ผักหวานป่าทำเงินที่อำเภอแวงใหญ่

ผักหวานป่าพืชสมุนไพร

 

ขึ้นชื่อว่าของป่าย่อมเป็นของหายาก  และกว่าจะได้มาต้องใช้เวลา  เช่นเดียวกับผักหวานป่าของพ่อประมวล วอนนอก  เกษตรกร บ้านดงบัง  ตำบลคอนฉิม  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งปลูกผักหวานป่าบนพื้นที่กว่า 2  ไร่ จำนวนประมาณ 12,000 ต้น กำลังให้ผลผลิต พ่อประมวล เล่าให้ฟังว่าได้แนวความคิดเอาปลูกผักหวานป่ามาปลูก โดยเริ่มแรกจากพ่อบุญเต็ม  ชัยลา ปราชญ์ชาวบ้านได้เหมารถ 

พาเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่บ้านหม้อ  จังหวัดสระบุรี  ตนจึงคิดอยากจะปลูกผักหวานบ้าง จึงขอซื้อต้นกล้าผักหวานจากพ่อบุญเต็ม ต้นละ  15  บาท   จำนวน  100  ต้น  ปลูกบนพื้นที่ 1 งาน  ช่วงหลังได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคากิโลกรัมละ  250  บาท มาเพาะกล้าปลูกเอง พ่อประมวลได้เล่าถึงขั้นตอนการจัดการแปลงผักหวานตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวให้ฟัง

การเตรียมดิน 

            ดินที่ปลูกในรอบแรก จำนวน 100  ต้น เป็นดินที่ได้มาจากการขุดบ่อเลี้ยงปลา จึงต้องมีการปรับเกลี่ยหน้าดินให้เสมอกัน ปลูกรอบแรกจะไม่มีการยกร่องแต่ในรอบหลังที่ปลูกจากการเพาะเมล็ดได้มีการยกร่อง

  การปลูก  เตรียมหลุมปลูกให้พอดีกับถุงกล้าหรืออาจจะกว้างกว่าถุงเล็กน้อย ระยะปลูก 2 X 2   เมตร  รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกผสมกับหน้าดินทิ้งไว้ 15 วัน ให้ปุ๋ยคอกเย็น

             การถอดถุงต้นกล้าลงหลุม  พ่อประมวลบอกว่าต้องระวังอย่าให้ดินแตกหรือรากผักหวานขาด  เพราะจะทำให้ผักหวานหยุดการเจริญเติบโต ต้องทำอย่างระมัดระวัง หลังจากปลูกต้องรดน้ำทุกวันและควรทำที่พรางแสงแดดให้โดยใช้ทางมะพร้าวหรือจะปลูกไม้ให้ร่มเงาไปพร้อมเลย ที่สวนจะเป็นต้นแค เพราะเป็นไม้ที่โตเร็วและสามารถเก็บดอกจำหน่ายและบริโภคได้

   

 

ต้นกล้าที่เหมาะในการปลูก  

 การปลูกพืชให้ร่มเงา

การเพาะเมล็ดผักหวานป่าอย่างไรให้รอดตาย

                1)   นำเมล็ดมาล้างขุดเนื้อหุ้มเมล็ดออกทิ้ง ขัดล้างให้สะอาด  แล้วแยกเมล็ดที่ลอยน้ำทิ้ง นำเมล็ดที่จมขึ้นมาผึ่งลม 2

 วัน   ห้ามตากแดด 

                2)      นำเมล็ดมาคลุกกับทรายให้ทั่ว  แล้วเอาทรายทับด้านบนไม่ให้เห็นเมล็ดผักหวาน

       3)     คลุมด้วยกระสอบป่านรดน้ำทุกวันประมาณ  3  อาทิตย์  เมล็ดผักหวาน  จะเริ่มแทงรากยาวประมาณ  1   เซนติเมตร

               4)        ย้ายลงถุงเพาะที่เตรียมไว้ โดยผสมแกลบเผา +ปุ๋ยคอก ในอัตรา 3 : 1 โดยประมาณ

               5)        นำไปเก็บไว้ในร่ม รดน้ำทุกวัน จนต้นกล้าผักหวานอายุ 1  เดือน  จึงย้ายลงหลุมปลูกที่เตรียมไว้  พ่อประมวล เล่าต่อว่าต้นกล้าที่ย้ายลงหลุม ถ้ามีใบเลี้ยงติดอยู่กับต้นกล้ายิ่งดีโอกาสรอดจะมากกว่าที่ไม่มีใบเลี้ยง 

การดูแลรักษา

   v   การให้น้ำ

 

ในการปลูกช่วงแรก ๆ  รดน้ำทุกวัน  พอผักหวานตั้งตัวได้แล้วให้เหลือรดน้ำอาทิตย์ละครั้ง  หลังจากปลูกได้ 15  วัน  จะให้ฮอร์โมนพืช ( ทุ่งเศรษฐี , ไบโอซาน) ที่สวนจะให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดในช่วงเริ่มปลูกใหม่ ๆ แต่ในช่วงหลังได้เปลี่ยนมาใช้ระบบสปริงเกอร์

