ผมได้อ่านบทความของคุณ แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ   แล้วเห็นว่าหากประเทศไทยของเรามีโอกาสที่จะนำสิ่งที่ดีของประเทศฟินแลนด์ในเรื่องการศึกษา มาปรับใช้ได้จริงในประเทศไทยคงจะมีคนที่เก่งระดับโลก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ผมยังมีความเชื่อว่าคนไทยนั้นความสามารถไม่แพ้ใครในโลก  

                เพียงแต่ต้องให้คนไทยรู้จักการทำงานเป็นทีม ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

                ในความฝันของผม ถ้าผู้ใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งบริหารที่สำคัญของประเทศไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลกี่รัฐบาลก็ตาม เห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ก็หน้าจะมีการดำเนินนโยบายทางด้านการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

             ลองมาติดตามอ่านเนื้อหากันที่

http://www.businessthai.co.th/content.php?data=412889_The%20Competition