ชุดการสอน เรื่อง พืชบ้านฉัน

จันตณา
แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน

แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน

เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ส่วนประกอบของพืช

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

       

  คำชี้แจง   นักเรียนอ่านคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง   ลงในกระดาษคำตอบ  

 

 

1.  ส่วนแรกที่งอกออกจากเมล็ดคืออะไร

     ก.  ใบ

     ข.  ราก

     ค.  ลำต้น

     ง.  ดอก

2.  พืชชนิดใดมีรากแก้ว

      ก.  มะเขือ

      ข.  มะพร้าว

      ค.  ข้าวโพด

      ง.  อ้อย

3.  ใบของพืชทำหน้าที่เหมือนใคร

      ก.  หมอ

      ข.  ตำรวจ

      ค.  ครู

      ง.  พ่อครัว

4.  พืชชนิดใดไม่มีรากแก้ว

     ก.  มะม่วง

     ข.  ตะไคร้

     ค.  ทุเรียน

     ง.   ดาวเรือง

 

5.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรากแครอท

      ก.  ยึดลำต้น

      ข.  สะสมอาหาร

      ค.  ปรุงอาหาร

      ง.  ดูดน้ำและแร่ธาตุ

6.  การแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นส่วนใดของพืช

      ก.  ราก

      ข.  ใบ

      ค.  ลำต้น

      ง.  ดอก

7.  หน้าที่สำคัญของดอกไม้คือข้อใด

      ก.  ล่อแมลง

      ข.  ให้กลิ่นหอม

      ค.  สร้างอาหาร

       ง.  สืบพันธุ์

8.  ลักษณะลำต้นเป็นอย่างไร

       ก.  มีข้อ  ปล้อง  และตา

       ข.  ไว้เป็นอาหาร

       ค.  ไว้สืบพันธุ์ได้

       ง.  มีไว้ประดับบ้านเรือน

 

 

 

 

 

9.   ส่วนใดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช

      ก.  ราก    กิ่ง    ใบ    ผล   

      ข.  ราก    ตา    ยอด    ดอก

      ค.  ราก    ใบ    ดอก    ผล        

      ง.  ราก     ลำต้น    ใบ    ดอก

10.  ส่วนของพืชที่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

       ก.  ดอก

       ข.  ใบ

       ค.  กิ่ง

       ง.  เมล็ด

11.  การคายน้ำเกิดขึ้นบริเวณใด

       ก.  ดอก

       ข.  ใบ

       ค.  ลำต้น

       ง.  ราก

12.  พืชในข้อใดลำต้นมีหน้าที่สะสมอาหาร

       ก.  แห้ว

       ข.  โกศล

       ค.  กระชาย

       ง.   หัวผักกาด

13.  หน้าที่สำคัญของผลไม้คือข้อใด

       ก.  ปรุงอาหาร

       ข.  ล่อแมลง

       ค.  ห่อหุ้มเมล็ด

       ง.  ลำเลียงอาหาร

      

 

14.  ใบของพืชเปรียบเหมือนส่วนใดของคน

       ก.  มือ

       ข.  แขน

       ค.  จมูก

       ง.  ลำตัว

15.  ข้อใดเป็นหน้าที่พิเศษของของใบ

       ก.  หายใจ

       ข.  คายน้ำ

       ค.  ล่อแมลง

       ง.  สังเคราะห์ด้วยแสง

16.  หัวเผือกคือส่วนใดของพืช

       ก.  ราก

       ข.  ใบ

       ค.  ดอก

       ง.  ลำต้น

17.  หน้าที่ของรากและลำต้นเหมือนกันในเรื่องใด

       ก.  คายน้ำ

       ข.  สะสมอาหาร

       ค.  หายใจ

       ง.  ล่อแมลง

18.  ส่วนประกอบใดของดอกทำให้เกิดการสืบพันธุ์

       ก.  ก้านดอก     กลีบดอก

       ข.  กลีบดอก     กลีบเลี้ยง

       ค.  กลีบดอก     เกสรตัวเมีย

       ง.  เกสรตัวเมีย     เกสรตัวผู้

      

 

19.  หลังจากการปฏิสนธิแล้วรังไข่  จะเปลี่ยนไปเป็นอะไร

       ก.  หัว

       ข.  กลีบเลี้ยง

       ค.  ผล

       ง.  หนาม

20.  คลอโรฟีลล์มีอยู่มากบริเวณใดของพืช

       ก.  ดอก

       ข.  ใบ

       ค.  ลำต้น

       ง.  ราก

21.  พืชมีดอกส่วนใหญ่แพร่พันธุ์ด้วยสิ่งใด

       ก.  ดอก

       ข.  ใบ

       ค.  กิ่ง

       ง.  เมล็ด

22.  ข้อใดอธิบายลักษณะข้าวโพดไม่ถูกต้อง

       ก.  มีรากเป็นรากแก้ว

       ข.  ดอกเป็นช่อ

       ค.  ลำต้นมีปล้องเห็นได้ชัดเจน

       ง.  ใบเลี้ยงเดี่ยวเส้นใบเรียงขนาน

23.  พืชชนิดใดมักมีลำต้นอยู่ใต้ดิน

       ก.  กล้วยไม้

       ข.  ตำลึง

       ค. กระเทียม

       ง.  กระบองเพชร

 

 

24.  การสร้างอาหารของพืชไม่ต้องอาศัยข้อใด

       ก.  น้ำ

       ข.  แสงแดด

       ค.  ก๊าซออกซิเจน

       ง.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

25.  พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถ้าขาดส่วนใด

       ก.  ใบ

       ข.  กิ่ง

       ค.  ดอก

       ง.  ราก

26.  พืชชนิดใดมีลำต้นสร้างอาหารได้

       ก.  เฟื่องฟ้า

       ข.  กล้วย

       ค.  กระบองเพชร

       ง.  เศรษฐีพันล้าน

27.  พืชในข้อใดมีรากค้ำจุนลำต้น

       ก.  โกงกาง

       ข.  ฟักทอง

       ค.  ผักบุ้ง

       ง.  มันสำปะหลัง

28.  พืชที่มีลักษณะใบเป็นร่างแหคือพืชในข้อใด

       ก.  มะละกอ

       ข.  ข้าว

       ค.  หญ้าคา

       ง.  อ้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยชั้นเรียน

คำสำคัญ (Tags)#แบบทดสอบ#ก่อนเรียน หลังเรียน

หมายเลขบันทึก: 169209, เขียน: 05 Mar 2008 @ 15:52 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 21:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เเทสมบยลบบ
IP: xxx.173.161.11
เขียนเมื่อ 

xvcrgf