 

   

v   การให้ปุ๋ย 

          ะใส่เฉพาะปุ๋ยคอกและปุ๋ยชีวภาพ ประมาณ 1 2  ปี๊บต่อต้น โดยโรยรอบ ๆ ห่างจากต้นประมาณ  50  เซนติเมตร หรือโรยตามร่องปีละ 2 ครั้ง   ครั้งแรกใส่ก่อนผักหวานแตกยอดและออกดอก  ครั้งที่ 2  ใส่หลังเก็บเกี่ยวยอดหมดแล้วเพื่อบำรุงต้น  และมีการเสริมฮอร์โมนพืช เป็นครั้งคราวในช่วงเก็บผลผลิต ที่สำคัญที่สวนของพ่อประมวลจะไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 

v   โรค / แมลง / วัชพืชและการป้องกันกำจัด 

                                ผักหวานป่าเป็นพืชที่พบโรคแมลงน้อย ที่สวนจะมีหนอนกัดกินใบและยอดอ่อนแต่ไม่มาก และเสี้ยนดินในช่วงปลูกใหม่ ๆ   วัชพืชจะพบบ้างในช่วงหน้าฝน 

                                การป้องกันและการกำจัด พ่อประมวลเล่าว่าตนจะเดินสำรวจแปลงผักหวานเสมอถ้าพบหนอนจะใช้วิธีกำจัดด้วยมือ  ถ้าเป็นดักแด้จะเก็บออกมาทำลายจะไม่ใช้สารเคมี
                                การกำจัดวัชพืชใช้วิธีถอนเอา เพราะถ้าใช้จอบถากจะทำให้รากผักหวานกระทบกระเทือน
  ต้นผักหวานป่าและชะงักการเจริญเติบโตและตายควรใช้วิธีการถอนหรือใช้เคียวเกี่ยววัชพืชจะดีกว่า
                                                                                                                                

การเก็บเกี่ยว 

          เมื่อผักหวานป่ามีอายุประมาณ  3  ปี จะเริ่มเก็บผลผลิต  โดยการตัดยอดอ่อนยาวประมาณ 15 20  เซนติเมตร ซึ่งจะเก็บผลผลิตประมาณเดือน  กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ช่วงที่ผักหวานออกมากที่สุดคือเดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายน   การเก็บยอดผักหวานป่าจะเก็บในช่วงเช้าถึงเที่ยง จากนั้นนำยอดผักหวานป่าที่เก็บมาจุ่มในน้ำที่สะอาดอย่างเร็วนำมาวางบนแคร่แล้วคลุมด้วยผ้าที่ชุบน้ำเพื่อไม่ให้ยอดผักหวานเหี่ยว

เทคนิคการทำผักหวานให้ออกนอกฤดู

                เราสามารถกำหนดการแตกยอดของผักหวานป่าได้ วิธีการคือ  การตัดแต่งกิ่งผักหวานป่าทั้งต้นเพื่อกระตุ้นโดยการรูดใบแก่บนต้นออกเกือบหมดในช่วงเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม ให้เหลือใบติดกิ่งอยู่บ้างแต่น้อยมาก พร้อมหักกิ่งแขนงออกครึ่งหนึ่งของความยาวกิ่ง  ถ้าหักกิ่งยาวเกินไป ยอดอ่อนที่แตกออกมาจะไม่สวย  ผอม และออกน้อย หลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเสร็จจะต้องให้น้ำบ่อยอย่างน้อย 3 -5 วัน ต่อครั้ง ก่อนหน้าจะตัดแต่งกิ่งถ้ามีการให้ปุ๋ยคอกจะดีมากๆ  ประมาณ  1 เดือน (มกราคม ) ผักหวานป่าจะแตกยอดอ่อนออกมาให้เก็บขายได้โดยจะมียอดให้เก็บทุก ๆ 7 วัน 

                ต้นผักหวานป่าที่เก็บเกี่ยวนอกฤดูหมดแล้ว ควรพักต้นเลยและบำรุงด้วยปุ๋ยคอกและให้น้ำเพื่อจะผลิตผักหวานนอกฤดูในฤดูกาลต่อไป

แหล่งจำหน่าย 

                ขายส่งที่ตลาดอำเภอพล  อ. หนองสองห้อง  อ. บ้านไผ่ โดยขายกิโลกรัมละ 200  บาท ในช่วงต้นเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ส่วนช่วงที่ผักหวานออกมากจะขายได้กิโลกรัมละ 120 -170 บาท

