ผมเข้าไปอ่านบล็อก ผมฝันไปว่า......ชื่อทักษิณ ชินวัตร ในบล็อกของคุณ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 อ่านแล้วต้องขอใช้คำของอาจารย์ประพนธ์ว่าถูกจริต จริงๆ ครับ