หัวใจสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษ ให้ฝรั่งเข้าใจ

          บางคนคิดว่าการอออกเสียงภาษาอังกฤษทุกคำชัดถ้อยชัดคำน่าจะทำให้ฝรั่งเข้าใจ จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ เพราะฝรั่งไม่เคยชินการออกเสียงประเภทนั้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประเภท stress timed language ซึ่งหมายความว่าในภาษาอังกฤษ จะออกเสียงเน้นหนักเฉพาะคำที่ต้องการเน้น หรือแสดงความหมายสำคัญเท่านั้น คำที่ไม่สำคัญในประโยคก็จะลดการออกเสียงด้วยการพูดรวบรัดให้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหมือนมึมมำ อึมอำ กลืนคำเอาไว้ในคอ

          การออกเสียงเน้นหนักของคำในประโยค (Sentence Stress) สามารถเปลี่ยนย้ายคำได้ ขึ้นอยู่กับว่าประโยคที่เราพูดนั้น เราต้องการเน้นอะไร เราก็ออกเสียงเน้นหนักในคำเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นพี่อักษรบอกหลานชายวัยสิบสามที่เอาแต่เล่นวีดีโอเกมส์ ให้ไปทำการบ้าน พี่อักษรก็จะออกเสียงเน้นหนักคำต่อไปนี้

 

พี่อักษร:       " Simon, when  are  you  going  to  do your homework ? "

เจ้าม่อนหลานชาย:      "I'll do it  at  six o'clock".

พี่อักษร   "No, you've to do it now. We're going out for dinner at six o'clock.

            จากตัวอย่างในประโยคแรก ใจความสำคัญคือต้องการทราบว่าเมื่อไรไซม่อนจะทำการบ้าน ดังนั้นคำสำคัญที่ต้องการเน้นก็คือ when, do,( ซึ่งในที่นี้เป็นคำกริยาแท้) homework,(คำนี้ออกเสียงหนักพยางค์หน้า) ส่วนคำอื่น ๆ เป็นเพียงเป็นคำประกอบ ( function words) ที่ช่วยทำให้โครงสร้างของประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ถ้าเราเอาคำเหล่านี้ออกไป หลานชายตัวดีก็คงยังจับใจความได้ว่าน้าอักษรต้องการให้เชาทำอะไร แต่คงแอบนึกในใจว่า ทำไมน้าสาวคนนี้อยู่เมืองนอกมานานสิบสี่ปียังพูดภาษาอังกฤษแบบ broken English  แต่ถ้าพี่อักษรเอาคำสำคัญ ( content  words ) ออกไปเจ้าหลานชายก็คงจะไม่รู้ว่าน้าสาวต้องการสื่อสารอะไร

              ส่วนใหญ่แล้วคำที่ให้ความหมายสำคัญในประโยค (content words)  ก็มักจะเป็นคำพวก คำนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำปฎิเสธ ส่วนคำประกอบที่ไม่สำคัญ  function words  ก็ได้แก่ คำสรรพนาม คำบุพบท คำนำหน้าคำนาม คำสันธาน คำกริยาช่วย ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้นะคะ 

 

                             Content Words

                           Function Words

 

คำกริยาแท้           Main Verbs

go, talk, writing

คำสรรพนามPronouns

I, you, he ,they

คำนาม Nouns

homework, dinner

คำบุพบทPrepositions

on, under, with

คำคุณศัพท์ Adjectives

big, clever

คำนำหน้าคำนามArticles

the, a, some

คำกริยาวิเศษณ์Adverbs

Quickly ,out

คำสันธานConjunctions

but, and, so

คำปฎิเสธ Negative Aux. Verbs

can't, don't, aren't

คำกริยาช่วยAuxiliary Verbs

can, should, must, have to

คำนิยมวิเศษณ์Demonstratives

this, that, those

คำกริยาVerb "to be"

is, was, am

คำถาม  Question Words

when, which, where

 

 

               ในขณะที่เราเป็นผู้ฟังก็เช่นเดียวกันค่ะ เราฟังแต่เฉพาะคำสำคัญ content words  ก็พอแล้ว ถึงคำประกอบ function words  จะตกหายไปเพราะถูกผู้พูดมึมมัมอยู่ในคอ เราก็ยังคงเข้าใจ หรือคาดเดาได้อยู่นั่นเองว่าใจความสำคัญของประโยคคืออะไร ผู้พูดต้องการสื่อสารอะไร บล็อกหน้าผู้เขียนจะเขียนถึงคำที่ไม่ออกเสียงเน้นหนัก ( unstressed ) ว่าฝรั่งเขาออกเสียงอย่างไรกับคำเหล่านั้น แล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

ไซม่อนกับเพื่อน 

 ภาพบนไซม่อนกับมิสชาม่า คุณครูประจำชั้น