ผักหวานป่าต้นหนึ่งสามารถเก็บยอดได้ประมาณ 800  กรัม / ต้น  นับว่าเป็นรายได้ที่ดีมาก ๆ หลังจากเก็บยอดแล้วควรมีการให้ปุ๋ยคอกและน้ำ เพื่อบำรุงต้นในช่วงที่ผักหวานพักต้นในช่วงหน้าฝน

                นอกจากจะเก็บยอดขายแล้ว พ่อประมวล ยังได้มีการเพาะเมล็ดเพื่อจำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย  ราคาจำหน่ายต้นละประมาณ 15-20 บาท  ผักหวานป่าจึงน่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการทำอาชีพด้านการเกษตร แต่การปลูกผักหวานป่ามีข้อจำกัด คือ การขยายพันธุ์ที่ได้ผลดีที่สุด คือการเพาะเมล็ดเท่านั้น ทำให้การเจริญเติบโตช้าเก็บผลผลิตได้ช้าด้วยและการเก็บยอดจำหน่ายยังไม่สามารถทำได้ตลอดทั้งปี

ข้อมูลเพิ่มเติม 

v         พันธุ์ของผักหวานป่า

                ผักหวานป่าจะมีด้วยกัน  2  สายพันธุ์ คือ

                1)   พันธุ์ยอดสีเหลือง   จะมีการเจริญโต  ค่อนข้างช้ากว่าและทรงพุ่มจะเตี้ยกว่าพันธุ์ยอดเขียว

            2)    พันธุ์ยอดสีเขียว  จะมีการเจริญโตดี เร็วกว่าพันธุ์ยอดสีเหลือง

v         ประโยชน์และคุณค่าทางสมุนไพรของผักหวานป่า

                ผักหวานป่าเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมาก มีอายุยืนยาวนานเป็นร้อย ๆ ปี ใช้ประโยชน์ได้ทั้งใบอ่อน  ยอดอ่อน และช่อดอกนำมาบริโภค เพราะผักหวานป่ามีรสชาติที่อร่อย  หวาน มัน  กรอบ ปลอดภัยจากสารพิษ และอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ เช่น สารเบต้า แคโรทีน  วิตามินซี  และวิตามินบี 2 เป็นต้น

                คุณค่าทางสมุนไพร ใช้รากผักหวานป่าต้มดื่มระงับพิษ  แก้พิษร้อน  กระสับกระส่าย  แก้น้ำดีพิการ  แก้ร้อนในกระหายน้ำ   เป็นยาลดไข้  ยางจากใบผักหวานป่าใช้กวาดคอเด็ก  และแก้ลิ้นเป็นฝาขาว                                                                                                                       

 

อายุ 3 ปีพร้อมเก็บยอด

                

                  ผลสุกผักหวาน

                                                                                    

 ปี  2552  คุณประมวล  ได้ขยายพื้นที่ปลูกผักหวานป่าอีก  2  งาน  ทำให้ขณะนี้คุณประมวลมีพื้นที่ปลูกผักหวานป่าเกือบ  2 กว่า และทำให้อำเภอแวงใหญ่มีเกษตรกรที่สนใจปลูกผักหวานป่าเพิ่มขึ้นรวมพื้นที่ปลูกเกือบ 5ไร่

       

            แปลงผักหวานป่าของพ่อสุดใจ  และการปลูกพืชพี่เลี้ยงเป็นแคบ้าน

       

การปลูกแบบตัดก้นถุง                                      ปลูกกรกฎาคม 51

        

 การปลูกแบบพูนโคน                                           ปลูกปี  2552

            

                          ผักหวานป่าที่ปลูกปี  2551

 

         

 

สนใจศึกษาดูงานติดต่อที่

                นายประมวล   วอนนอก  บ้านดงบัง หมู่ 4  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  โทร. 087-809-9883

                สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  โทร. 04-3496-058

เรียบเรียงโดย

                นางโสมฉาย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาลัยชีวีต

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#ทั่วไป#การเกษตร

หมายเลขบันทึก: 172305, เขียน: 22 Mar 2008 @ 15:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 60, อ่าน: คลิก


ความเห็น (60)

  • ผักหวานป่าเป็นที่นิยมของคนทุกภาคไปแล้ว
  • ทั้งทำแกง ผักหวานไฟแดง อร่อยมาก แต่อย่าลืมใส่ไข่มดแดงด้วยนะครับ
  • อร่อยและเป็นยาด้วยครับ
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณมากครับที่นำความรู้ดีๆมานำเสนอ...

