การถอดบทเรียนการลดต้นทุนข้าวในเขตชลประทาน

ได้กระบวนการถอดบทเรียนที่เราสามารถนำไปใช้กับพืชอื่น ๆ ได้

วันนี้(18 ก.พ.51)จะมีการประชุมสรุปผลการถอดบทเรียนการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(นายอภิชัย จึงประภา)เป็นประธาน เนื่องจากสถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้ดำเนินการถอดบทเรียนจากเกษตรกรที่ได้ผ่านการดำเนินการตามโครงการนำร่องบูรณาการส่งเสริมการผลิตข้าวยั่งยืนใน 8 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก

ทีมงานถอดบทเรียนประกอบด้วยส่วนกลาง เขต และจังหวัดได้ดำเนินการในช่วง 2เดือนและได้สรุปผลเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากกรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน  ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มี ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ รวมทั้งที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร(นายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง)เข้าร่วมประชุมด้วย เราคงจะคุยกันถึงเนื้อหา รูปแบบและการนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปขยายผลต่อในศูนย์ข้าวชุมชนและโครงการขยายผลต่อไป

และที่เราหวังคือจะได้กระบวนการถอดบทเรียนที่เราสามารถนำไปใช้กับพืชอื่น ๆ ได้ สำหรับผลการประชุมจะเป็นเช่นไรจะได้รายงานต่อไปคะ

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

18 ก.พ.51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • หากประชุม สรุปเป็นรายงาน ขอไปศึกษาและเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดต่อ ๆ ไปด้วยนะคะ
  • ขอบพระคุณค่ะ

ยินดีคะอาจารย์  ทำเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบนะคะ

หมายเลขบันทึก

165843

เขียน

18 Feb 2008 @ 07:38
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 22:46
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก