กัญชาเป็นพืชล้มลุก  ส่วนที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้แก่ ยาง ซึ่งมีอยู่ในช่อดอกและไปกัญช่าออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้น  แล้วกดประสาท เมื่อเริ่มเสพจะมีอารมณ์สนุก  ส่งเสียงดัง  ต่อจากนั้นจะทำให้ง่วงซึม ความรู้สึกต่อแสง  เสียง  สี ผิดปกติ  ตาพร่า  หูแว่ว มีอาการหวาดระแวง ความคิดสับสน  ความจำเสื่อม  มีอาการมึนเมา  ผลทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่าง ๆ ได้