[email protected]
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ถามผู้รู้หน่อยครับ ผมปลูกผักหวานได้ 3เดือนแล้ว ช่วงนี้ผักหวานจะมีปลายใบเหลือง

และจะแห้ง ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไร และจะแก้ไขอย่างไครับ ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อย(พึ่งใส่ปุ๋ยได้ประมาณ 20 วัน)

chudchainat
IP: xxx.172.159.171
เขียนเมื่อ 

แวะมาเยียมเยียนครับ จัดหน้าได้สวยดีครับ แต่คนแก่ตาลายกะการ์ตูนน่ะ

ผักหวานของ[email protected]

ไม่แน่ใจว่าปลูกกลางแดดตรงๆ หรือเปล่า เพราะต้องปลูกอิงกับพืชอื่น ถ้าได้ตนแคจะเยี่ยมมากครับ การวินิจฉัยต้องดูจากสภาพจริง ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลใกล้เคียงนะครับ

ผักหวานเป็นพืชที่ชอบแสงแดดน้อย ดังนั้นในการปลูกผักหวานต้องปลูกพืชพี่เลี้ยงให้ด้วย ถ้าเป็นต้นแคก็จะดีเพราะได้ประโยชน์หลายอย่างเก็บมาประกอบอาหารหรือขายโดยเฉพาะแกงส้มดอกแคผู้เขียนชอบมาก ต้นแคเป็นพืชที่โตเร็วให้ร่มแก่ผักหวานป่าได้เร็ว อีกประการต้นแคเป็นพืชตระกูลถั่วสามารถตึง ไนโตรเจนให้กับพืชที่ปลูกได้ด้วย

ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยม

เขียนเมื่อ 

ที่บ้านครูลี่ปลูกผักหวานด้วยค่ะ แต่ปลูกลงในกระถางนะคะ แต่ครูลี่ก็เด็ดยอดผักหวานเวลาต้มม่าม่านะค่ะ อร่อยดี ชอบมากค่ะ ขอบคุณนะคะครูลี่จะนำวิธีการดูแลรักษาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ

ปิง
IP: xxx.120.95.111
เขียนเมื่อ 

อยากได้มาปลูกบ้างครับไม่ทราบว่าหาซื้อได้ที่ไหน อยู่ขอนแก่นครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

น่าสนใจมาก แต่ที่กรุงเทพฯไม่ทราบว่าจะซื้อต้นพันธุ์ หรือเมล็ดจากที่ไหนได้บ้างครับ

บุปผา
IP: xxx.1.18.85
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณใน ความรู้ดีๆ ที่ผู้เรียบเรียงได้เผยเเพร่เเก่ตัวผมที่ไม่มีความรู้ในเรื่องผัก

หวานเลยครับ รบกวน ถาม ท่านผู้ รู้ทั้งหลาย ครับ

อยู่จังหวัด มหาสารคาม พอปลูกผักหวานได้ใหมครับ

ควรเรี่มปลูกในเดือนใหน ถึงจะมีเเนวโน้มให้ต้นผักหวานรอดได้มากที่สุด

สามารถปลูก ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ใหมครับ (น้ำหนาว )

TEN
IP: xxx.47.1.16
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ผมปลูกไว้ในสวนประมาณ 100 ต้น แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตหรือเปล่าเพราะปลูกยากมากๆ แต่อ่านแล้วก็ได้ความรู้เยอะดี ขอบคุณครับ

baipoo
IP: xxx.158.167.71
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับผมมาก

ผู้เฒ่าเมืองอุดร
IP: xxx.26.171.179
เขียนเมื่อ 

เรื่องผักหวานป่าเป็นผักประจำฤดูของถิ่นอีสานโดยกำเนิด ปัจจุบันผักหวานป่านับวันจะสูญย์พันธุ์เนื่องมาจากน้ำมือของมนุษย์ที่บุกทำลายป่าสิ่งแวดล้อม เพราะความอยู่รอดของแต่ละชีวิต

สาทร คล้ายน้อย
IP: xxx.173.115.203
เขียนเมื่อ 

ผู้เฒ่าเมืองอุดรครับ ที่จังหวัดชุมพรก็มีนะครับ ไม่ใช่ผักประจำถิ่นอีสานโดยกำเนิด เพราะตั้งแต่ผมรู้ความมนุษย์ (ผมมีอายุครึ่งร้อยแล้วครับ) ก็เห็นต้นผักหวานป่าที่แทรกต้นอยู่ในป่าโปร่ง ผมเอาต้นเล็กมาปลูกในสวนมะพร้าวก็พอได้เก็บยอดมาแกงเลียงแสดงว่าผักหวานป่านี้มีทั่วประเทศไทย แต่ผมไม่มั่นใจแถวภาคเหนือว่ามีโดยธรรมชาติหรือเปล่า แถวบ้านผมเรียก "ยอดพูม" หรือต้นพูม ปัจจุบัน (๒๕๕๒) ต้นพูมน้อยลงเพราะการทำลายป่าธรรมชาติเพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจอย่าง ปาล์ม ยางพารา จึงเป็นน่าเสียดาย ผมก็กำลังเพาะเม็ดยอดพูมหรือต้นผักหวานเพื่อปลูกแทรกในสวนมะพร้าวนี้เช่นกัน แถวบ้านผมจะเก็บยอดพูมมาแกงเลียงใส่เคย(กะปิ)เกลือ หรือลวกหัวกะทิสด หรือผัดน้ำมันหอย หรือเลือกเก็บแต่ใบเพสลาดเอามารองก้นห่อหมก ฯลฯ ดีกว่ากินผักที่พ่นด้วยสารฆ่าแมลง มีข้อเสียนิดเดียวว่าไม่มีกินทั้งปี ผมไม่สนับสนุนให้ใช้สารกระตุ้นให้ออกยอดนอกฤดู เป็นการเห็นแก่ตัวเกินไป เพราะเห็นการทำทุเรียนทวายแล้วออกผลเก็บขาย ต้นทุเรียนโทรม ไม่โตชาวปักษ์ใต้เรียกตับแตก ต้นผักหวานนี้ก็ไม่แตกต่างกัน กว่าต้นจะดีเหมือนเดิมใช้เวลานาน ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่เขากำหนดมาดีกว่าและใส่เพียงปุ๋ยคอกเท่านั้นไม่สนับสนุนปุ๋ยเคมี

