราทุกคนได้มีส่วนช่วยกันทำให้เกิดวัฒนธรรมการประเมินและวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายในมหาวิทยาลัยของเราพร้อมทั้งทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรกลายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้เป็นผลสำเร็จ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
มีนาคม 2551

         วิบูลย์ วัฒนาธร

หมายเลขบันทึก: 174534เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2008 12:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 23:23 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

มมส กำลังจะประเมิน ระดับ สถาบัน ตามเกณฑ์ ของ สกอ ปี ๕๐ ครับ ต้องมาขอเรียนรู้ด้วยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี