สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการบันทึกบัญชีครัวเรือน(ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย)

สิ่งที่ได้เรียนรู้และประโยชน์จากการทำการบันทึกบัญชีครัวเรือน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการบันทึกบัญชีครัวเรือน(ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย)

สิ่งที่ได้เรียนรู้และประโยชน์จากการทำการบันทึกบัญชีครัวเรือน(ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย)

        เริ่มทำการบันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ในวันที่ 6 ก.พ. 2551 พ.ศ. 2550 จนถึงวันที่ 10 ก.พ. 2551 จากการที่ได้ทำการบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละสัปดาห์ และในแต่ละเดือน ทำให้รู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ทำให้เรารู้จักตนเอง รู้ว่าเราควรมีการจัดการกับการใช้จ่ายหรือการทำรายรับรายจ่ายอย่างไร  ช่วยฝึกความมีระเบียบในตนเอง รู้ว่าเราควรมีการจัดการอย่างไรกับการใช้จ่ายของตนเอง  ว่าควรใช้จ่ายอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนการใช้เงิน ลดละสิ่งที่ฟุ่มเฟือย  รู้จักการอดออมและรู้จักการพึ่งพาตนเอง มีความระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น รู้คุณค่าของเงินมีความรอบคอบ ฝึกและจัดฝึกและจัดระเบียบการจัดการเงินเพื่อให้เป็นนิสัย ให้รู้จักการประหยัดและอดออม เพื่ออนาคตของเราเองและครอบครัวของเราเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน (032412)โดยรัตนาพร

คำสำคัญ (Tags)#ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

หมายเลขบันทึก: 166604, เขียน: 21 Feb 2008 @ 21:41 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 14:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)