โสมฉาย
IP: xxx.26.147.41
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและแวะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันถ้าใครมีความชำนาญในเรื่องใดกรุณาแนะนำด้วยนะคะ และช่วงนี้อาจจะตอบเมล์ช้าเพราะงานเยอะไม่ได้เข้ามาเช็คเมล์ ต้องขอโทษด้วยจริง

โสมฉาย
IP: xxx.26.147.41
เขียนเมื่อ 

การปลูกผักหวานป่าจะได้ผลดีและมโอกาศรอดสูงต้องปลูกจากต้นกล้าคะ แต่ต้องเป็นต้นรากที่ยังไม่แก่ เพราะต้นกล้าที่แก่หรือข้ามปีดิฉันลองปลูกแล้ว % รอดน้อยอาจจะแตกกิ่งในช่วงแรก ๆ ต่อไปก็จะเริ่มเหี่ยวตาย แต่ถ้าอยู่ไกลหรือมีแหล่งเมล็ดพันธุ์แนะนำให้เพาะเองพอต้นกล้าอายุประมาณ 45 วันก็สามารถย้ายปลูกได้

ผักหวานสามารถปลูกได้ทั่วไปค่ะ และพบกระจายตามป่าทั่วทุกภาค แต่ชื่ออาจเรียกไม่เหมือนกัน

ธราธร
IP: xxx.67.254.21
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ผมปลูกไม้ยืนต้นอยู่ครับที่ไร่ 5-10ปีถึงตัดได้ ตอนนี้เลยอยากได้ต้นกล้าผักหวานมาปลูกแซมระหว่างต้น ผมไม่รู้จะหาซื้อต้นกล้าผักหวานได้ที่ไหน ผมอยู่ จ.สระบุรี (รพ.เกษมราษฏ์) ครับ มีท่านใดรู้แหล่งที่ขายต้นกล้าหรือเพาะไว้ขายช่วยบอกผมหน่อยนะครับ ส่งมาที่อีเมลนะครับ ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

Bank
IP: xxx.27.49.122
เขียนเมื่อ 

ที่ ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นแหล่งจำหน่ายพันธ์ และมีแปลงสาธิตผักหวานป่ามากมาย ลองไปดูนะ ครับ

ต้น(ดงบัง)
IP: xxx.123.225.216
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังจะเริ่มปลูกผักหวานแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร

ด.ต.ฉลอง เรืองศรี
IP: xxx.26.142.240
เขียนเมื่อ 

ผมพาครอบครัวไปดูสวนผักหวานของท่านผู้ใหญ่ประมวลฯ แล้ว ท่านให้การต้อนรับและแนะนำให้ความรู้เป็นอย่างดี ไม่มีปิดบัง ขอขอบคุณมากครับ

โสมฉาย
IP: xxx.26.152.238
เขียนเมื่อ 

ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะ ที่ไม่มีตอบเมล์ ช่วงนี้งานมากไม่ได้มาเช็คเมล์เลย ถ้าว่างจะตอบตอบทุกท่านเลย แขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยม

เบิด
IP: xxx.27.194.246
เขียนเมื่อ 

ปลูกได้ทุกดินเปล่าครับ บ้านอยุ่เมืองกาญฯดินปนทรายแห้งแล้งขอขอบคุณมากครับ

เบิด
IP: xxx.27.194.246
เขียนเมื่อ 

ปลูกได้ทุกดินเปล่าครับ บ้านอยุ่เมืองกาญฯดินปนทรายแห้งแล้งขอขอบคุณมากครับ

ไก่
IP: xxx.31.40.36
เขียนเมื่อ 

ผมปลูกได้สองอาทิตย์แส้วคับโอกาศรอดนานป่าวคับถึงจะรู้ว่ารอดคับ

ตุ้ย
IP: xxx.193.99.98
เขียนเมื่อ 

ผมปลูกผักหวาน120ต้น ตอนนี้ปลูกได้6 เดือนแล้ว ตอนนี้เหลือประมาณ 100 ต้น อยากได้คำแนะนำคับ ผักหวานเหี่ยว ไม่แตกใบ

12
IP: xxx.172.202.174
เขียนเมื่อ 

d

IP: xxx.26.140.36
เขียนเมื่อ 

ผักหวานเหี่ยว เนื่องจากขาดนำหรือเปล่า ในช่วงแรกต้องรดนำทุกวัน และต้องมีที่บังแสงแดดให้เขา

2. ขณะที่ปลูกเอาออกจากถุงรากขาดหรือไม ซึ่งประการหลังนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผักหวานเหี่ยวตายได้ ถึงจะทีการรดนำก็ตาม

3. มีแมลงทำทำลายรากเช่นเสี้ยนดิน ให้ลองถอนต้นที่ตายขึ้นดูนะค่ะ ว่ารากมีลักษณะแบบไหน รากเน่าหรือเปล่า ถ้ามีอาการให้ใช้สารชีวภัณฑ์ากำจัดหรือพืชสมุนไพรในกำจัดเชื้อรานะค่ะ

ครูทิพย์
IP: xxx.53.163.68
เขียนเมื่อ 

สนใจอยากทำเป็นอาชีพเสริมไว้เก็บกินตอนเกษียณอายุราชการ แต่ไม่มีความรู้เลยจะเริ่มต้นอย่างไรดี ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้า

โสภาพร ศิริโชติ
IP: xxx.137.121.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้พันธ์ผักหวานมากค่ะ ไม่รู้ว่าจะหาพันได้ที่ไหน รบกวนให้ข้อมูลแหล่งซื้อเมล็ดพันธ์ ซื่อได้ที่ไหนค่ะ

โสภาพร ศิริโชติ
IP: xxx.137.121.70
เขียนเมื่อ 

หาซื้อเมล็ดพันธ็ได้ที่ไหนค่ะ สนใจมากๆ รบกวนด้วยนะค่ะ

อยากปลูกมานานแล้วแต่ยังหาเมล็ดพันธ์ไม่ได้ค่ะ

แม็ค
IP: xxx.128.182.88
เขียนเมื่อ 

ผมเพาะกล้าผักหวานป่าไว้ที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2000 กว่าต้น พร้อมปลูก ขาย กล้าละ 25 บาท ถ้ามารับเองมีลดแลกแจกแถมเพียบครับ แม็ค 089-7559751

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง ให้มีแต่ความสุขตลอดปี และตลอดไปนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
แม็กซ์สัณห์ ปันทะ
IP: xxx.128.182.88
เขียนเมื่อ 

ผมเพาะกล้าผักหวานป่าไว้ที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2000 กว่าต้น พร้อมปลูก ขาย กล้าละ 25 บาท ถ้ามารับเองมีลดแลกแจกแถมเพียบครับ ถ้ามาจากต่างจังหวัดจะพาไปเที่ยว และเลี้ยงข้าวด้วยครับ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าครับ แม็ค 089-7559751

[email protected]

ลูกรัง
IP: xxx.49.60.87
เขียนเมื่อ 

จากสกลนครครับ อยากทราบว่าผักหวานป่าที่ขายตามตลาดนัดต้นละ 5 บาทนั้นเชื่อถือได้แค่ใหนครับ ผมกลัวว่าพอเอามาปลูกแล้วจะรอดตายหรือเปล่า

IP: xxx.26.241.88
เขียนเมื่อ 

กลุ่มอินแปงที่สกลนครมีขายต้นสูงประมาณ40-50 ซม.ราคาต้นละ 100.-บาท พร้อมแนะนำวิธีปลูกให้รอด 100 % เข้าเน็ตกลุ่มอินแปงแล้วสอบถามเครือข่ายเขาที่สกลนครจะรู้

แป๊ะสกล อุ่มจาน

ตาลเดี่ยว
IP: xxx.226.51.242
เขียนเมื่อ 

เพาะในกระบอกไม้ไผ่ซิครับ ยกไปปลูกทั้งกระบอกเลย

IP: xxx.26.194.84
เขียนเมื่อ 

ส่วนใหญ่ผักหวานป่าที่ขายตามตลาดต้นไม้จะเป็นผักหวานที่มีอายุมากรากภายในถุงจะคดเวลาเรานำมาปลูกรากจะรากซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักหวานๆอาจโตช้าหรือโตมาสักพักก็จะตาย ดังนั้นดิฉันแนะนำให้เอาต้นกล้าทีอายุน้อยๆ ไปปลูกและจากการเปรียบเทียบดูแล้วผักหวานที่ปลูกจะโตเร็วมากในดินที่ถมใหม่ ถ้าเป็นดินเก่าควรขุดหลุมให้กว้างประมาณ 30x30 หรือ 60x60  แล้วหมักด้วยปุ๋ยเก่าและน้ำหมักประมาณ  15  วัน  ก่อนปลูก

โชติ
IP: xxx.123.206.114
เขียนเมื่อ 

สนใจครับอยากได้ข้อมูล 0859220977[โชติ] [email protected]

ครูหนึ่งจ้า
IP: xxx.123.175.193
เขียนเมื่อ 

อยากปลูกมากเลยค่ะ กำลังหาข้อมูลอยู่ ขอบคุณนะค่ะสำหรับคำแนะนำ หากสงสัยหรือมีปัญหา ขออนุญาตโทรปรึกษานะค่ะ

ยุง โคราช
IP: xxx.49.204.161
เขียนเมื่อ 

ผมก็สนใจ..ครับแต่โคราชดินมันเค็ม..พอปลูกได้เปล่าครับ

ตอนนี้ศึกษาเรื่องดินอยู่ ผู้มีความรู้โปรดให้ความรู้ด้วยครับ

thong
IP: xxx.214.194.57
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ โฉมฉาย พอดีผมอยากจะทราบว่าถ้าผมจะใช้ต้นมะขามเป็นพืชพี่เลี้ยงจะได้ไหมครับ(ปลูกต้นมะขามอยู่ประมาณ 10 ไร่ อายุ 1 ปี)เเละถ้าผมจะใช้เมล็ดปลูกโดยตรงจะได้ไหมครับเปอร์เซนต์การเกิดจะดีไหม

รุ่ง
IP: xxx.49.69.98
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณโฉมฉาย ถ้าดิฉันจะปลูกโดยใช้ต้นไผ่เป็นพืชพี่เลี้ยงจะได้หรือไม่ค่ะตอนนี้ปลูกไผ่ไว้ประมาณ 300 ต้น ปลูกได้ 2 เดือนแล้ว กรุณาแนะนำด้วยค้ะ หรือจะปลูกในสวนยาพารา ซึ่งมีประมาณ 10 ไร่ปลูกได้ 5 ปีแล้ว อย่างไหนจะเหมาะกว่าค่ะ อยู่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

  ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยม  และขอโทษที่ตอบช้าด้วยนะคะ

ในการปลูกผักหวานพืชพี่เลี้ยงควรเป็นพืชที่โตเร็ว  เช่น  แคบ้าน  สะเดา  มะขามเทศ หรือพืชตระกุลถั่ว  เพราะพืชตระถั่วสามารถสร้างอาหารให้กับผักหวานด้วย  ส่วนที่ถามว่าปลูกไผ่ได้ไหมไม่ขอแนะนำเพราะไผ่เป็นพืชที่มีรากมากซึ่งจะไปแย่งอาหารผักหวานทำให้ผักหวานโตช้าหรือไม่ตายได้เลย  พืชที่ผักหวานไม่ชอบเช่น  ไผ่  ยูคา  กล้วยถ้ามากไปรากกล้วยจะแย่งอาหาร ที่ง่ายน่าจะเป็นแคบ้านหาง่ายที่สุด ส่วนการปลูกอาจปลูกพร้อมผักหวานเลยก็ได้

ตั้ม ท่านางแนว
IP: xxx.156.8.224
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ ผมมีความสนใจเรื่องนี้มากคับ อยากจะทำดูเพราะชอบการเกษตร ตอนนี้ผมทำงานอยู่เกาหลีคับ กะว่ากลับไปจะลองปลูกจึงศึกษาข้อมูลไว้คับ อ้อผมอยู่แวงน้อยคับ บ้านท่านางแนว ยังไงถ้ามีข้อสงสัยต้องขออนุญาติถามได้นะคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ

มีกล้าพันธุ์ผักหวานจำหน่าย

มีแปลงสาธิตให้ชมที่ อ.หนองหิน จ.เลย

สนใจติดต่อ คุณถวิลพร ถาวร โทร.086-5793412

เบิ้ม
IP: xxx.180.103.240
เขียนเมื่อ 

เป็นบ้านเดี่ยว มีพื้นที่รอบบ้าน ลูกผักหวานป่าไว้รอบบ้านเลย พันธุ์จากทางเหนือ 24ต้น ตอนมา และพันธุ์เพาะเมล็ดจากบ้านหมอ ตอนซื้อมาสูงเกือบหัวเข่าแล้วอีก ยี่สบต้น ปลูกแซมชุดแรก และยังเอาเมล็ดพันธุ์ที่กำละงงอกรากวางไว้บนหน้าดินอีก 2 เม็ดของแต่ละต้นด้วยครับ ตอนนี้โต ๆ กันแล้ว พูดง่ายเลี้ยงง่าย ผ่านมา 4 ปีกว่าแล้วเก็บกินยอดได้บ้างแล้ว รวมๆ กันก็ได้เยอะนะ วันละหม้อ เว้นอาทิตย์นึง สองอาทิตย์ก็ได้เก็บกินอีกเรื่อย ๆ ยิ่งนานก็ยิ่งยอดเยอะ ดีใจมากครับที่ปลูกลองผิดลองถูก ปลูกเผื่อมันไม่รอด แต่ปรากฏว่ารอดทุกต้น ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่ 2 อีก ดีใจสุด ๆและปลื้มใจมาก ๆ ขอบอก

เขียนเมื่อ 

ซื้อต้นมาชำไว้ก่อนแล้วค่อยนำไปปลูกจะมีปัญหาหรือไม่ ผมสนใจครับ

IP: xxx.53.169.103
เขียนเมื่อ 

ต้นที่พูดถึงเป็นกล้าหรือต้นกิ่งตอนค่ะถ้าเป็นต้นกล้าไม่อยากให้ชำไว้นานเพราะระบบจะคดอยู่ในถุงรากจะแก่เวลาลงปลูกจะทำให้รากชะงักการเจริญแนะนำให้ปลูกตั้งแต่ต้นกล้าเล็กโอกาสรอดจะสูงกว่า

กรชนก
IP: xxx.120.250.157
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณโฉมฉายที่ให้ความรู้ และขอจำหน่ายต้นกล้าผักหวานป่า ที่จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมมีแปลงสาธิตให้ดู แปลงแรก 2 ไร่ ปลูก 1 พค. 2552 มีพืชพี่เลี้ยงเป็นต้นมะขามเทศ ชะอม มะรุม แค ปี2553 ปลูกเพิ่มอีก 7 ไร่ สนใจต้นกล้าและเยี่ยมชมแปลงสาธิต ที่ 31/2 หมู่ 6 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250 โทร 086-6670102 กรชนก เมื่อปีที่แล้วไปดูงานมากจากสระบุรีเหมือนกันค่ะ

IP: xxx.173.224.52
เขียนเมื่อ 

สนใจเม็ดสัก500ครับใครมีบ้างครับบอกที หรือจองไว้ก่อนครับ สนใจครับ ขอบคุนครับ (จากเยาวชนสนใจผักหวาน)

atatahi
IP: xxx.26.211.23
เขียนเมื่อ 

สนใจเมล็ดผักหวานป่าปี 2554 ติดต่อ 0817681231 หรือ [email protected]

IP: xxx.164.164.127
เขียนเมื่อ 

มีกล้าผักหวานป่าเพาะใหม่ปีนี้ครับ ใช้ถุงพิเศษ ยาว 1 ฟุต ปลูกแล้วโตเร็วโอกาสรอดสูงครับ ที่อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ขายต้นละ 25 บาท ซื้อเยอะมีส่วนลดครับ สอบถามทักทายกันก่อนได้ครับ ปีที่แล้วเพาะ 2000 กว่าต้น หมดแล้ว ปีนี้มีจำกัดแค่ประมาณ 500 ต้นครับ พูดถุกใจแบ่งให้ไปลองปลูกฟรีครับ  โทร.089-7559751 ชื่อแม็คครับ [email protected] รีบโทรมานะครับ มีวิธีปลูกและดูแลแจกให้ครับ เพราะว่าหลายคนไม่ไปปลูกเองให้คนอื่นปลูกให้

ฉัตร
IP: xxx.151.7.24
เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้ดีมากครับ ไม่ทราบว่าจำหน่ายต้นกล้าราคา ?

ตูมตาม
IP: xxx.7.161.122
เขียนเมื่อ 

สนใจอยากปลูกบ้างครับแถวๆร้อยเอ็ดไม่ทราบว่ามีพันธุ์กล้าหรือไม่ครับเเถวๆนั้น

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมผักหวานป่าครับ

ชอบมาก เพราะพี่ชายปลูกเลยอยากปลูกบ้าง

tanoi
IP: xxx.137.30.240
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.โสภณ.. สนใจปลูกผักหวานป่าเหมือนกัน อจ. จะไปปลูกที่ไหนคะเนี่ย มาเจอพอดี หาข้อมูลอยู่

ฅนซุมแพ
IP: xxx.120.153.228
เขียนเมื่อ 

พ่อผมไปซื้อต้นกล้าผักหวานป่ามา600ต้นๆละ4-5บาทเองครับอยู่แถวๆชุมแพครับ

 

pang
IP: xxx.9.87.130
เขียนเมื่อ 

กำลังต้องการจะปลูกหาข้อมูลอยู่ค่ะและอยากไปศึกษาดูงานด้วยช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ

กัณฑ์เอนก กุศล
IP: xxx.205.222.152
เขียนเมื่อ 

ผมปลูกผักหวานป่าตอนนี้ก็ 82 ต้นน่ะครับรดน้ำอาทิตย์ละสามครั้ง ตอนนี้บางต้นน่ะครับ มีจุดดำขึ้นที่ใบน่ะครับ บางต้นออกเหลืองๆน่ะครับ ม่ายทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรน่ะครับ